България е с най-ниско качество на живот в ЕС според “Индекс на настигането” (графика)

04 Август 2020
0 185

Качеството на живот в България е най-ниското в Европейския съюз, показва изследването “Индекс на настигането” за 2019 година.

Качеството на здравеопазването, върховенството на правото и медийната свобода са само част от индикаторите, които поставят страната ни в дъното на Европейския съюз и често сред държави, които са извън него.

България се представя добре макроикономически – например нисък размер на държавния дълг като дял от брутния вътрешен продукт.

По индикатора “Корупция”, който е част от категорията “Управление”, страната заема 30-то място от общо 35 държави в класацията.

В “Индекс 2019” петте най-добре представили се страни по цялостен резултат са Дания (1 място с 71 точки), Швеция (2 място с 70 точки), Люксембург (3 място с 70 точки), Холандия (4 място с 70 точки) и Финландия (5 място с 69 точки) в класацията на 35 страни по скала от 100 до 0 точки (най-висок до най-нисък резултат).

В дъното на класацията по цялостен резултат са Босна и Херцеговина (35 място с 18 точки), Турция (34 място с 22 точки), Северна Македония (33 място с 25 точки), Албания (32 място с 25 точки) и Сърбия (31 място с 29 точки). България е на 29-о място с 36 точки в цялостната класация.

Страната се представя най-добре в категориите “Икономика”, където е на 28 място с 40 точки и “Управление” – също на 28 място, но само с 38 точки. Най-лошо е представянето на България в категорията “Качество на живот”, където е класирана на 30-то място с 29 точки. В “Демокрация” страната е на 29 място с 35 точки.

Индекс 2019 показва значителната разлика между най-добрe представящите се страни, които са в Северна и Западна Европа и тези, които изостават и се намират в югоизточната част на континента.

България заема 31 място с 29 точки в класацията по индикатора Медийна свобода”, част от категорията “Демокрация”, като за измерването на този индикатор се използват два отделни подиндикатора – индексите за медийна свобода на Freedom House и “Репортери без граници”.

Медиите в България не са свободни, сочи нов доклад на ЕК

Като цяло новите страни членки са още далеч от най-добре представящите се стари страни членки на ЕС. Средните резултати на новите страни членки са най-близо до желаните средни резултати на старите страни членки в категорията “Икономика” и са по-отдалечени в категориите “Качество на живот”, “Демокрация” и “Управление”. Това подсказва, че настигането в “Икономика” изглежда е сравнително по-лесно, отколкото превръщането му в успех при други по-сложни системи.

Съществени различия в Индекса на настигането се наблюдават не само между новите и старите страни членки, но и между отделните нови страни членки на ЕС. Това е особено видно по отношение на неравенството. При индикатора за неравенство (коефициент на Джини) Словакия е на 1 място, Словения е на 2 място, а Чехия е на 3 място, като това са страните с най-малко неравенство сред включените в индекса 35 европейски държави. В същото време България (34 място от 35), Литва (33 място) и Латвия (30 място) са сред страните с най-високо регистрирано неравенство на континента.

Представянето на България е най-лошо в категория “Качество на живот”. В тази категория страната ни е в 5-ти клъстер, заедно с Румъния и кандидатките за членство Черна гора, Турция и Сърбия.

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции