<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=88935" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Oтново над 100 ...

Жените в България живеят средно със 7 години по-дълго от мъжете (графики)

11 Май 2021
0 194

Очакваната средна продължителност на живот за населението на България, изчислена за периода 2018-2020 г., е 74,6 години, като спрямо предходния период (2017-2019 г.) намалява с 0,3 години, сочат нови данни на Националния Статистически Институт.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,1 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,2 години.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1,1 години, а при жените – с 1 година.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години повисока (75,5 години), отколкото на населението в селата (72,6 години).

Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1,5 години, а за населението в селата – с 0,3 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13,6 и 17,5 години.

Снимка: Pixabay

За периода 2010-2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0,4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 71,8 години в област Видин до 76,7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил – 8,8 години, а най-малка е в Кърджали – 6 години.

Източник: Национален Статистически Институт

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции