Този сайт използва "бисквитки" от Google за предоставяне на услугите в него, за персонализиране на рекламите и за анализ на трафика. Информацията за използването му от ваша страна се споделя с Google. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на "бисквитки".

Вашето споделяне е един глас в подкрепа на Зоополиция в България
Условията за изпращане на сигнал

I. Общи положения

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, с които „Глобал Уеб” ООД, ЕИК: 203066527, със седалище и адрес на управление: гр. София, район ”Лозенец”, бул. “Никола Й. Вапцаров” № 51А, ет.2, рганизатор/, урежда условията и реда за изпращане и ползване на съдържание – снимки, видео, информация и др. в сайта (информационната платформа) gospodari.com.

2. Тези условия обвързват всички Потребители (които имат достъп до съдържанието в сайта и други технологии за разпространение в Интернет, чрез използването на регистрационни данни от социални мрежи, и/или чрез генериране на регистрация в платформата и/или чрез мобилни приложения).

С извършване на което и да е от посочените действия,

а. с избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на https:// http://gospodari.com/landing/send_form/ или

б. при ползване на данни или материали, съдържащи се в сайта http:// https://gospodari.com/landing/send_form/

Потребителят (и всяко нерегистрирано лице имащо достъп до съдържанието на сайта) се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила даващи право на участие на потребителя в раздел „Вие ги хващате, ние ги пускаме” в информационната платформа gospodari.com. Съгласието ще бъде изрично удостоверявано чрез отбелязване в предвиден чек бокс при регистрация на Потребителите.

3. Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за съгласие с участие му, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на https:// gospodari.com/ и други технологии и решения за разпространение на съдържание и предоставяне на услуги в Интеренет – мобилни приложения и други, данни идентифициращи го във виртуалното пространство, като но не само: съхранение на IP адреса на потребителя/участника, предоставени лични данни и др.

4. С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Сайт” – интернет базирана съвкупност от уеб-страници с уеб адрес http:// gospodari.com/ разработена и управлявана от “Глобал Уеб” ООД, за целите на информираността на обществото чрез информационната платформа gospodari.com;

 • Раздел” / Вие ги хващате, ние ги пускаме– обособено място в сайта, което дава възможност на физически лица с постоянен адрес в Република България, които са навършили 18 годишна възраст, и не са поставени под пълно или ограничено запрещение, да се регистрират в уебсайта http://gospodari.com/ и да участват чрез собствените си материали (аудио – визулани) в рубриката;

 • Платформа” – виртуално пространство, локализирано в уеб-сайта http://gospodari.com/landing/send_form/, с осигурен достъп за потребители/участници, в което са разположени общи условия, и е достъпна формата за регистрация;

 • Мобилни приложения – програми, създадени за ползване на мобилни устройства, които се разработват за iOS, Android и други операционни системи с цел достъпване, създаване на съдържание и други. Програмите се публикуват в AppStore - iOS, Play Stote - Android и други. 

 • Потребител” - физическо лице, участник, което е навършило 18-годишна възраст, не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и е с постоянен адрес на територията на Република България, което попълни изисканите лични данни за идентификация в сайта https://gospodari.com/landing/send_form/ и приеме общите условия.

 

 • Профил - създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, на мобилните приложения, както и за участие в мрежата потребители на сайта gospodari.com.

 

 • "Видеоклип/видео” – аудио-визуално изображение, заснето и/или притежавано от предоставилия го потребител,

 • Награда” – движима вещ, предоставяна по преценка на Организатора на потребители, чиито собствени аудио-визуални изображения биват оценени от екип на Организатора, без същият да се ангажира с минимален брой, количество и качество на наградата.

 • Виртуален договор за предоставяне на права за ползване на предоставения аудио-визуален материал” – споразумение между Организатора и потребител, произтичащо от настоящите Общи условия за участие в раздела и предоставянето на собствен видеоклип от страна на потребителя.

 • Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си със сайта;

 • Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил в сайта;

 • Бюлетин - получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта и мобилните приложения на Организатора.

II. Регистрация

1. “Глобал Уеб” ООД, в качеството си на организатор предоставя за ползване на потребителите интернет базирана информационна платформа, чрез интернет сайта си http://gospodari.com/, на която всяко лице отговарящо на настоящите общи условия, може да се регистрира за участие в раздел “Вие ги хващате, ние ги пускаме”.

2. “Глобал Уеб” ООД предоставя на регистрираните за участие потребители достъп до интернет базирана информационна платформа с право на изпълнение на предвидените с настоящите общи условия условия за участие;

3. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, като съгласно чл.3, ал.2 ЗЕДЕП, писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. С регистрацията си Потребителят дава съгласието си Организаторът да използва безвъзмездно предоставените от Потребителя снимки, видеоклипове, информация и др. за маркетингови и рекламни цели, в това число но и не само за използването им в рубриката “Вие ги хващате, ние ги пускаме” на телевизионното предаване „Господари на ефира”.

4. При регистрация на потребителски профил в информационната система на платформата потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

5. Регистрационната форма съдържа информация за име, фамилия, и-мейл, телефон, и се записва на сървъра на http://gospodari.com/”, като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

6. При промяна на общите условия, регистрираните потребители се уведомяват чрез информационната система на сайта.

III. Условие за участие, последователност и кумулативно изпълнение. Ограничения за участие.

Всеки потребител следва да изпълни кумулативно всички описани по-долу действия, даващи му право на участие в раздел “Вие ги хващате, ние ги пускаме”, а именно:

а) Да попълни коректно необходимите лични данни в предвидената регистрационна форма на уеб адрес http://gospodari.com/landing/send_form;

б) Да се запознае с настоящите общи условия, като изрази съгласието си с тях чрез предвидения в информационната платформа „чек бокс”.

в) Да качи собствен Видеоклип заснет от него и отговарящ на условията в настоящите общи условия, на уеб адрес http://gospodari.com/landing/send_form;

Всеки видеоклип задължително трябва да отговаря на следните условия

Аудио-визуалното произведение не трябва да съдържа или възпроизвежда кадри, данни, материали или друга информация, които:

- нарушава нормативните актове, действащи в Република България.

- е предмет на авторски или други видове право на интелектуална собственост на трети лица;

- представлява фирмена тайна или са със статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

- е с агресивно, подигравателно или нецензурно съдържание;

- е неподходящо за гледане от лица, ненавършили 18- годишна възраст,

Ограничения за участие, както следва:

1. Всяко физическо лице може да участва в рубриката само с една своя регистрация.

2. Чрез една регистрация Потребителят може да участва в рубриката многократно, без ограничение за броя собствени аудио-визуални произведения.

IV. Награди

1. Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение, да вземе решение за награждаване на отделни, собствени на потребителите аудио-визуални произведения/видеоклипове.

2. Обявяване на наградените ще бъде оповестено в раздел ”Наградени” в сайта на Организатора.

3. Връчването на Наградите ще се извършва само лично, като избраният за награждаване потребител ще трябва да се яви на адрес, посочен от Организатора в електронното писмо, с което се информира участникът, че е награден.

V. Отговорност, Нарушения, Прекратяване на участие.

1. Организаторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта, в това число и невъзможност за качване и предоставяне от Потребителите на Организатора на собствен аудио-визуален материал, даващ им правото на участие в рубриката.

2. Организаторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

3. Организаторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

4. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, извън авторските/продуцентските права на предоставените от потребителите материали, принадлежат на Организатора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

5. Организаторът може да измени настоящите Общи условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване за датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

6. Потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната платформа. Когато потребителят промени потребителското си име, Организаторът не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

7. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна платформа:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

 • да не се намесва в правилното функциониране на системата

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно организатора за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

8. Потребителят няма право да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на организатора, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на организатора, без изричното му разрешение.

9. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от наградените да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

10. Чрез регистрацията си, потребителят декларира следното:

- че е запознат с настоящите Общи Условия, разбира смисъла им, приема ги и се задължава да ги спазва;

- че отговаря на условията за участие в раздела и е съгласен да участва доброволно в него;

- че доброволно е предоставил или ще предостави на Организатора своите лични данни, включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и др.;

- че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на раздела, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на маркетинг а и рекламата, както и изпращане на търговски съобщения. ;

- че е носител на пълното авторско право върху всеки видеоклип/аудио-визуално произведение, качен от него в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/;

- че други лица нямат права върху видеоклипа, който потребителят е качил в сайта http://gospodari.com/landing/send_form/;

-че за всички лица, образът на които присъства във видеоклипа, Потребителят/участникът има съответните права на ползване и разпространение;

- че Организаторът има право да ползва видеоклипа за срок от 3 години, считано от качването му в платформата.

11. Нарушения

Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие от страна на потребител.

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за участие, всички потребители могат да сигнализират Организатора на следната електронна поща: gospodari @gospodari.com. Необходимо е потребителите да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали не се приемат от Организатора.

Организаторът има право да отстрани от участие регистриран потребител, за който се установи, че не отговаря на условията за участие, е посочил неверни данни при регистрацията си, или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

Организаторът има право да премахне от сайта видеоклип, за който се установи, че е качен в нарушение на настоящите Общи условия, или за който Организаторът е преценил, че е неприемлив в законово, етично, естетично или художествено отношение или относно който постъпи възражение от трето лице имащо противопоставими авторски права, или образът на което присъства във видеоклипа, по начин който позволява същият да бъде идентифициран.

12. Отговорност

а) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени на трети лица от собствените на потребителя аудио-визуални материали качени в информационната платформа.

б) Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени лични данни от Потребителя (електронна поща и/или имена, и/или телефонен номер)

в) Всеки потребител носи пълна имуществена отговорност:

- за неверни лични данни, с които се е регистрирал за участие, включително, ако се е регистрирал, използвайки личните данни на друго лице.

- в случай, че трети лица предявят авторски или други противопоставими права върху качените от потребителя видеоклипове.

- в случай, че трето лице, образът на което присъства във видеоклип участващ в раздела, изрази пред Организатора изричното си несъгласие с присъствието на видеоклип в сайта  и/или с участието на видеоклипа в телевизионното шоу.

- за вреди, причинени на други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта на организатора;

- за вредите, поради липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта на организатора, предизвиквани от умишлени действия на потребителя.

- за нарушаване на авторски и сродни права.

- за вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия.

г) В случай, че поради настъпване на обстоятелство по буква (г), трети лица предяват съдебни искове срещу Организатора и/или на последния бъде наложена санкция от страна на административен орган, Потребителят е длъжен да обезщети Организатора за всички суми, които последният е бил осъден да заплати по силата на съдебен и/или административен акт, както и за всички други имушествени вреди представляващи пряка и непосредствена последица от нарушението.

13. Прекратяване на участие.

Участник/потребител може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес gospodari@gospodari.com.

VI. Лични данни

1. Новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

2. В качеството си на администратор на лични данни, Организаторът събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за изпращането и ползването на съдържание, като ги пази отговорно и законосъобразно.

3. Организаторът събира и обработва лични данни на Потребителите въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Потребителите;

Изпълнение на задълженията на Организатора по договор с Потребители;

Изпълнение на законово задължение на Организатора;

За целите на легитимния интерес на Организатора.

4. Организаторът спазва следните принципи при обработката на лични данни на Потребителите:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- ограничение на целите на обработване;

- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- точност и актуалност на данните;

- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5. Организаторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- расов или етнически произход;

- политически, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации;

- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. Организаторът съхранява личните данни на Потребителите за срок не по-дълъг от 3 (години), като в случай че предоставени от определени Потребители материали бъдат публикувани на Сайта, посоченият срок за съхранение на личните им данни се удължава докато материалите са разположени на Сайта. След изтичането на съответния срок, Организаторът полага необходимите грижи да изтрие личните данни на съответните Потребители.

7. Сроковете по т.6 могат да бъдат продължени в случай че това се налага за изпълнението на нормативни или договорни задължения на Организатора и/или за защитата на негови легитимни интереси.

8. Организаторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на Потребителите на трети лица, обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

9. Ако не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Организатора за конкретна или за всички цели на обработване, съответният Потребител може по всяко време да оттеглисъгласието си за обработка чрез попълване на установена от Организатора форма или чрез писмено искане до Организатора. Организаторът може да поиска да бъде удостоверена самоличността и идентичността с лицето, за което се отнасят данните.

10. Потребителят има право да получи от Организатора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, както и право на достъп до тези данни.

11. Потребителите имат право да коригират неточните свои лични данни директно през своя профил или с отправяне на искане до Организатора.

12. Потребителят има право да поиска от Организатора изтриване на свързаните с него лични данни, а Организаторът има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- бъде оттеглено съгласието на Потребителя, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- при възражение срещу обработването на съответните лични данни, включително за целите на директния маркетинг и ако няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

13. Организаторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

14. Организаторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

15. Потребителят има право да иска от Организатора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

- оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Организатора да провери точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

- възрази срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Организатора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

16. Потребителите имат право да възразяват срещу начина на обработване на техни лични данни от Организатора, както и да подават жалби в тази връзка до компетентните държавни органи.

VII. Политика за използване на бисквитки

1. Сайтът използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки Сайта, Потребителят приема използването на бисквитки.

2. Настройките на бисквитките, които се получават от Сайта, може да се направят в браузъра, който бива използван. Ако бъдат ограничени някои видове бисквитки, е възможно Сайтът да не работи напълно коректно и да не може да се използват пълните му функционалности.

VIII. Правни аспекти

1. Приложимо право и подсъдност Участниците се съгласяват, че всеки евентуален спор между тях и Организатора във връзка с участието ще се решава по взаимна договорка, като при невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде отнасян за решаване от компетентния съд в Република България.

2. Правна квалификация: Участието и възможността за последващо награждаване на потребител не е и не може да бъде квалифицирано като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. То не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3. Участието е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „Глобал Уеб” ООД и влизат в сила за всички потребители, считано от 08.12.2015г.

За всякакви възникнали въпроси и коментари, моля пишете на gospodari@gospodari.com