<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=136251" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: ЕС да се готв...

ЕК одобри 22 милиарда лева за България до 2027 година

06 Юли 2022
0 257

В сряда Европейската комисия одобри споразумението за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро (или 21.5 млрд. лв.) за периода 2021 – 2027 г., съобщи Mediapool.

Заедно със средствата по Плана за възстановяване, които след намалението от 1.1 млрд. лв. остават 11.2 млрд. лв., България ще има достъп до над 32 млрд. лв. от ЕС за 7-годишния период.

ЕК одобри 22 милиарда лева за България до 2027 година
iStock

Брюксел ни реже над 1 млрд. лв. от плана за възстановяване

Споразумението за партньорство е основата, върху която започва работата по оперативните програми. То определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за 7-годишния бюджетен период.

Споразумението обхваща Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР, Европейския социален фонд плюс – ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход – ФСП и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури – ЕФМДРА.

2.4 млрд. евро са предвидени да помогнат на България да постигне целите си в областта на климата.
ЕК одобри 22 милиарда лева за България до 2027 година
iStock

МФ: Борисов е виновен за по-малкото пари от ЕС

От тях 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27% от общото потребление на енергия.

Фондът за справедлив преход ще предостави 1.3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход.

Средства са предвидени и за подобряване на основната ни инфраструктура. Особено в регионите, в които инвестициите са недостатъчно или напълно липсващи.

НАП събра близо 15 милиарда лева за шест месеца

ЕК одобри 22 милиарда лева за България до 2027 година
iStock

България ще инвестира 2.6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход. Както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение.

315 млн. евро са предвидени за подкрепа на младежката заетост. А 630 млн. евро за мерки за социлано приобщаване. 136 млн. евро от тях са за борба с детската бедност.

ЕК одобри 22 милиарда лева за България до 2027 година

Източник: Mediapool

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции