<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=73059" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: „Господарит...

БНТ дисциплинарно наказва редактор за гаф с “Народния съд” (видео)

08 Септември 2020
0 3434

БНТ наказва дисциплинарно свой редактор за новина, че протестиращи ще свикват “Народен съд”, която се разпространи в социалните медии и даде повод на зам.-министъра на вътрешните работи да даде брифинг.

“БНТ поднася на своите зрители извинение за неточна информация в сутрешните новини от 8 септември 2020 г., като виновният редактор ще бъде дисциплинарно наказан”, се казва в разпространена от медията позиция.

Новината на БНТ бе публикувана в 06:04 часа тази сутрин на сайта на телевизията и бе цитирана от други медии. Тя бе озаглавена “Организаторите на антиправителствените протести свикват Народен съд”.

Няколко часа по късно вече излъчената новина бе свалена от сайта на телевизията и бе публикувано официално извинение за публикуването на материал с невярно съдържание.

“БНТ не толерира и няма да толерира разпространението на новини с невярно съдържание”, допълват от обществената медия.

Видео: Twitter/Emil A. Georgiev

Прочети повече Прочети малко

Коментари

  • Miko Kiko

    24 Септември 2020

    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 1, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ КРБ, ЧЛ. 33 ОТ УСТАВА НА ООН, НА ОСНОВАНИЕ ПАР. 4 ВЪВ ВР. ПАР. 3, АЛ. 2 ОТ ПРЕДХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА КОНСТИТУЦИЯТА РБ В СИЛА ОТ 13.07.1991, ЧЛ. 1, ПАР. 3 ОТ НЮЙОРКСКАТА КОНВЕНЦИЯ 1958, ЧЛ. 5, АЛ. 4 КРБ, УВЕДОМЯВАМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ Е ДАДЕН ХОД ЗА СВИКВАНЕ НА НАРОДЕН СЪД - ПРОЦЕДУРА AD HOC, КОЯТО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ МИРЕН НАЧИН И МЕТОД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТАКЪВ ВИД СПОРОВЕ, НА КОГО ПРИНАДЛЕЖИ ВЛАСТТА, КОГАТО ОБЩЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР МЕЖДУ ВЛАСТТА И ГРАЖДАНИТЕ Е УНИЩОЖЕН. ДРУГ Е И ВЪПРОСЪТ, ДАЛИ Е СЪЩЕСТВУВАЛ ТАКЪВ ДОГОВОР МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И ВЛАСТТА. КОГАТО СЕ ГОВОРИ ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА ПО СИЛАТА НА ПРИМАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 4 КРБ ОТВЕТНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЗЕМЕ ФУНКЦИЯТА ДА БЪДЕ СЪДИЯ И ОТВЕТНА СТРАНА ЕДНОВРЕМЕННО (C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich). В КАЧЕСТВОТО СИ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БОРБА С АНТИСЕМИТИЗМА И ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА НЯМА КАК ЗАМ. МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ ДА ПРАВИ ПОДОБЕН ВИД ИЗЯВЛЕНИЯ КАТО ИНКРИМИНИРА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В РАМКИТЕ НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО И НА ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ПРИТЕСНЕНИ ХОРА СА ЗВЪНЕЛИ, КОИТО СЪС СИГУРНОСТ НЕ СА ОТ КРЪГА НА ОГРАБЕНИТЕ. НЕ СЕ И ИЗНЕНАДВАМЕ, ЧЕ МИНИСТРИТЕ ОТ ТЕЗИ ПРАВИТЕЛСТВА НЕ СА С ЮРИДИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ. НЯМА ДА ИЗПАДАМЕ НА НИВОТО НА „ПИК“, НО ЗА ПОЯСНЕНИЕ В СЪЩОТО ВРЕМЕ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ НЯМА, НО ТО МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ, А НЕ В РУСИЯ. НА ОСНОВАНИЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЗАКОНОВИ ПРЕДПОСТАВКИ НАРОДЪТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ МОЖЕ ДА ИСКА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА И В КОЙТО ПРОЦЕС Е ВЛЯЗЪЛ ВИДНО ОТ ПРОДЪЛЖИЛИТЕ НАД 60 ДНИ ПРОТЕСТИ, КОЕТО ВЛАСТТА НЕ ВЗИМА ПОД ВНИМАНИЕ. В ПРОЦЕДУРА AD HOC НАРОДЪТ МОЖЕ ДА СЕ СЕЗИРА ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ, КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА САМОЗАЩИТА НА НЕГОВИЯ ЖИВОТ, НА НЕГОВИТЕ БЛИЗКИ И НАРОД, И Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ, НЕ Е ОТ ПОЖЕЛАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, А Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАЩИТИ СВОИТЕ УНИВЕРСАЛНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, СВОЯТА ТЕРИТОРИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА, КОГАТО ЧУЖДИ СИЛИ СЕ НАМЕСВАТ В НЕЯ. В ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СУВЕРЕНА СЪЩО ПОПАДАТ ДА БРАНИ СВОЯТА ИКОНОМИКА, ИМОТИ И КАПИТАЛИ, НЕГОВАТА НЕПРИКОСНОВЕННА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЧНАТА СИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТ, ОСОБЕНО, КОГАТО Е ПОДЛОЖЕНА НА ЗАПЛАХА ЗА НЕГОВИЯ И НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЖИВОТИТЕ. ТОВА, ЧЕ КОМУНИСТИТЕ СА ПОЛЗВАЛИ ДУМИТЕ НАРОДЕН СЪД, АКО НЯКОЙ ТОВА ГО ПРИТЕСНЯВА, ТОГАВА ПО-УСПОКОИТЕЛНО ДА ГО СЧИТА ЗА СЪД НАРОДЕН, НА ОСНОВАНИЕ ПАР. 4 ВЪВ ВР. ПАР. 3, АЛ. 2 ПЗР НА КРБ изложените правни аргументи се отнасят и до Конституционната ОТМЯНА на ЦЯЛОСТНОТО законодателно творчество на ВСИЧКИ народни събрания, след 13.07.1992 г. и до днес. От изложеното следва и изводът, че съдебната власт в Република България не е легитимна, КОЕТО БЕ ОПОВЕСТЕНО И ОТ АДВ. МАРГАРИТ МИЦЕВ - ЕКС НАРОДЕН ПРЕДСТАВЕТЕЛ, В ПРЕДАВАНЕТО НА ЛЮБА КУЛЕЗИЧ „ЧЕСТНО КАЗАНО“ (https://www.youtube.com/watch?v=8MpBviLbThI). Липсата на легитимност на съдебната власт, обаче, води до множество проблеми и отрицателни последици, свързани с другите власти – законодателна, президентска, изпълнителна/ централна - правителство и органи на местно управление и др. ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ, ЛИПСА НА ДОВЕРИЕ СЛЕД МАСИРАНИЯ ПРОВЕДЕН ГЕНОЦИД НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ, ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ, НЕЧОВЕШКО ТРЕТИРАНЕ, ОГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВА И НАРОД, КОРУПЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКА РЕПРЕСИЯ, СЕ ПРЕИЗПЪЛНИ ЗАКОНЪТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН ПОЧТИ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ, КОЕТО АВТОРЪТ ОТ СТАТИИТЕ НА „ПИК“ ПРЕМЪЛЧАВА, НО ТОЙ ПРЕМЪЛЧАВА И ФАКТА, ЧЕ СЪЩАТА ТАЗИ ВЛАСТ, КОЯТА Е ИЗВЪРШИЛА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПЕРИОДА 1944 – 1989 ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН ПРЕВРАТ, ЗАВЗЕМА ВЛАСТТА, СЪСТАВЯ ТОЗИ СЪЩИЯ ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ЗА ПРЕСТЪПЕН ПОД НАТИСК ОТ ЕС И ООН И СЕ САМООБЯВЯВАТ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИ, И В СЪЩОТО ВРЕМЕ СА ТЕЗИ, КОИТО СА СЪСТАВИЛИ ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, И ВМЕСТО ТЕЗИ ДА СА В ЗАТВОРА, СА БИЛИ ПЪРВО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ПОСЛЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО ДНЕС. АВТОРЪТ СЪЩО УМИШЛЕНО ПРОПУСКА ФАКТА, ЧЕ ТЕЗИ СЪЩИТЕ ЗА НАГРАДА ПОМЕЖДУ СИ СА СИ РАЗПРЕДЕЛИЛИ ИМОТИТЕ И КАПИТАЛИТЕ НА ОГРАБЕНИТЕ, УБИТИ И РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ, НА ТЕЗИ ПО ПОСОЧЕНИЯ ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ ЗА ПРЕСТЪПЕН, А ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОИМАЩИ – СА БИЛИ ПРОГОНЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА. ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НИЕ НЕ ИСКАМЕ ДА ВЛИЗАМЕ ВЪВ ВЛАСТТА, НА ОСНОВНИЕ ЧЛ. 1, АЛ. 2 И АЛ. 3 КРБ ПО СИЛАТА НА СУВЕРЕНИТЕТА НИ НИЕ СМЕ ВЛАСТТА И ТОВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ТРЯБВА ДА ПРОУМЕЕ. Бенджамин Франклин пише за народния суверенитет следното: „В свободните правителства, управниците са слуги и народа е техен господар и суверен“. ЗА ДА ПРЕКРАТИМ ЗЛОСЛОВИЯТА ПО НАШ АДРЕС НИЕ НЯМАМЕ НИКАКВИ НАМЕРЕНИЯ ДА ВЛИЗАМЕ ВЪВ ВЛАСТТА И ПОВЯРВАЙТЕ НИ, НИКОЙ НЯМА ДА ИСКА ДА РАБОТИ ВЪВ ВЛАСТТА. РАЗБИРАМЕ, ЧЕ СМЕ НЕУДОБНИ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА ДА ЯХНЕ ВЛАСТТА И ДА ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА, НО ИМАМ ЕДНА МНОГО ЛОША НОВИНА - НЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ КРАДЕ И ПАРЛАМЕНТА НЯМА ДА МОЖЕ ДА ВЗИМА НИКАКВИ РЕШЕНИЯ, И ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА НАШИ РЕШЕНИЯ НА ПРИНЦИПА НА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ. ИСКАНИЯТА ПО НАСТОЯЩИЯТ ПРОЦЕС СА СЛЕДНИТЕ: СМЯНА НА СИСТЕМАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНА КЪМ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ, ТИП ШВЕЙЦАРСКИ МОДЕЛ, ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕХОДА ЗА ПРЕСТЪПЕН, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА РЕВИЗИЯ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЯВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИТЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ФАЛШИВАТА РЕСТИТУЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ОТ ЛИЦА НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ, НЕОВЛАСТЕНИ, НЕОПРАВОМОЩЕНИ В ПОЛЗА НА ОЛИГАРХИЯ И ПРИБЛИЖЕНИ НА ВЛАСТТА И ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО ИМ ЗА НИЩОЖНИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАБЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА НАРОД И ДЪРЖАВА, ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА РОБСТВО, ЗАБРАНА ЗА НАЛАГАНЕ НА МОНОПОЛИЗЪМ НАД ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕННОСТ, ЖИВОТ, ЗДРАВЕ И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗАБРАНА НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ, РЕГЛАМЕНТИ ЗАПОВЕДИ, НАРЕДБИ ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ФОРМА ПРАВО НА ЖИВОТ, ПРАВО НА ИЗБОР НА ЛЕЧЕНИЕ, ПРАВО НА ТРУД, ЗАБРАНА НА БИОЛОГИЧЕН ТЕРОРИЗЪМ, ЗАБРАНА НА НАЛАГАНЕ НА МОНОПОЛ ОТ КАНАДСКО-АМЕРИКАНСКИТЕ КОРПОРАЦИИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБ, ОБЯВЯВАНЕ ЗА НИЩОЖНО ВЛИЗАНЕТО НА РБ В ЕВРОЗОНАТА - НИКОЙ НЕ НИ Е ПИТАЛ, ПОРАДИ ЛИПСА НА СЪГЛАСИЕ ВЛИЗАНЕТО В ЕВРОЗОНАТА Е НИЩОЖНО, ПРЕДВИД ФАКТА КАК СА ОГРАБЕНИ ВСИЧКИТЕ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ, КАК ИМАТ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ТЯХНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, ЗАСЕГНАТИ В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ. ОТ ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „КРУМОВИ ЗАКОНИ“ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ ЧЕ СМЕ АБСОЛЮТНО ПОЛИТИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМО ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ, НАПИСАНИТЕ СТАТИИ СА КЛЕВЕТА СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА, А, ЧЕ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ НЕГО БРИФИНГ, НА КОЙТО НЕ Е ОБСЪДИЛ ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕНОЦИД НАД ДЪРЖАВА И НАРОД ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ И НЕ Е ОБСЪДИЛ ЗАДКУЛИСНАТА ВОЙНА, КОЯТО СЕ ВОДИ СРЕЩУ НАРОДА И НАРОДИТЕ, НАЙ-ВЕРОЯТНО НА ПРИНЦИПА НА „СПРАВЕДЛИВ ТЕРОРИЗЪМ“, И НЕ Е ПОСОЧИЛ КОЕ НЕ Е БИЛО ПРЕИЗПЪЛНЕНО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН: Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за: 1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация; 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи; 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд"; 4. моралния и икономическия упадък на държавата; 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха; 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост; 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи; 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението; 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия; 10. безогледното унищожаване на природата. (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че: 1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки; 2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека; 3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона; 4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като: а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия; б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии; в) лишаване от право на собственост; г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия; д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната; е) лишаване от гражданство; 5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица; 6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет. И ЗА КАПАК ПО НАШИ ДАННИ БНТ поднася на своите зрители извинение И неточна информация ЗА сутрешните новини от 8 септември 2020 г., като невиновният редактор ще бъде дисциплинарно наказан. Това се казва в Опозиция на БНТ. ЗА НАС БНТ толерира разпространението на новини с невярно съдържание. ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СВИКВАНЕ НА НАРОДЕН СЪД БЕШЕ ОБЯВЕНА ПУБЛИЧНО ПРЕД СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И Е АБСОЛЮТНО ВЯРНА, НО ВИЕ ДОКАЗАХТЕ ЧЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА НИЕ НАРОДА НЯМАМЕ ДУМАТА. ОСТАВЯМЕ НАРОДА ДА СИ НАПРАВИ РАВНОСМЕТКА. ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА И ЖИВОТИТЕ СИ. КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ПОДАДЕНАТА ЖАЛБА ДА НАПРАВИ ТОВА ДО 10.09.2020 НА E-MAIL: sadnaroden2020@abv.bg

Реакции