Рушащата се къща на Иван Гешов в София няма да бъде превърната в хотел, реши съдът (снимки)

Рушащата се къща на Иван Гешов в София няма да бъде превърната в хотел, реши съдът, предава БулФото.

Столична община запазва къщата на Гешов на бул. „Патриарх Евтимий“ № 7 като единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с изработването на нов подробен устройствен план. 

Рушащата се къща на Иван Гешов в София няма да бъде превърната в хотел, реши съдът
Снимка: БулФото

С новия план ще отпадне предвиждането на имота „за хотел“ и вграждането на къщата във фасадата на 7-етежен хотел, одобрено през 2004 г.

Къщата на Гешов в центъра на столицата става хотел. Неясно кога

Със заповед на главния архитект на София арх. Здравков се създава устройствена възможност за запазване в автентичния вид и цялост на една от емблематичните за София сгради от началото на ХХ век, изградена по проект на арх. Лазаров.

Снимка: БулФото
Решението на Върховния административен съд

Това стана възможно след окончателното решение на Върховния административен съд в полза на Столична община срещу жалба от собствениците на имота „Артемида – БСИ“ АД. Фирмата обжалваше заповедта на главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков, с която беше наредено да се изработи служебно изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II-4 „за хотел“, кв. 428, м. „Главен градски център – Зони Г-8 и Г-10“ по плана на гр. София, район „Средец“, с административен адрес бул. „Патриарх Евтимий“ № 7. С решение на ВАС от 11.10.2021 г. се отменя решение на Административен съд – София град и жалбата на „Артемида – БСИ“ АД се отхвърля.

И прокуратурата ще се занимава с къщата на Гешов

Проектът за нов подробен устройствен план ще бъде съобразен и с изискванията на Общия устройствен план на Столична община.

Рушащата се къща на Иван Гешов в София няма да бъде превърната в хотел, реши съдът

Общината е връчила заповед за аварийна консервация на застрашените от унищожаване елементи от фасадата и защитно покритие.

Иван Евстатиев Гешов

Иван Евстатиев Гешов е премиер на България в периода 1911-1913 година. Сградата се намира на гърба на кино “Одеон”, се руши през последните две десетилетия заради съдебни дела.

Рушащата се къща на Иван Гешов в София няма да бъде превърната в хотел, реши съдът

Източник и снимки: БулФото

Read more