<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=125756" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Защо повечет...

27 университета вдигат таксите за българските студенти

13 Април 2022
0 5397

На фона на символичната сума от едва 7 лв. (1%), с които държавата увеличи издръжката на обучението за студентите, 27 от 37-те държавни висши училища у нас смятат да повишат таксите  за българските си възпитаници, пише “Сега”.

Педагогиката поскъпва в 4 от 9-те държавни университета, които я предлагат. А медицината – почти навсякъде, но за определени курсове. 

Сред вузовете, които запазват таксите си за бакалавърските и магистърски програми на същото ниво като м.г., са Софийският у-т, Пловдивският у-т, Шуменският у-т, ТУ-София, ТУ-Габрово, УАСГ, ХТМУ, Университетът по хранителни технологии, Аграрният у-т и Висшето строително училище “Л. Каравелов”.

Математиците са с най-високи средни доходи сред завършилите у нас
Булфото

Доста от тях обаче увеличават или таксите за чуждестранни студенти, или таксите за кандидатстване. Това става ясно от проекторешение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите за академичната 2022/23 г.

Педагогика

Най-много се повишава цената на обучението по педагогика в редовна бакалавърска степен в университет “Ас. Златаров” в Бургас – от 600 на 800 лв., което е 33% скок.

Във Великотърновския у-т тази специалност поскъпва за редовните студенти в първи и втори курс от 600 на 660 лв. А в 3-4 курс – от 550 на 660 лв. В Югозападния у-т педагогика ще се учи срещу 1020 лв. (редовен и задочен бакалавър), вместо за 750 лв. както досега, или с 36 на сто повече. В Русенския у-т пък кандидатите за учители ще плащат на година по 690 лв., което е с 50 лв. повече от сегашната такса.

В СУ таксата за редовни бакалаври по педагогика се запазва на 530 лв. В Пловдивския у-т- на 500 лв., в ТУ-София – 630 лв., в Тракийския у-т – 680 лв. и Шуменския у-т – 500 лв. (тук обаче и третокурсниците, които досега плащаха по 350 лв., вече ще трябва да заплащат 500 лв.).

Медицина

Обучението по медицина поскъпва и в 4-те вуза, които я предлагат, но само за определена категория студенти. В МУ-София например цената на медицината поскъпва само за студентите от 2 курс – от 900 на 1000 лв. за редовен магистър.

Денталната медицина се увеличава от 900 на 1000 лв. за редовните първокурсници, а фармацията – до същата сума за второкурсниците.

В МУ-Пловдив студентите от 5 курс в редовна форма по медицина, фармация и дентална медицина ще плащат по 1200 лв., вместо досегашните 950 лв. За сметка на това пък за задочните магистри след бакалавър по обществено здраве там има намаление – от 1200 на 800 лв. (Намаление има и в Университета по пощи, който сваля таксите за чуждестранни граждани в направление компютърна техника от 2600 евро на 1600 евро, а в администрация и управление – от 1400 на 850 евро).

В МУ-Варна медицината и денталната медицина се повишават до 1200 лв. и за студентите в 6 курс, които досега плащаха 900 лв. МУ-Плевен пък увеличава таксите за медицина и фармация от 1000 на 1100 лв. за 3-курсниците в редовна форма, и от 900 на 1000 лв. – за 5-курсниците. В у-т “Ас. Златаров” медицината се повишава от 1000 на 1200 лв.

Математика

От шест вуза, които обучават по математика – направлението с един от най-ниските приеми у нас и с голям дефицит от кадри – само 2 вдигат таксата това направление. В Русенския университет тя скача от 740 на 780 лв. за редовен бакалавър, а във Великотърновския – от 720 на 760 лв. за същата степен.

Икономика

На доста места расте и цената на обучението по икономика, администрация и управление и туризъм. У-т “Ас. Златаров” в Бургас повишава таксата за икономика в редовна бакалавърска степен от 450 на 610 лв. (35%), за администрация и управление – от 520 на 710 лв. и за туризъм – от 500 на 620 лв.

Във Великотърновския у-т тези три специалности поскъпват от 600 на 660 лв., а в Икономическия у-т във Варна – от 590 на 640 лв. (за новоприети бакалаври).

В Русенския у-т икономиката и туризмът се увеличават от 580 на 630 лв. (за редовен и задочен бакалавър), а в Лесотехническият у-т – обучението по туризъм и администрация и управление за новоприетите догодина ще струва 350 вместо 300 лв.

От 500 на 600 лв. се повишава таксата за редовните бакалаври по икономика и администрация и управление в УНСС (там се увеличава и правото от 700 на 800 лв.), а Стопанската академия изравнява за всички студенти цената на обучението по всички професионални направления – до 600 лв. (приетите през 2018/19 досега плащаха 478 лв. за икономика и 510 лв. за администрация).

Висшето училище по телекомуникации повишава таксата за администрация и управление за редовни бакалаври от 520 на 600 лв., а Висшето транспортно у-ч-ще “Т. Каблешков” – за редовни бакалаври по икономика от 520 на 620 лв.

Технически дисциплини

На доста места се увеличават таксите и за техническите специалности, без в ХТМУ, ТУ-София и ТУ-Габрово (тук се увеличава таксата за кандидатстване от 40 на 50 лв. и таксите за обучение чуждестранни граждани в някои специалност).

В ТУ-Варна по-скъпо ще е обучението по енергетика за 1 курс (редовен бакалавър) – от 650 на 1210 лв., или с цели 65%, по корабни машини – от 1120 на 1300 за 3 курс, по електрообзавеждане на кораба – от 1210 на 1400 лв. за редовен бакалавър в 3 курс и по корабоводене – от 1290 на 1600 лв. (отново за 3 курс).

27 университета вдигат таксите за българските студенти

В Бургаския “Ас. Златаров” поскъпват почти всички технически специалности – таксите за машинно инженерство, електротехника, комуникационна и компютърна техника и транспорт се увеличават от 760 на 800 лв. за редовен и задочен бакалавър, а общо инженерство и биотехнологии – от 760 на 800 лв.

В Русенския у-т също с 40 лв. – от 740 на 780 лв. – се повишават таксите в редица направления – математика, информатика, машинно инженерство, хранителни технологии, биотехнологии, транспорт, материали и т.н. От 700 на 740 лв. поскъпва обучението в областта на техническите науки в Минногеоложкия у-т, а от 520 на 620 лв. – таксите за редовни бакалаври по машинно инженерство, архитектура, транспорт, електротехника и др. във Транспортния у-т “Т. Каблешков”.

Най-сериозно увеличение

Със сериозен процент се увеличава още таксата за специалността педагогика на обучението по в Академията по музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив – от 1050 на 1230 лв. за 1 и 2 курс и от 577 на 1230 лв., или цели над 2 пъти, за 3 курс. От 850 на 1350 лв.

(58%) се увеличава таксата за психология в редовна форма във Военната академия “Г. Ст. Раковски” (където поскъпват и национална сигурност от 800 на 1200 лв. и киберсигурност от 2000 на 2500 лв.). Двойно скача и цената на електротехниката и транспорта във Висшето военно въздушно у-ще “Г. Бенковски” – от 300 на 600 лв.

По-високи такси за кандидатстване

1/3 от вузовете ще изненадат студентите си с по-високи такси за кандидатстване, като увеличението е между 10 и 20 лв. Сред тях са бургаския “Ас. Златаров” (от 30 на 40 лв.), ТУ- Габрово и Лесотехническия у-т (от 40 на 50 лв.), МУ-София (от 70 на 80 лв.), УНСС (от 50 на 60 лв.), УниБИТ, като най-голямо е увеличението при НАТФИЗ – от 50 на 80 лв., а за докторанти – от 150 на 200 лв.

27 университета вдигат таксите за български студенти

Източник: “Сега”

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции