<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=126159" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: У нас са изпо...

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък

16 Април 2022
0 211

Световната икономическа политика е изправена пред сериозни предизвикателства. Въпреки че възстановяването от предизвиканата от пандемията криза се установи трайно, войната в Украйна се очаква да има сериозно икономическо въздействие. Включително чрез забавяне на растежа и ускоряване на инфлацията. Това гласи едно от заключенията на мисията на МВФ в България, която приключи вчера, пише Дневник. Окончателният доклад от нея ще бъде изготвен към края на юни, обяви ръководителят на мисията Жан-Франсоа Дофан.

Сред препоръките на фонда е отпадането на антикризисните мерки за бизнеса и хората, въведени заради Covid-19. Както и реформа на плоския данък върху доходите на физическите лица.

Депутатите приеха бюджет 2022 с аплодисменти

Според МФВ, икономическите последици от войната ще са по-високи цени на суровините, по-ниско търсене от страна на търговските партньори и въздействие на несигурността върху инвестициите, като едновременно с това трябва да се подкрепят и бежанците.

Има сериозна уязвимост заради високата енергийна зависимост от Русия. В същото време МФВ подчерта, че е трудно да се предвиди мащабът на въздействието на войната.

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък
Жан-Франсоа Дофан
Икономиката ще расте по-малко

Прогнозата е, че растежът на икономиката ще е около 3%, а инфлацията ще е двуцифрена. Министерството на финансите вече ревизира прогнозата си и намали наполовина очакването си за икономическия ръст до 2.6%.

“Рисковете биха могли да влошат перспективите поради по-силни странични ефекти от войната в Украйна, повторно засилване на заболяемостта от Covid, продължителни прекъсвания на веригите за доставки и по-бързо от очакваното затягане на глобалните финансови условия”, посочи мисията на фонда.

В доклада се препоръчва фискалната политика да продължи да предоставя здравна и икономическа подкрепа. Както и да адресира нуждите, произтичащи от войната и да отчита неизвестността, като същевременно се стреми да избягва проинфлационен натиск.

Депутатите приеха Бюджета за 2022 г. на второ четене (видео)

Предвид присъединяването на България към еврозоната, което засега е планирано за 2024 г., политиките, които подпомагат сближаването на доходите с другите в ЕС, придобиват още по-голяма важност. Планът за възстановяване и устойчивост, подкрепен от европейски фондове, има решаваща роля в тези области.

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък

България предаде последна плана си за възстановяване към Еврокомисията (само Нидерландия все още не дала такъв документ на Брюксел – бел. а.). Той бе одобрен преди няколко дни.

Какво да влезе в актуализацията

Тазгодишният бюджет влезе в сила от 1 април. Още при преговорите за съставяне на коалиция бе решено, че заради забавянето, ще бъде актуализиран през юли. В него ще намерят място и политиките, които партиите в коалицията ще доуточняват дотогава.

Ефектът от инвазията на Русия в Украйна и ускоряващата се инфлация сами по себе си налагат такава ревизия. На свой ред мисията на МВФ отправи някои препоръки за актуализацита.

Фискалната политика трябва да бъде гъвкава предвид голямата несигурност. Вече се очертават някои препоръчителни промени. Те могат да се приемат с преразглеждането на бюджета в средата на годината, се посочва в доклада.

“Ще бъде необходимо да се приложи гъвкав подход при планираното преразглеждане на бюджета в средата на годината, тъй като могат да се появят нови нужди и приоритети и да се материализират рискове. Това може да наложи промяна на приоритетите и евентуално разхлабване на фискална позиция в по-голяма степен от планираното към момента, което ще позволи и ниското ниво на публичния дълг”, посочиха експертите на фонда.

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък

Над 6 милиарда лева са предвидени в бюджета за здраве

Според тях планираните вече мащабни инвестиции може да се наложи да бъдат направени поетапно. А номиналното замразяване на заплатите да се преразгледа заради инфлацията.

“Политиката на заплатите трябва да се основава на цялостен преглед на заплатите и заетостта в публичния сектор”.

Според мисията актуализацията на бюджета трябва да отчете новите нужди, възникващи от войната в Украйна. Например по отношение на продоволствената сигурност и предоставянето на решаваща подкрепа за бежанците. Освен това, за да се отчетат евентуални непредвидени разходи, актуализираният бюджет също ще трябва да увеличи резерва за непредвидени разходи.

След като мораториумът върху енергийните цени за домакинствата изигра своята роля, фондът препоръчва подкрепата да се насочи към нуждаещите се от енергийна помощ. Според МВФ, освен по-справедливо, ще насърчи и енергийната ефективност.

Фондът препоръчва спирането на мярката 60/40, защото вече не е необходима, а и заради недостигът на работна ръка. Кабинетът е предвидил засега нейното действие да остане до края на юни.

Мисията препоръчва да не се продължава с временни добавки към пенсиите, които бяха въведени след пандемията. Вместо това да се реформира пенсионната система. Такава заявка бе дадена при преговорите за съставяне на коалиция. До момента няма ясен знак каква точно ще бъде реформата.

Майки от “Системата ни убива” се пребориха за по-високи пенсии за инвалидност

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък
Фондът препоръчва реформа на плоския данък

Желателно е да се планира фискална консолидация, като тя трябва да бъде придружена от реформи както в приходната част, така и по отношение на управлението на разходите, смятат представителите на МВФ. Заради застаряването на населението и валутния борд България трябва да се придържа към фискална предпазливост и да има буфери заради несигурната външна среда.

В средносрочен план се препоръчва преглед на данъчната политика и повишаване на приходите.

“Реформата на ниската плоска ставка на данъка върху доходите на физическите лица може да помогне за създаването на фискално пространство и за намаляване на неравенствата”, се посочи в доклада.

Препоръчва се и по-ниската ставка на ДДС, въведена заради пандемията за някои стоки, да се премахне. Засега правителството планира намалената ставка да е валидна до края на тази година.

Напомня се, че ако се подобри управлението на публичните инвестиции, това ще освободи ресурси за поддръжка и развитие на инфраструктурата, ще помогне да се увеличи усвояването на външни средства и за намаляване на уязвимостта към корупция.

Правителството планира увеличение на всички пенсии с 6,1% от юли (видео)

БНБ да остане бдителна

Мисията посочи, че банковият сектор в България е добре капитализиран, ликвиден и печеливш. Препоръчва надзорните органи да продължат да гарантират, че банките ще следят отблизо за възможно влошаване на качеството на активите и ще управляват проактивно необслужваните кредити, тъй като кредитните рискове могат да се повишат под въздействието на фактори като нарастващите цени на суровините, използвани от предприятията, увеличаващи се лихвени проценти, отложено въздействие на оттеглянето на подкрепата, оказвана във връзка с Covid-19, или поява на дисбаланси в жилищния пазар.

Фондът посочи и че подкрепя планираните инвестиции във възобновяемите енергийни източници предвид и високото количество въглеродни емисии, които произвежда България, като посочи, че е добре да бъдат ускорени.

Влиза в сила най-голямото увеличение на пенсиите от 2008 г. насам

След като цените на енергията спаднат, поддържането на стимули за пестене на енергия, инвестиции във възобновяеми източници и намаляване на ролята на въглищата чрез ценови механизми и фискални инструменти ще бъдат от съществено значение за подкрепа на прехода към зелена икономика.

Мисията на МВФ препоръчва спиране на Covid помощите и реформа на плоския данък

Източник и заглавна снимка: Дневник

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции