<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=37339" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Затворници спечелиха делото за секс без камери и надзиратели, наблюдението обаче остава

15 Май 2019
0 2770

15 затворници, повечето с доживотни присъди, спечелиха делото за това интимните им свиждания да се провеждат без камери и без присъствието на надзиратели, съобщава Dir.bg.

 

 

Върховния административен съд отмени заповедта на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) за реда, по който се провеждат т.нар. удължени свиждания. Камерите и надзирателите обаче ще останат, защото докато съдът разглеждаше делото, беше променен Правилникът за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ППЗИНЗС), като в него вече е залегнало изискването помещенията за интимни свиждания да бъдат оборудвани с видеонаблюдение и срещите да стават в присъствието на надзиратели. Независимо от това обаче решението на ВАС би следвало да доведе до преосмисляне на тази практика.

 

 

БОГАТ АСОРТИМЕНТ ОТ ДРОГА, РАКИЯ И СЕКСУАЛНИ ГАВРИ ПРЕДЛАГАТ В ПАЗАРДЖИШКИЯ ЗАТВОР

 

 

 

""

 

 

Делото беше образувано по жалба на затворниците и техните половинки – Ангел Велков, Светломир Нешков, Станислав Методиев, Марио Пеев, Джок Полфрийман (австралиецът, осъден за убийството на 20-годишния Андрей Монов – б.р.), Мирослав Събев, Галина Манолова-Влаева, Юлиян Зашев, Назъм Азис, Йордан Петров, Здравко Петров, Антонин Влаев, Александър Джунджуров, Митко Харакчиев, Енчо Енчев, Валентина Петкова и Халил Хасан.

 

 

В ПЪРВО ПО РОДА СИ ДЕЛО, ЗАТВОРНИЦИ ИСКАТ ИНТИМНOСТ БЕЗ КАМЕРИ

 

 

Затворниците се жалваха от заповедта, с която били лишени от уединение при въпросните свиждания. Според разпореждането те продължават до 4 часа и представляват поощрителна мярка за лишените от свобода. В заведенията от закрит тип и поправителните домове се провеждат в помещения, при възможност оборудвани със системи за видеонаблюдение и мероприятието протича в присъствието на надзиратели. Според лишените от свобода тези условия нарушават основни техни права и тези на семействата и близките им. 

 

 

Административен съд София-град (АССГ) отхвърли жалбата на лишените от свобода срещу заповедта на директора на ГДИН, защото тя е издадена заради констатирана липса на конкретна регулация на интимните свиждания. Наред с това АССГ посочи, че удълженото свиждане е "с характер на награда и се предоставя именно с цел поощряване на лишените от свобода и гарантиране на техните права на лични контакти с близките и семейството".

 

 

КАКВИ ЗВЕРСТВА СЕ ВЪРШАТ В БУРГАСКИЯ ЗАТВОР?

 

 

Тричленен състав на ВАС обаче отмени решението на първата инстанция основно с два аргумента. От една страна съдът намира, че заповедта на директора на ГДИН не е мотивирана, а от друга – заявява, че затворниците са имали право да вземат отношение по нея. 

 

 

Позовавайки се на масовата практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) и на Европейски съд по правата на човека (EСПЧ), върховните съдии изтъкват, че предвиждането по принцип на видеонаблюдение и присъствието на надзирател при удължените свиждания може да представлява нарушение както на чл. 8 от ЕКПЧ (право на зачитане на личния и семейния живот), така и на чл. 7 и чл. 8 от Хартата на основните права в Европейския съюз (защита на личния и семейния живот и на личните данни). Нещо повече, в редица свои решения СЕС казва, че образът на лицето, заснето с камера, представлява лична данни.

 

 

При все това, ВАС отбелязва: "От друга страна, предвид обстоятелството, че засегнатите лица от мярката са осъдени за извършени престъпления и изтърпяват наложени наказания "лишаване от свобода", административният орган дължи отчитане и на съображенията за опазване на обществения ред, които са свързани с възможността при налагане на мярката да бъдат преценени персоналното ниво на обществена опасност на засегнатите лица и вероятността общественият ред, както и здравето и живота на други лица да бъдат поставени под угроза. Очевидна е при това необходимостта при определяне на начина за удължено свиждане административният орган да отчете посочените обстоятелства по отделно и в тяхната съвкупност и да предприеме мерки, отговарящи едновременно на изискванията за спазване на целта на закона и на пропорционалност".

 

 

Съдът добавя обаче, че ГДИН трябва да съобрази и изискванията на GDPR, транспонирани с измененията на Закона защита на личните данни. Наред с това върховните съдии цитират препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа за етичните и организационни аспекти на здравеопазването в затвора, съгласно която: "Трябва да се направи възможно затворниците да се срещат със своите сексуални партньори без визуално наблюдение по време на свиждането".

 

 

Източник: Dir.bg

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции