<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=94406" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Израелската ...

23-ма са кандидатите за европрокурори от България

20 Юли 2021
0 61

Двадесет и трима магистрати – 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии, депозираха към 16.07.2021 г. заявления за участие в процедурата за подбор на 6-ма европейски делегирани прокурори от България. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Предвид възможността за подаване на заявления по пощата, е възможно да бъдат получени и други кандидатури. Процедурата се провежда на три етапа – допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори.

Кандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система на България, чиято независимост е извън съмнение и да притежават необходимата квалификация и практически опит.

23-ма са кандидатите за европрокурори от България

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Приетите от Колегията Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор поставят изисквания кандидатите да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи;

да са придобили статут на несменяемост;

да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

За приетото решение, което се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, се уведомява Европейският главен прокурор, чрез министъра на правосъдието.

Източник: ВСС

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции