<iframe width="560" height="315" src="https://gospodari.com/embed-2?id=183903" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Следва: В Родопите за...

Почти половината жилищни сгради в България са необитавани

09 Юни 2023
0 306

Почти половината жилищни сгради в България са необитавани. Най-много жилища има в област Пловдив, а най-малко в областите Смолян, Силистра и Ямбол.

Точните данни са, че 46% от жилищните сгради в България са необитавани към септември 2021 г. Делът им в селата е по-голям от този в градовете. Увеличението в сравнение с 2011 г. е значително. Тогава необитавани са били само 26.9% от жилищните сгради у нас. Това сочат данни на НСИ от преброяването на населението.

В кой квартал в София има най-много и най-малко празни апартаменти?

Почти половината жилищни сгради в България са необитавани

В градовете обитавани са 64.9% от всички сгради, докато в селата само в 47.6% живеят хора. За десет години броят на обитаваните сгради в градовете намалява с 18.8%, а в селата – с 19.2%.

Към началото на септември 2021 г. жилищните сгради в страната ни са малко над 2.1 милиона. В периода между двете преброявания броят им е нараснал с 3%, или 62 397. 61.2% от жилищните сгради се намират в селата. 38.8 на сто са в градовете, но докато в градовете продължава активно да се строи с 57 987 нови жилищни сгради за десет години, в селата са се появили само 4419 нови къщи.

Периоди на построяване

Над една трета от жилищните сгради в страната (34.8%) са построени до 1959 г., а 20.8% са строени между 1960 г. и 1969 г. Само 3.8% от сградите са построени през последните десет години.

В градовете 44.6% от жилищните сгради са построени до 1969 г., а само 5.2% – между 2010 г. и 2021 г. В селата 62.6% от къщите са построени до 1969 г., а само 2.9% са се появили през десетте години между 2011 г. и 2021 г.

Региони и области

41.7% от жилищния сграден фонд в страната се намира в Югозападния и Южен централен район, а най-малък е броят на жилищните сгради в Североизточния район с 260 хил. За десет години спад в броя на жилищните сгради е отчетен само в Северен централен район.

Абсолютен първенец по жилищни сгради е област Пловдив – 157 403, или 7.4% от жилищния сграден фонд в страната. Следват област София с 6.7% и София-град с 5.6%. Най-малко са жилищните сгради в областите Смолян, Силистра и Ямбол.

За десет години в 18 области броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо е увеличението в София-град с 16.6%, Благоевград с 8.4% и Варна с 8.1%. В останалите десет области е отчетен спад, като той е най-голям в областите Плевен, Ямбол и Русе.

Вид на жилищата

87.5% от сградите у нас към септември 2021 г. са къщи, а жилищните сгради и кооперациите съставляват 3.9 на сто от общия сграден жилищен фонд. Вилите имат дял от 5.2%.

Над половината от жилищните сгради в страната са едноетажни (55.3%) и двуетажни (37.2%), а тези с шест и повече етажа са с дял от 1.3%. Най-много високи жилищни сгради има в София-столица – 9598, Варна – 3012, и Пловдив – 2713. Най-малко са в Смолян, Видин и Разград.

Конструкция и материал

42.4% от жилищните сгради у нас са тухлени с бетонна плоча, а 41.7% са от тухли с гредоред без стоманобетон, 3.1% са панелни и стоманобетонни, а 12.7 на сто – с друга конструкция и използван материал.

В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча, следвани от тухлените жилища с гредоред, панелни и стоманобетонни са 5.2% от жилищните сгради, а 5.3% са с друга конструкция и използван материал.

В селата 48% от сградите са тухлени с гредоред, следвани от тухлените къщи с бетонна плоча (32.7%).

Почти половината жилищни сгради в България са необитавани

Източник: Economic.bg

Прочети повече Прочети малко

Коментари

Реакции