<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=119881" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Депутатите п...

Отпадат таксите за детските градини и ясли

22 Февруари 2022
0 2369

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, предава NOVA.

Парламентът реши 10% да бъде данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Такива разходи са тези за ваучерите за храна.

Милиони левове за детски градини са неизразходвани (видео)

3% ще бъде данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини.

Отпадат таксите за детските градини и ясли

А също и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите. Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини.

Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и училищното образование. Както и в Закона за здравето.

Отпадат таксите за детските градини и ясли

Източник: NOVA

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции