<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=93034" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Служебният е...

“Преместваемият бар” на Смокиня е даден на прокуратурата от ДНСК

01 Юли 2021
0 368

Държавният строителен контрол (ДНСК) е сигнализирал Върховна административна прокуратура за издадени от главния архитект на община Созопол пет разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на ивицата, в това число на Cavo Beach – плажния бар на “Смокините-север” в м. “Каваците”, който предизвика обществено недоволство, първо заради заравняването на пясъка с тежка техника, а после и след появата на снимки на огромни бетонови “пети” – основа за заведението.

Солиден строеж продължава да се извършва на плажа на Смокиня (видео)

Оттам заявиха в средата на миналия месец, че липсват правила за изискванията към обектите, които се разполагат по плажовете. Затова и и има изпълнения като “сглобяеми строежи с монтажни стоманобетонни фундаменти” – като тези на бара на “Смокините”. А случаят с него е показателен именно с това – нямало строеж, имало само монтаж на преместваем обект.

Строителният контрол обаче сезира ВАП точно за строеж.

От ДНСК са коментирали за Клуб Z, че юристите са работили две седмици, за да открият начин да се справят със ситуацията, в отговор и на обществените очаквания.

“С това изчерпваме всички възможни правни възможности като институция”, заявяват оттам.

“В одобрените инвестиционни проекти, по-конкретно в част „Конструктивна“ е предвидено сглобяемо строителство. Там е записано: „при изпълнение на строителството да се спазват изискванията на ПИПСМР“ за монтажните работи. Съгласно легалната дефиниция за „строителни и монтажни работи“ регламентирана в § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, – „строителни и монтажни работи“ са тези, чрез които строежите се изграждат…

От заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като монтажен строеж, а не като преместваем обект по смисъла на дефиницията на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ”, посочват от националния строителен контрол.

Цитираният параграф от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията определя какво е “преместваем обект”.

“Преместваем обект” е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

Именно на частта с разрешения “монолитен конструктивен елемент” наблягаше концесионерът на “Смокините-север”, за да обясни наличието на бетонните “пети” за изграждането на плажния бар.

Правна привидност

“В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти”, обобщават от дирекцията.

РДНСК Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на главния архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-Север“ – посочват още в заключение от ДНСК.

Източник: Клуб Z

Видео: FB/Да запазим Корал

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции