<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=97942" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: Нов рязък ско...

По-висок ли е имунитетът към COVID-19 след смесване на две различни ваксини? (видео)

31 Август 2021
0 194

По-висок ли е имунитетът към COVID-19 след смесване на две различни ваксини? Отговорът дава материал на bTV.

Проучвания показват, че смесването на различни ваксини срещу COVID-19 може да повиши имунитета. Първа доза от „АстраЗенека“ и втора от „Пфайзер“ води до шест пъти повече антитела.

Благовест Иванов се ваксинира първо с „АстраЗенека“ и сам решава втората доза да е на „Пфайзер“.

„Вярвам на изследванията, които излязоха междувременно, че втората доза от различен производител би могла да бъде всъщност по-добре, отколкото ако са две дози от една и съща ваксина“, казва той.

България пак е първенец по смъртност от Covid-19 в ЕС

По-висок ли е имунитетът към COVID-19 след смесване на две различни ваксини?
Коментарът на БАН

иРНК ваксините са много силни в стимулирането на антитела, докато аденовирусните ваксини ги превъзхождат в стимулирането на Т клетките. Проучвания в Испания, Германия и Великобритания показват, че комбинацията от „АстраЗенека“ и „Пфайзер“ дава до шест пъти по-добри резултати, но с едно наум. Много малко на брой доброволци, което показва, че няма как да имаме толкова много информация, колкото на нас ни се иска за ефикасността и безопасността“, коментира проф. Радостина Александрова от Института по експериментална морфология към БАН.

По-висок ли е имунитетът към COVID-19 след смесване на две различни ваксини?

След смесването на две различни ваксини Благовест се чувства добре, проявява само познатите вече реакции.

Още 3000 българи са имунизирани по такава схема. От тях има една докладвана странична реакция, свързана с повишено кръвно налягане и ускорен пулс.

Въпреки това експертите препоръчват консултация с лекар, преди сами да решим да смесим ваксините.

По-висок ли е имунитетът към COVID-19 след смесване на две различни ваксини?

Източник и видео: bTV

Ощ е 30 00 бъл га ри са и му ни зи ра ни по та ка ва схе ма. От тях и ма ед на док лад ва на стра нич на ре ак ци я, свър за на с по ви ше но кръв но на ля га не и ус ко рен пулс.

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции