<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=89339" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Конфликт меж...

Главната архитектка на Шабла е дала на сина си разрешително за строеж на брега на морето (видео)

17 Май 2021
0 2043

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Татяна Нейкова – главен архитект на Община Шабла. Оставена е в сила и наложената от Комисията глоба в размер на 10 000 лв., присъдени са ѝ и съдебните разноски. Нейкова ще се раздели и с поста си.

За това съобщават днес от комисията на Сотир Цацаров, цитирани от КлубZ.

За казуса се разшумя след сигнал от Асоциацията на парковете в България през февруари, когато строежа на скалите в Тюленово вече бе започнат. Още тогава оттам посочиха, че строителното разрешително е презаверено от Нейкова на сина ѝ Иван Нейков, който от няколко години е собственик на имота. От асоциацията основно поставиха под съмнение законосъобразността на строежа по отношение на “Натура 2000”.

Главната архитектка на Шабла е дала на сина си разрешително за строеж на брега на морето (видео)
Снимка: БулФото

“Що се отнася до липсата или наличието на конфликт на интереси, когато отделът на главния архитект презаверява разрешително за строеж на сина му, си има КПКОНПИ да се произнася”, заявиха тогава от организацията.

Синът иска, майката дава

“След събиране на доказателства е установено, че като главен архитект на Община Шабла, Нейкова е одобрила инвестиционен проект и е издала разрешение за строеж на двуетажна жилищна сграда с разгърната застроена площ 173, 80 кв. м. през 2013 г. в курортния комплекс на с. Тюленово. Сградата е на „първа линия“, непосредствено до бреговата ивица. През 2016 г. собственикът, на чието име е било издадено разрешението, е продал имота на сина на арх. Нейкова. На 02.01.2019 г., след съответна молба, още през същия ден главният архитект на община Шабла презаверила издаденото през 2013 г. разрешение за строеж, вече с титуляр нейния син, по отношение на срока на завършване на строителството. На 23.08.2019 г. синът на арх. Нейкова е подал друго искане – за увеличаване на застроената площ на обекта (313 кв. м.). Исканите корекции са били одобрени от главния архитект на Община Шабла –майка на новия собственик, с нейна заповед от 26.08.2019 г.”, описват хронологията от КПКОНПИ. 

Комисията установи конфликта на интереси през май. Нейкова обжалва пред Административен съд – Добрич, който го отмени в едната му част и го остави в сила в останалата. Делото бе обжалвано след това и пред ВАС.

Върховният съд обаче потвърждава изцяло решението на КПКОНПИ.

Върховните съдии считат, че следва да се изключи каквото и да е съмнение, че в случая действията на лицето, заемащо висша публична длъжност, се ръководят от частен интерес. Магистратите посочват, че арх. Нейкова е следвало да декларира наличие на такъв частен интерес и да си направи самоотвод в конкретния случай.

Според съда:

“Следва да бъде отчетена конкретиката на случая, получила медиен отзвук и силен обществен резонанс, спецификата на възникналите правоотношения, свързани с контрол върху строителство на българското Черноморско крайбрежие, и преценката на законодателя, касателно високата степен на обществена опасност на нарушенията, с оглед значимостта на охраняваните обществени интереси.”

Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за задължителното освобождаване на лицето от длъжност и за започване на проверка на имущественото му състояние. 

Натура 2000

Всичко това обаче само установява наличието на клонфликт на интереси и няма отношение към законосъобразността на самия обект на брега на морето. Стоителството е в регулацията на селото и за проекта има произнасяне от РИОСВ-Варна през 2013 г., че не подлежи на ОВОС и оценка за съвместимост (ОС) с “Натура 2000” от същата година.

Имотът е бил общинска собственост и е продаден през 2011 г. Общината твърди, че всичко е законно, но от Асоциацията на парковете не мислят така. И изброяват:

1. Становището на РИОСВ-Варна, че строежът не подлежи на ОВОС и оценка за съвемстимост по “Натура 2000” е с изтекла давност през 2018 г.

2. За периода от 2013 до 2020 г. са настъпили множество промени, включително е обявена нова защитена зона “Комплекс Калиакра”, а на съществуващата зона Калиакра за птиците е променена границата и са допълнени режими.

3. За периода са процедирани и множество нови инвестиционни проекти, както и нов Общ устройствен план на общината.

“Според нас това изисква ново произнасяне от РИОСВ-Варна, отчитащо променената ситуация, както и нова преценка за кумулативното въздействие. Това ново произнасяне не е задължително, че ще обяви, че строежът не може да се реализира, но е задължително, за да се приложат адекватно директивата за ОВОС и директивите за птиците и за хабитатите”, посочват от организацията.

Източник: КлубZ

Видео: NOVA

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции