Тестове, лекарства и храна да бъдат без ДДС поиска Европейската комисия

Европейската комисия (ЕК) предлага да се освободят от ДДС някои жизненоважни стоки и услуги, които държавите членки предлагат на гражданите по време на криза, пише Mediapool.

Решението е взето предвид пандемията от коронавирус, но се отнася за всякакви бедствия и кризи, се казва в съобщение на ЕК.

Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване.

ДДС-то за ресторанти, бебешки храни и книги окончателно пада на 9%

Други включени стоки са лични предпазни средства, като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция.

ДДС да не се плаща за палатки, походни легла, дрехи и храна.

ЕК предлага този данък да не се дължи и за оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки.

Антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йодсъщо да бъдат освободени от ДДС предлага още Брюксел.

Сред включените стоки за освобождаване от ДДС са още кръвни продукти или антитела, както и устройства за измерване на йонизиращото лъчение.

Разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитванияидезинфекция на помещениятасъщо са включени в предложението на Европейската комисия.

То е направено вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия през 2020 г.

Благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените национални бюджети, посочват от ЕК.

Поради това с днешната инициатива ще се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве.

Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита, е посочено още в съобщението.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Еврокомисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в ЕС.

Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции – болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия, се казва в съобщението.

Източник: Mediapool

Read more