<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=80090" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Най-доброто о...

Парламентът официално одобри доброволната военна служба

16 Декември 2020
0 1520

Всеки български гражданин до 40 г. по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, може да служи във Въоръжените сили за срок до 6 месеца. Това става възможно с приетите днес на второ четене от 44-ото Народно събрание промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), съобщиха от Министерството на отбраната .

С промените се създава възможност за изпълнение на срочна служба в състава на доброволния резерв. Това ще става чрез сключване на договор, който осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване. С увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили. Очаква се срочната служба да доведе и до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на отечеството.

И пак говорим за казарма. Как е било досега в историята на България

Промените в закона дават възможност на работодателите да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв.

Измененията позволяват и разширяване на обучението на учениците от нивата на средното образование, като придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.

С промените се дава статут и оперативна самостоятелност на Централно военно окръжие като самостоятелно юридическо лице, което ще способства за по-пълно изпълнение на функциите и задачите му, свързани с изпълнение на разпоредбите от закона.

И пак говорим за казарма. Как е било досега в историята на България

Другата важна промяна е свързана със Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, където се добавя категорията „курсант“. Отчита се, че в хода на своята подготовка курсантите могат да получат наранявания или заболявания, които да ги доведат до състояние на „инвалидност“, но поради липсата на категорията „курсант“ в Закона за военноинвалидите и военноспострадалите, досега те не попадаха в тази категория. С предложените изменения в този закон Министерството на отбраната отправя ясно послание за равно третиране и защита на всички категории военнослужещи.

Окончателното влизане в сила на промените ще стане факт с обнародването им в Държавен вестник.

Източник: Министерство на отбраната

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции