<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=42525" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: ГЕРБ и "Обе...

Какво се случва с река Вит край "Хемус" – версиите. И още въпроси

20 Ноември 2019
0 889

Сигнал на риболовен клуб "Балканка" вкара в обяснителен режим за строежа на магистрала "Хемус" няколко държавни институции. Кой, какво, защо, по чие нареждане и с каква цел копае в коритото на река Вит, течаща в подножието на новостроящия се участък от магистрата "Хемус"?

 

Тези дни бяха заснети камиони и багери в коритото на реката, копаещи и извозващи изкопаното. Според сигнала – копае се за речна баластра, а материалът отива за новото магистрално трасе. За дейностите няма разрешение на "Басейнова дирекция – Дунавски район", а щом се установява наличие на камери и медиен интерес – тежката строителна техника се изнася в неизвестна посока, разказва Клуб Z в обширен материал по темата.

 

Историята се развива от края на миналата седмица. След като бТВ излъчва репортаж за сигнала на "Балканка", в понеделник следобед институциите започнаха да излизат с (частични) отговори.

 

БОРИСОВ ДИРЕКТНО ПОЧНА ДА ГЛОБЯВА ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО СЕ ОПЛЕТОХА В КАЗУСА С КОРИТОТО НА ВИТ (ВИДЕО)

 

Агенция "Пътна инфраструктура": Нямаме нищо общо

 

Първи по време в понеделник на обвиненията, че дейностите в реката имат общо със строежа на "Хемус", реагираха от Агенция "Пътна инфраструктура". Институцията е отговорна за строежа на магистралата след пътния възел "Боаза" чрез държавната компания "Автомагистрали", на която бе възложено изпълнението без открита обществена поръчка (законът позволява тази опция, въпреки че не липсваха съмнения за нарочно заобикаляне на публичния търг за изпълнител – б.р.)

 

Ето становището на АПИ:

Агенция „Пътна инфраструктура“ не е възлагала изпълнението на никакви дейности край река Вит, свързани с изграждането на участък от АМ „Хемус“. Агенцията прави това уточнение по повод запитване от медии по сигнал от Сдружение „Балканка“.

В момента дружеството „Автомагистрали“ извършва изкопи, насипи, водостоци и селскостопански подлези в участък 1 – между 94-и и 96-и км.

Изгражданите насипи със скален материал са от кариери за инертен материал, с които дружеството има договор за доставка. В тази връзка опитите за внушение, че в изграждането на трасето се влага баластра от р. Вит са неверни.

„Автомагистрали“ ЕАД не разполага и не e искала разрешение за добиване на баластра от р. Вит.

По повод сигнала от Сдружение „Балканка“ Агенция „Пътна инфрастуктура“ ще изиска допълнителна информация от компетентните институции РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

 

Междувременно – в сайта на Басейнова дирекция "Дунавски регион" на 15 ноември се е появил документ – съобщение, че е получено искане за разрешение по Закона за водите за ползване на повърхностните води на река Вит в определения участък за изграждане на съоръжение, част от магистрала "Хемус". А именно "изграждане на мостово съоръжение при км 89 + 270 от АМ "Хемус". Изброено е какво точно ще се прави на обозначения терен, а разрешителното е при определени условия. Сред тях:

 

"Да не се извършва изземване на наносни отложения; Да не се опазва същестуващата брегова ивица; Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица; Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект…"

 

Въпросният документ, поискан на база решения от МРРБ и подупечните му институции, е част от стандартната процедура при инфраструктурни обекти и е нужен за издаване на разрешение за строеж. Той няма отношение към конкретното копаене в коритото на Вит, твърдят експерти. Видно от текста заявлението за разрешение е от 21 октомври, а разрешението – от 15 ноември. Изкопните работи, засечени първоначално в коритото, са от дните преди 15 ноември.

 

Преди да се появи официалното становище от Клуб Z са изпратили по имейл на АПИ и други въпроси. Сред тях са:

  • Започнал ли е вече строежът на магистралата в този участък? Ако да – кога? Кога са издадени разрешителните?
  • Откъде "Автомагистрали" се сдобива с материали за строителството?
  • Има ли нещо общо с "Автомагистрали" заснетата от Димитър Куманов (автор и на сигнала, подаден от клуб "Балканка" – б.р.) техника?

 

Към днешна дата от пресцентъра на пътната агенция не са върнали отговори. Но дори и строежът да е активен във въпросния участък, изпълнителят – видно от документа от "Басейнова дирекция", няма право да копае и да премества наноси и т.н.

 

Екоминистерството: Спираме дейностите, глоба за областния управител

 

Остава въпросът кой тогава е разпоредил дейности в коритото на Вит. Отговор се появява във втора институционална реакция от понеделник привечер – този път от Министерството на околната среда и водите. В сайта му бе публикувано съобщение от името на "Басейнова дирекция – Дунавски регион", от което става ясно, че дейностите в коритото на реката са възложени от областния управител на Ловеч.

 

По закон именно областните управители отговарят за проходимостта на реките извън населените места. Те имат правомощие да обявят процедури по почистване на коритата, да изберат изпълнители и т.н. В съобщението в страницата на МОСВ четем: 

 

Във връзка с констатирано извършване на дейности по почистване на наносни отложения в река Вит в района на пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и РИОСВ-Плевен издадоха писма до областния управител на Област Ловеч (Вяра Събчева – б.р.), с които се дава предписание за спиране на всякакви дейности по реката.

БДДР издаде указания до областния управител на област Ловеч да не се предприемат дейности по почистване на наносни отложения в река Вит до приключване на изискуемите процедури за подобни дейности по реда на Закона за водите. Писмото на БДДР е въз основа на постъпило уведомление от Областен управител на област Ловеч за стартиране на дейности отнемане на наносни отложения в коритото на р. Вит. В писмото си до областния управител БДДР изрично посочва, че за извършването на такива дейности се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издавано.

 

В същото съобщение става ясно, че заради неспазване на текстове от Закона за водите ще има административни глоби. Изискано е от Събчева в случая да предостави "копие от сключения договор между областния управител на област Ловеч и изпълнителя за извършване на дейностите, документи, удостоверяващи извършването на дейностите по договора, както и данни за служители на Областна администрация, присъствали на описаните дейности по отнемане на наносни отложения".

 

Същевременно РИОСВ – Плевен издаде Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на областния управител на Област Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносни отложения, премахване на дървесна растителност, добив на баластра и сеч в същия участък от река Вит. Целта е предотвратяване на административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие и запазване на местата за размножаване на защитени видове птици, става ясно още от становището на страницата на МОСВ, придужено с обяснение в какви зони от Натура 2000 попада мястото на дейностите, в които са замесени багери и камиони. 

 

Във вторник се разбра, че служители на екоинспекцията и "Басейнова дирекция" ще направят отново проверка на място какво точно се е случвало в коритото на Вит.

 

Областната управа: Договор с "Хидрострой" – тяхно задължение е да набавят документи

 

Областния управител на Ловеч инж. Ваня Събчева е обяснила, че е сключила договор за почистване на коритото на река Вит, а дейностите са част от плановото почистване на речните участъци извън урбанизираните територии на територията на областта. Въпросният договор е сключен на 28 октомври тази година, а изпълнителят е бил избран чрез отправена покана, а не по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Изпълнител е строителната фирма "Хидрострой" АД (един от най-големите играчи в инфраструктурни проекти у нас – б.р.)  

 

Предметът на дейност по договор е „Почистване речното корито на река Вит, в района на АМ „Хемус“ в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци". По-интересното е, че в самия договор – по думите на областната управителка – е изрично записано, че изпълнителят „Хидрострой“ АД е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски регион“, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект.

 

Както вече е ясно – такова разрешение няма – поне според твърденията на БДДР, цитирани от екоминистерството.

 

Инж. Събчева все пак е уведомила БДДР, че започва дейност по почистване на коритото, а на 18 ноември – след като получава писмото от дирекцията, че разрешение няма, разпорежда на свой ред спиране на дейносните – поради липса на правно основание за извършването им. Уведомена е и фирмата изпълнител, увери Събчева.

 

Сред мотивите да се прави почистване на коритото се появява и строежът на "Хемус" – въпреки че АПИ, която е възложител, казва, че няма отношение по конкретния случай:

 

Мотивите на областния управител за предприемане на действия по почистването на р. Вит в този район са на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия (такава има в областната администрация – б.р.), второ – предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място – изграждането на АМ „Хемус“ – важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности.

 

Защо "Хидрострой" е избрана с покана, а не с публична процедура по ЗОП, така и не става ясно. В резултат – не е ясно към момента и каква е цената на договора, и какви са сроковете.

 

Любопитен щрих, който може би няма отношение към конкретния казус, е, че Събчева зае поста областен управител на Ловеч на мястото на Георги Терзийски. Който пък в начолото на годината го освободи, за да поеме ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура". 

 

От задната седалка на джипа на Бойко Борисов

 

Дотук изглежда – според официалните позиции на институциите, че строежът на "Хемус" и неговите изпълнители – официално това е държавната "Автомагистрали" – нямат отношение към опасностите за река Вит, фигуриращи в сигнала на природозащитниците. Или поне не директно.

 

Но във вторник сутринта лично премиерът Бойко Борисов отиде на инспекция. На задната седалка на джипа му гост бе човек, ангажиран с изграждането на магистралата. Той разказваше на министър-председателя какво се прави, а щом стигнаха до "невралгичния" участък от трасето, където реката е разкопана, Борисов предупреди, че "ако още веднъж ме скарате с еколозите – не знам какво ще ви направя".

 

От разказите на младия мъж строител обаче се подразбра, че изпълнителите все пак имат общо с копаенето в реката. Отречено бе да е отнемана баластра. Но дейностите в "критичния участък" бяха разказани от Борисовия събеседник от първо лице, множествено число: "… не сме копали надолу да нарушаваме основата и сме отнели пласт… Тука имаше наноси, островни… Ние, за да изградим съоръжението, трябва да вкараме пилотни машини…" 

 

Що е то "Мони 07"?

 

Събеседникът на Борисов по темата "Хемус" и река Вит очевидно бе представител на строителя на магистралата. Това е държавата компания "Автомагистрали" – официално и според всички документи. Факт е, че от видеоклиповете и тв репортажите от съмнителното разкопаване на коритото на река Вит не се забеляза техника , на която да личи, че е на държавната фирма. Камионите и багерите са брандирани на името "Мони 07". Същите машини, които се "изпаряват" от коритото, когато виждат, че биват снимани. 

 

Във видеото от пътуването на премиера за инспекцията – цялата налична строителна техника, с която джипът на Борисов се разминава, отново е с надписи "Мони 07". Въпросът е какво прави тази техника там. Наета ли е само техниката или "Автомагистрали" на практика си има нещо като подизпълнител (при възлагане на дейности от държавата на държавна фирма в условията на изключение от Закона за обществените поръчки изпълнителят няма право на подизпълнители – б.р.) Това към момента не е ясно. 

 

Второ – щом за почистване на коритото на Вит има сключен договор с "Хидростой" АД – то защо на място отново са камиони и багери на "Мони 07", а не на официалния изпълнител на дейностите, ако това са дейности по почистване на коритото, възложени от областния управител в рамките на правомощията му?

 

От Клуб Z посочват, че два дни се опитват да се свържат с представител на "Мони 07", но без успех. Търсят и "Хидрострой", за да зададат уточняващи въпроси, свързани с договора с областната управа в Ловеч. И най-вече те ли са копали във Вит и ако да – защо, въпреки че по договор е изискуемо, както твърди областната управителна на Ловеч, да съберат нужните за почистване на речно корито документи – такъв от БДДР няма. 

 

"Мони 07" ЕООД е регистрирано в град Девин през 2010 г., показва справка в Търговския регистър. Проверка показва, че компанията няма спечелени публични търгове до момента от 2007 г. насам. Или поне такива отворени данни в портала на правителството липсват, търсачката в "Биволъ" потвърждава това.

 

Според регистъра на Камарата на строителите в България компанията е получила през 2018 г. удостоверение за извършване на строежи от втора група – строежи от транспортната инфраструктура – за трета и четвърта категория. Строежът на магистрала е първа категория, трета и четвърта категория са общинските пътища, частни пътища, ремонт на такива и т.н, става ясно от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

 

Срокът на валидност на строителното удостоверение е до края на септември 2020 г. 

 

От публикации в специализирани медии обаче става ясно, че "Мони 07" е представена като подизпълнител на "Хемус" – поне в завършения участък до "Боаза", а управителят й Огнян Звездев разказва за новата си техника – камиони "Ивеко". В интервю за iTrucks през юни т.г. например самият Звездев обяснява за 12-годишния опит на компанията в строителството: "…жп прелези, пътя за ГКПП Маказа, горски пътища, отсечки от магистрали. Сега отново работим на лот от магистрала, този път „Хемус”. Изпълняваме всичко – от отстраняване на хумус, до самите насипи и строителство на водостоци, канавки и други. Това, без съмнение, е най-трудният и предизвикателен обект, който сме изпълнявали. Теренът е скалист, силно пресечен, но мисля, че се справихме добре и вече сме на финала". 

 

Дотук от наличната информация по сигнала за разкопаното речно корито не е ясно и още нещо – какво точно е изкопано и ако е – какво се е случило с него. Ако е баластра – къде е тя, ако вече не е в коритото на реката.

 

 

 

Източник: Клуб Z

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции