<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=134251" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Вижте какво е...

Fitch запази кредитния рейтинг на България

18 Юни 2022
0 150

Fitch запази кредитния рейтинг на България, пише businessnovinite.bg.

Fitch Ratings прогнозират, че бюджетният дефицит ще се увеличи до 4,9% от БВП през 2022 г., от 4,1% през 2021 г., движен предимно от мерките за подкрепа.

Очакваният от рейтинговата агенция дефицит за тази година е по-голям от този заложен както в настоящия бюджет, така и в плановете за неговата актуализация. A именно 4,1%, което в номинално изражение е разлика от около 1 млрд. лв.

В края на май агенцията S&P също запази рейтинга на страната ни.

В същото време от Fitch очакват, че дефицитът ще намалее до 2,9% от БВП през 2023 г. Въпреки по-големите дефицити, нивото на държавния дълг на България ще остане много ниско в сравнение със страните от ЕС и тези с рейтинг „ВВВ“. 

Рейтингът на България е подкрепен от нейната силна външна и фискална позиция, спрямо държавите със същия рейтинг, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет. От друга страна, неблагоприятните демографски фактори тежат на потенциалния растеж и на публичните финанси в дългосрочен план.  Положителната перспектива отразява плановете за членство в еврозоната, което може да доведе до по-нататъшни подобрения във външната позиция на страната.

Властите остават ангажирани с приемането на еврото до 2024 г., като рисковете около времевия хоризонт произлизат главно от външни фактори.

От рейтинговата агенция не очакват забавяне с повече от една година на приемането на еврото. Това е в случай, че страната не успее да изпълни критериите за конвергенция през 2023 г. Те считат, че на ниво ЕС има ясен ангажимент за ускоряване на този процес.  Fitch Ratings прогнозират растежът на БВП да се забави до 3% през 2022 г. от 4,2% през 2021 г. Причината – по-високата инфлация и по-слабото външно търсене влияят съответно на потреблението и външната търговия на страната.

Икономическото развитие през първото тримесечие на 2022 г. се задържа изненадващо добре, като частното потребление остана устойчиво, но от рейтинговата агенция очакват активността да отслабне с нарастването на инфлационния натиск през годината. Fitch Ratings продължават да очакват умерено ускоряване на растежа през 2023 г. (до 3,8%), дължащо се до голяма степен на по-силните инвестиции свързани с фондовете на ЕС. Политическата несигурност остава важен негативен риск.

Fitch запази кредитния рейтинг на България

Борисов за кредитния рейтинг на България: “Тоя превод точен ли е? Става въпрос за нас!” (видео)

Отново възникналите перспективи за нови избори могат да забавят усвояването на Плана за възстановяване и устойчивост. Той беше окончателно одобрен през април.

Въпреки това, рисковете около по-съществено забавяне изглеждат ограничени в момента. Те подчертават устойчивостта на икономиката през последните няколко години както към вътрешни, така и към външни шокове.  Правителството предложи актуализация на закона за бюджета за 2022 г., като реакция срещу инфлацията и шока в цените на енергията. Предвиждат се мерки за подкрепа на стойност около 2,1 млрд. лв. (2,0% от БВП).

Освен намаляване на ставките на ДДС за някои стоки, увеличаване на данъчните облекчения за семейства с деца и фиксирани компенсации за цените на течните горива, планът предвижда двустепенно увеличение на пенсиите през юли и октомври. 

Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга са напредък към присъединяването към еврозоната, включително по-голямо доверие в България да отговаря на критериите за членство и подобряване на потенциала за растеж на икономиката.

Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са значително забавяне на присъединяването към еврозоната или голям неблагоприятен макроикономически шок, което би намалило значително средносрочните перспективи за растеж в сравнение с текущите очаквания на рейтинговата агенция.

Fitch запази кредитния рейтинг на България

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции