<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=29855" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Валентин Радев: Домашното насилие не е престъпление

29 Април 2018
0 6202

В МВР няма изградена автоматизирана информационна система, в която да се регистрират сигналите за домашно насилие, тъй като този вид деяние не е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.Това заявява вътрешният министър Валентин Радев в отговор на депутатки въпрос за приложението на Закона за защита от домашното насилие. 

 

ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН РАДЕВ ПРИПИСА НА МВР РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ГОСПОДАРИТЕ ЗА КРАЖБИТЕ НА ГОРИВО

 

Министерство на вътрешните работи, респективно Главна дирекция „Национална полиция" е изготвила предложение за предефиниран проект на тема: „Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на домашно насилие и насилие, основано на полов признак" по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2019-2021 г., програма „Вътрешни работи и сигурност", на стойност 620 000 Евро.

 

В изпълнение на утвърдените Методически указания за действия на полицейските органи при случаи на домашно насилие, ежемесечно в Главна дирекция „Национална полиция" се събира информация относно издадени заповеди за защита от районните съдилища в страната.

 

За изминалата 2017 г., в структурите на Министерството на вътрешните работи от районните съдилища в страната са били изпратени 2432 заповеди за защита на пострадали лица от домашно насилие, от които: София – град – 351; София – област – 49; Пловдив – град – 205; Бургас – 163; Варна – 185; Плевен – 72; Стара Загора – 97.

 

Проблемите при прилагането на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/ от страна на полицейските служители са свързани с липсата на:

– Национален съвет, който да координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на домашното насилие и насилието, основано на пола и да следи и отчита изпълнението им;

– целево финансиране на дейности по превенция на домашното насилие; работещи неправителствени организации в малките градове на страната; кризисни центрове за настаняване на жени и деца – жертви на домашно насилие; програми за работа с насилниците; достатъчно обучени полицейски служители;

– специализирани служители за работа с жертви на домашно насилие; алгоритъм за изготвяне на оценка на риска;

– съдействие от страна на свидетели на актовете на насилие, а в някои случаи и на самата жертва.

 

Източник: Segabg.com

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции