Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите, пише Дневник. Те се случват под ръководството на служебния министър Росица Карамфилова. Освен че прие за свой заместник дългогодишния зам.-кмет на София по екологията и кадър на ГЕРБ със спорна репутация в средите на екоактивистите Мария Бояджийска, служебният министър върна на постовете им или издигна в йеархията и други спорни фигури с неубедителни мотиви или изобщо без обосновка.

Кадър на бившата Държавна сигурност стана директор на национален парк

Сменен е директорът на Дирекция “Национален парк Централен Балкан” Светослав Тодоров, назначен след конкурс през юли 2022 г. Бившият експерт в дирекция и лесовъд с природозащитен опит спечели конкурса. Той представи програма за опазване на природата и инвестиции в повече контрол, сред които ограничаване на достъпа на автомобили в района около връх Ботев. По тази тема ние от “Господарите” направихме репортаж още през 2020 година:

Ще унищожат ли и парк “Централен Балкан”? (РЕПОРТАЖ)

Екоминистерството изтъкна, че Тодоров е отстранен, защото не се е оттеглил от участие в управителни органи на неправителствени организации (НПО). Това противоречи на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Самият Тодоров потвърди, че е подал заявленията си за напускане на ръководните органи на НПО в изисквания от закона срок. До момента обаче няма потвърждение и подписани документи от самите юридически лица за регистриране на напускането.

Пресофисът на екоминистерството посочва, че “министърът на околната среда и водите е длъжен да прекрати трудовите правоотношения, съобразно императивния характер на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗПКОНПИ”.

Освобождаването е последвано от бързо назначение без конкурс.

Това е в разрез със Закона за защитените територии. Според него националните паркове се управляват с първи приоритет опазване на природата. Досега в конкурсите за тази позиция е изискван съответен експертен опит.

За директор на националния парк е назначен пенсиониран полицай. Той е и агент на бившата Държавна сигурност (ДС).

В отговор на въпрос дали е вярно, че новоназначеният директор на Централен Балкан е пенсиониран кадър на Министерството на вътрешните работи (МВР) и агент на комунистическите служби Никола Миронов Гоцков пресслужбата потвърди назначението без да отговаря на конкретното запитване за принадлежност към ДС.

За директор е назначен Николай Гоцков, който действително е работил в МВР и е пенсионер по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване /по реда на специален закон/, но е заемал длъжността началник на отдел „Контрол и охрана“ в ДНП „ЦентраленБалкан“ през 2021 г.

Според Решение №143/16.06.2010 г. на Комисията по досиетата принадлежността на Николай Миронов Гоцков от гр. Шипка към Държавна сигурност е потвърдена и датира от 1985 г. Той е бил и Началник на Районно полицейско управление към МВР от 16.12.1997 г. до 09.04.1998 г. Началник е на отдел в Главна дирекция “Охрана” в Министерството на правосъдието от 10.06.2003 г. до 03.08.2010 г. През 2019 г. е бил кандидат за кмет на БСП за кметство Тъжа, общ. Павел баня.

Адвокатът на застрояването на Пирин се върна в службата за защита на природата

При предходното редовно правителство беше уволнен Мирослав Калугеров. Той е дългогодишен кадър в правителствата на ГЕРБ начело на Националната служба за защита на природата. Като директор на природозащитното звено, натоварено с управлението на националните защитени територии и мрежата “Натура 2000”, Калугеров е лицето, даващо аргументи за политиките на МОСВ по времето, когато министри са Нено Димов и Емил Димитров – Ревизоро (кабинетът “Борисов 2”).

Защитник на строителството в природни паркове

Калугеров беше и основният защитник на опитите актуализацията на Плана за управление на Национален парк “Пирин” да включи значително увеличение на площта, разрешена за строителство и сеч. Мирослав Калугеров е юрист и представляваше Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в съда, защитавайки плановете за строителство. След дълги години протести и съдебни дела от граждани и природозащитни организации министерството загуби спора. Съдът забрани да се разширяват зоните за строителство и сеч без извършване на законовите екооценки.

След неговото присъствие в правителствата на ГЕРБ начело на природозащитната служба, в края на 2021 г. България имаше четири наказателни процедури за дългогодишни нарушения на европейските правила за защита на биоразнообразието. Сред тях – за липса на органи за управление на “Натура 2000”, за системни проблеми при оценките за въздействие и кумулативния ефект от множество малки проекти, за липса на заповеди за стотици защитени зони и за липса на специфични цели за защита на отделните зони.

Мирослав Калугеров беше в 7-месечен отпуск по болест по време на управлението на МОСВ от екипа на Борислав Сандов. През последната седмица от работата на редовния кабинет той се е върнал на работа. Но веднага е бил освободен от длъжност. Служебното правителство го е възстановило начело на Националната служба за защита на природата в първите дни от встъпването във властта.

Басейнова дирекция е обвинена за забавянето на газовата връзка с Гърция

Доскорошният директор на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” (БД ИБР) юристът Георги Велев е друг ръководен служител, назначен от предходната власт, който загуби поста си.

В отговор на въпроси от “Дневник” екоминистерството посочва, че Велев е освободен на основание чл. 19а от Закона за администрацията, който позволява освобождаване без предизвестие, а причините са неефективност, заблуждаване на ръководството, забавяне на преписки.

Пресслужбата уточнява, че Велев е въвел в заблуда ръководството на МОСВ за напредъка на строителните работи по трасето на газопровода на “Междусистемната газова връзка Гърция-България”. Той е забавил множество преписки, за което са получавани сигнали на граждани.

Според Велев и двете обвинения са недобре аргументирани. Той каза, че не разбира за какви негови действия се отнася твърдението за “въвеждане в заблуда на ръководството на МОСВ относно напредъка на строителните работи по трасето на газопровода ICGB”, защото формулировката е твърде обща. Информира, че на 20 юни в басейновата дирекция е получено писмо от екоминистерството. С него се изисква информация за извършени проверки на газопровода. Пита се и какви искания е отправила дирекцията към дружеството “Ай Си Джи Би”, което стопанисва тръбата.

На 28 юни е изпратен отговор с подробни констатации по всяко едно от издадените от дирекцията 19 разрешителни за водовземане и ползване на воден обект. Сред тях и за установените документални неизпълнения на определени условия от проектната компания. На 15 и 16 август басейновата дирекция изпраща още две писма до МОСВ и “Ай Си Джи Би”. В тях има допълнителна информация, установена при извършени повторни проверки – този път на място.

Според обясненията на Велев неизпълненията са били отстраними.

Те нямат отношение към политическите спекулации за завършеност или не на газовата връзка. Ставало е въпрос за бъдещи дейности по укрепване и рекултивация на речни брегове. Но те не препятстват въвеждането в експлоатация на тръбата.

По твърденията за “забавяне в процедирането на множество преписки, във връзка с което са получавани сигнали на граждани”, уволненият за несправяне с работата Велев посочва, че басейновата дирекция “от години работи в условия на постоянен и продължителен недостиг на експерти, които да обработват в срок изключително голямото количество постъпващи преписки”. Доклади за този проблем са изпращани до МОСВ още през есента на 2015 г. и многократно след това. Но мерки за увеличаване на щата не са предприети. Велев разказва също, че в периода февруари – август 2022 г. е информирал многократно МОСВ за броя на забавените преписки. Към момента на встъпването му в длъжност те са били над 750. Подчертава, че докато той е ръководил дирекцията са “извършени структурни и кадрови промени, насочени към увеличаване на служителите, занимаващи се издаване на разрешителни, включително чрез провеждане на 4 конкурса.”

Към момента на мястото му е издигнат Васил Узунов. Той е досегашен директор на дирекция “Планове и разрешителни,”. Тя по принцип е отговорна именно за навременното издаване на разрешителни от Басейновата дирекция. Според отговора на ведомството Узунов е служител в структурата от 2006 година. Работата му по преписките досега се изтъква като доказателство за “значителен опит и експертиза”.

Бивш директор на екоинспекцията в Бургас се издигна до съветник на министъра

Тонка Атанасова е един ръководителите на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, които от години бяха критикувани заради течащите по Черноморието процеси на незаконно строителство и увреждане на защитено биоразнообразие (примери за това можете да намерите тук и тук). През 2022 г. тя бе кандидат в конкурса за старата си длъжност начело на екоинспекцията за Южното Черноморие, но не бе одобрена. Конкурсът за РИОСВ – Бургас дори бе обявен два пъти поради липса на подходящи кандидати.

Към момента Тонка Атанасова работи като съветник в екоминистерството.

Пресслужбата на ведомството уверява, че “високо оценява ентусиазма на своите служители. Но сред изискванията за заемане на определена длъжност са още професионална експертиза и държавническо поведение.”

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Read more

“Икономическите кръгове около ДС”, захранвани с обществени поръчки, да бъдат осветлявани от закон

“Икономическите кръгове около ДС”, захранвани с обществени поръчки да бъдат осветлявани от закон предлага министър Божидар Божанков, цитиран от Mediapool.

Текстът изрично предвижда всяка година да се предоставя информация на обществото дали големи обществени поръчки са взети от фирми, собственост на лица, свързани с бившата Държавна сигурност. Промените са част от прокета за изменение на Закон за обществените поръчки(ЗОП), публикуван в правителствения портал strategy.bg.  Те предвиждат също така публикуване на информация за всички договори, които попадат в изключенията на ЗОП. Сред тях – инхаус възлагането, договорите за медийни услуги, сделките с имоти, арбитражните услуги и др.

Търговете за над 500 000 лв. с проверка за ДС

Готвеният проект предлага да се разкрива принадлежност към Държавна сигурност за лица, които са в органите на управление или имат значителна собственост във фирми, които са спечелили обществени поръчки за над половин милион лв. всяка година, посочи във фейсбук министър Божанов. Това ще обхваща и фирмите, участващи в търговете като консорциуми или подизпълнители

Министърът прави уточнението, че досега комисията по досиетата разкриваше принадлежност само на лицата, които заемат публични длъжности. 

“Сега осветяваме и икономическите кръгове около ДС, които се захранват с обществени поръчки”, каза Божанов.

Най-вероятно това предложение ще се натъкне на остра съпротива от страна на БСП, която е коалиционен партньор в управлението.

Наред с това проектът изисква публикуване на информация за всички договори, които попадат в изключенията на ЗОП. Сред тях и инхаус възлагането, чрез което, например се случи строителството на пътища и магистрали при управлението на Бойко Борисов. И реално държавната компания “Автомагистрали” преоотдаде на частни фирми да строят пътища без търг и конкурс.

Проектът се стреми да въведе ред при публикуване на информацията за поръчките, която да позволява независим анализ на обществените поръчки. Причината – от 2019 г. при възлагането на обществени поръчки се използва централизирана е- платформа – Централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП). Оказва се обаче, че при нея липсва задължение за съхраняване и публикуване на данни в структуриран вид, което да позволи тяхната повторна обработка и използване на множество заинтересовани страни. 

“Искаме да депутинизираме България” – това обяви министър Божанов пред “Тагесшигел”

“Този пропуск силно ограничава положителните ефекти от публикуваната информация и стеснява нейната приложимост”, пише още в мотивите на законопроекта. 

Именно затова с промените се залага “съхранение и публикуване в структуриран, отворен и стандартен формат на данните за поръчките – ценови предложения, броя на допуснатите оферти, стойност при сключване, стойност при измемение, прогнозна стойност и други данни, които да позволят независими анализи на обществените поръчки”. От самия проект се разбира, че става въпрос за стандарта Open Contracting Data Standard. Той се използва в Канада, Великобритания, Румъния, Украйна и др.

Създава се и задължение при обществените поръчки да се прилагат шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията.

Специално за поръчки за електронно управление и информационни и комуникационни технологии се предвижда задължително обществено обсъждане на техническите спецификации. Така да може всички съмнение за “заключени” процедури да се изчистват преди обявяване. Наред с това възложителите трябва да приложат и направените пазарни проучвания и доклад, на база на който са достигнали до необходимостта от възлагане с цел максимална прозрачност.

“Икономическите кръгове около ДС”, захранвани с обществени поръчки да бъдат осветлявани от закон

Read more

Мокри поръчки, саботажи, отвличания: Как работеше българската ДС

Отвличания, убийства, нагла дезинформация: Кои са били “активните” и “остри” мероприятия на българската Държавна сигурност между 1944 и 1991 година? Кристофер Неринг представя проучване на Комисията по досиетата за Дойче Веле.

“Държавна сигурност” издава нов сборник (видео)

“Държавна сигурност – активни и остри мероприятия (1944-1991)” – така е озаглавен 55-ият документален сборник в поредицата „Из архивите на ДС“, която издава Комисията по досиетата. Отвличания, убийства, взривове и нагла дезинформация. Бизнесът на тайните служби обикновено е изключително мръсен. Информационната война и атентатите, извършвани от тайните служби, каквито наблюдаваме в сегашната война в Украйна, не са някакъв нов феномен, припомни Екатерина Бончева, която е член на Комисията за досиетата (КОМДОС) още от 2007 година. Бончева смята, че хората, които прочетат новия сборник, ще могат по-добре да се ориентират в дискусията за хибридната война и целенасочените убийства.

Съмнителни успехи

„Трябва да се познава оперативният език на комунистическите тайни служби. Активните мероприятия – това са дезинформация и пропаганда. […] А острите мероприятия са мокра поръчка, саботажи, отвличания, отравяния, убийства, взривове, упояване“, обяснява Бончева. Новият сборник на КОМДОС нагледно илюстрира методите, използвани от комунистическата Държавна сигурност в България. Той разказва за целите на тези „мероприятия“ и за техните често пъти доста съмнителни успехи.

Само за ден: кадрите на Държавна сигурност в МВнР са получили 985 лв. заплата

Ето и един пример – в цитата е запазен оригиналният правопис:

“Ние трябва да провеждаме по-остри мероприятия. […] Ако не почнем да провеждаме някои остри мероприятия ще съжаляваме. […] Над [името е заличено от Комисията по досиетата, бел. авт.] трябва да се изпълни смъртната присъда. На пръв поглед това е черна и мръсна работа, но за нас тя е благородна. Хората работещи в това направление не проявяват достатъчно активност и инициатива. Очевидно вас ви е страх да се занимавате. Тук трябва да се намерят смели хора, които ще се захванат и ще доведат докрай работата. Неотдавна избяга един професор по очни болести, който трябва да бъде докаран в България. В срок на един месец и половина някъде към 15 август на 1-2 страници да се набележат острите мероприятия, които ще трябва да се изпълняват.” С тези настойчиви слова се обръща през 1970 година тогавашният шеф на Комитета по държавна сигурност Ангел Солаков към служителите на Отдел VIII към Първо главно управление „Разузнаване“ на ДС, който отговаря за „специалните мероприятия“.

В този отдел атмосферата открай време е направо отровена. Създаден 7 години преди обръщението на Солаков, тоест през 1963, уж много специалният отдел до онзи момент не бил извършил нито една специална операция или каквото и да било „мероприятие“. Това се отнася както до военните му задачи, според които отделът трябва „да подготви благоприятни условия за успешни действия на разузнавателно-диверсионни групи в Гърция и Турция“, така и до не особено миролюбивата му „мирновременна дейност“: разработка, отвличане и ликвидиране на т.н. “изменници на родината”. От сборника се разбира, че пълният провал на въпросния отдел се дължи на крайно нескопосния „мениджмънт“ на ДС: “Поради качествата си, липсата на задграничен опит, несходствата на характерите със спецификата на работата, съставът не е в състояние да реши задачите.”

35 души, свързани с Държавна сигурност, все още работят във външно министерство

Отвличания и убийства

В началото на 1970-те години Солаков запретва ръкави, за да промени положението. През 1972 година Отдел VIII е реорганизиран вече като отдел XVI под ръководството на полковник Иван Горинов. По същото време Политбюро на БКП поставя на ДС ясна задача: да действа по-активно и по-остро срещу тъй наречената „вражеска емиграция“, тоест срещу онези български емигранти в чужбина, които имат активна антикомунистическа нагласа. Служителите на „щита и меча“ послушно изпълняват нареждането, както показва отвличането на Борис Арсов от Дания през 1974, убийството на Георги Марков и атентатът срещу Владимир Костов през 1978 – заедно с многобройните планове за отвличания и убийства на български журналисти в Радио „Свободна Европа“.

Повечето от тези операции днес вече не могат да бъдат реконструирани, обяснява експертът от КОМДОС Марко Цветков. Обяснението е просто и отрезвяващо: тъкмо първият ръководител на „специалните мероприятия“, гореспоменатият Иван Горинов, през декември 1989 година се оказва в екипа, който трябва да разчисти архивите на ДС. Към този момент Горинов вече е генерал-майор и не току-така целенасочено унищожава най-вече документите за тъй наречените „специални мерки“.

БСП има най-много кандидат-депутати от Държавна сигурност. Следват ДПС и ВМРО (снимки)

По-добре запазени са архивите за „активните мероприятия“. С този термин съветският КГБ и неговите подопечни „братски служби“ в социалистическите страни наричат операциите, в чиито рамки „противникът“ се разработва „активно“. Например чрез дезинформация, тайна пропаганда и операции за заблуда или въздействие. По уговорка с КГБ (а всъщност по нареждане на КГБ) българската ДС отговаря за Гърция, Турция, южния фланг на НАТО и Близкия изток. Българското разузнаване се хвали, че до 1982 година е провело над 1000 подобни „активни мероприятия“, повечето от които са били тъй наречените „постоянно действащи мероприятия – ПДО“.

Мокри поръчки, саботажи, отвличания: Как работеше българската ДС

Източник: Дойче Веле
Снимки: Wikipedia, iStock

Read more

“Държавна сигурност” издава нов сборник (видео)

Бившата българска тайна служба за разузнаване и контраразузнаване “Държавна сигурност” издава нов сборник. 

В “Държавна сигурност: Активни и остри мероприятия (1944-1991)” са побрани общо 146 документа от архивите на службата. Той е част от поредицата “Из архивите на “Държавна сигурност”. Сред тях са истории за Петър Семерджиев, Борис Арсов, Велко Верин.

“Активните мероприятия, това са  дезинформация и пропаганда. Те започват още от Студената война, със създаването на секретно поделение още през 1955г. “, обясни журналистът и член на Комисията по досиетата Екатерина Бончева.

“Тези активни мероприятия са насочени към Турция,  Гърция, САЩ”, поясни Бончева.

“А острите мероприятие са: мокра поръчка, саботажи, отвличания, отравяния, убийства, взривове, упояване”, поясни журналистът. 

“Държавна сигурност” издава нов сборник

Източник и видео: NOVA

Read more

Само за ден: кадрите на Държавна сигурност в МВнР са получили 985 лв. заплата

985 лв. са платени общо на тримата съветници на външния министър Теодора Генчовска (ИТН), които работиха в екипа ѝ само за ден, пише в. “Сега”.

Това са Петко Сертов, Петьо Петев (назначен за началник на кабинета на външния министър) и Иван Петров.

35 души, свързани с Държавна сигурност, все още работят във външно министерство

Само за ден: кадрите на Държавна сигурност в МВнР са получили 985 лв. заплата

Информацията, че в МВнР са назначени бивши кадри на ДС, предизвика вълна от негативни коментари. Тогава премиерът Кирил Петков заяви, че съветниците на Генчовска, свързани с бившата организация, ще бъдат уволнени. По-късно те действително бяха освободени.

“Мутри вън, ченгета вътре”: Назначенията на ДС доведоха до първи сътресения на властта

Кадрите на Държавна сигурност в МВнР са получили 985 лв. заплата за ден

Източник: в. “Сега”

Read more

35 души, свързани с Държавна сигурност, все още работят във външно министерство

35 души, свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – агенти, сътрудници и други, все още работят в Министерството на външните работи към януари, пише Мediapool.

От министерството уточниха за изданието, че 22-ма от тях са в задгранични представителства, а 13 в централното управление на министерството. Така повече от 30 години след края на социалистическия режим в България, външно министерство не може да “изчисти” имиджа си. Ведомството е безспорен рекордьор по брой на служители, свързани със структурите на бившата Държавна сигурност.

Преди повече от 10 години Комисията по досиетата обяви имената на около 200 ръководни служители във външно министерство, които са работили за бившите служби. Оттогава МВнР предприе курс към ограничаването на т.нар. ДС кадри, като в последните години се наложи трайна практика те да не бъдат изпращани за посланици.

Въпреки някои опити за заобикалянето ѝ, в българската дипломация наистина се стигна до промяна. Тя бе доказана и от бързата реакция на новото правителство, след като външният министър Теодора Генчовска от ИТН изненадващо избра за екипа си кадри с кариера в бившата служба, в това число бившият шеф на ДАНС Петко Сертов.

35 души, свързани с Държавна сигурност, все още работят във външно министерство

“Мутри вън, ченгета вътре”: Назначенията на ДС доведоха до първи сътресения на властта

Ограничена ли е кадровата база в МВнР?

Даниел Лорер от “Продължаваме промяната” обясни избора на Генчовска с това, че кадровата база във Външно министерство е ограничена до такава степен, че е трудно да се подберат подготвени хора без ДС-обвързаност.

Това до известна степен е вярно, тъй като в Закона за дипломатическата служба са заложени високи изисквания за ръководните постове, които изискват дълга кариера. Генерален директор в специализираната администрация на Министерството на външните работи, например, може да бъде само дипломатически служител с дипломатически ранг не по-нисък от “пълномощен министър”, който има професионален опит като ръководител на задгранично представителство.

От друга страна обаче за повече от 30 години вече е формирано и ново поколение дипломати. Според информация от МВнР към януари, шестима души заемат ръководни длъжности – четирима са началник на отдел, един е директор и един е генерален консул. Един пък е временно управляващ българско посолство.

По-рано подобни назначения за временно управляващи се използваха, за да бъде заобиколен общественият консенсус работили за бившите служби да не бъдат пращани за посланици, тъй като има съмнения дали те се ползват с доверието на партньорите в ЕС и НАТО.

От 13 декември, когато новото правителство пое управлението, са били назначени трима нови души, свързани с бившите служби – началник на кабинета на министъра и двама съветници.

Тези назначения обаче публично бяха отменени. Въпреки това допускането им беше сигнал, че тези кадри могат да бъдат “реабилитирани” при новото управление на външно министерство.

До 4 януари обаче то е освободило общо 8 служители с принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. За последните пет години пък са освободени общо 47 души, работили за бившите служби.

35 души, свързани с Държавна сигурност, все още работят във външно министерство

Източник: Мediapool

Read more

Обявен за сътрудник на ДС оглави разследваните за финансови измами ученически лагери

През ноември държавната фирма „Ученически отдих и спорт“ (УОС) ЕАД, в която тече разследване за финансови злоупотреби, е била оглавена от обявения за сътрудник на Държавна сигурност Пантелей Мемцов. Това става ясно от отговори, които Свободна Европа получи от Министерството на образованието (МОН).

Мемцов е бил избран за член на Съвета на директорите на УОС след конкурс, който е бил проведен от МОН през август. По-късно същият съвет го избира за изпълнителен директор на дружеството, а той официално встъпва в длъжността си на 19 ноември, когато е вписан в Търговския регистър, за което потвърдиха и от просветното министерство.

снимка: ФБ/ Пантелей Мемцов

Мемцов е и бивш заместник-кмет на Чепеларе, общински съветник, а до октомври 2021 г. и председател на общинския съвет в града, който се управлява от кмет на ГЕРБ. Той е част от областния съвет на БСП в Смолян, а на няколко пъти е кандидат за кмет на партията в Чепеларе.

През октомври миналата година тогавашният служебен министърът на образованието Николай Денков, който остана на поста и в редовния кабинет на Кирил Петков, обяви, че УОС е похарчила милиони левове за детски лагери, които не са били проведени, но за сметка на това 300 хил. нощувки са отчетени като платени. През ноември предишният изпълнителен директор Емануил Райчев беше освободен от поста именно заради тези нарушения, а прокуратурата започна разследване.

Проверка на Свободна Европа на сайта на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия показа, че Мемцов е огласен като сътрудник на службите за няколко месеца през 1989 г. Според данните новият шеф на ученическите лагери е бил вербуван в края на юли същата година, а няколко месеца по-късно е започнал да действа като съдържател на явочна квартира. Неговият псевдоним е бил „Рожен“.

Пред Свободна Европа той изпрати позиция, в която отрича да е бил част от Държавна сигурност.

“Мутри вън, ченгета вътре”: Назначенията на ДС доведоха до първи сътресения на властта

Информацията идва, след като само преди седмици се оказа, че в екипа на новият министър на външните работи Теодора Генчовска са били назначени агенти на Държавна сигурност. Събитието имаше сериозен отзвук и доведе до негативни реакции, включително и на партии, които са част от управляващата коалиция. Стигна се до намесата на премиера Петков, който каза, че „в случая няма да има компромис“ и обяви, че бившите агенти ще бъдат освободени или няма да бъдат назначавани.

„Не сме разполагали с такава информация“

Свободна Европа изпрати въпроси до МОН и Министерския съвет за това дали е било известно, че Мемцов е бил сътрудник на Държавна сигурност преди назначаването, както и каква е позицията на правителството относно назначението.

„До постъпването на Вашите въпроси МОН не разполагаше с информация, че г-н Мемцов има такава регистрация. По искане на министър Николай Денков г-н Мемцов представи писмено обяснение“, отговарят от просветното министерство.

Позицията на Мемцов пред министър Денков, която беше изпратена и до Свободна Европа, гласи, че той е разбрал за принадлежността си към ДС за пръв път, когато е участвал в местните избори през 2007 г.

„Никога, никъде и по никакъв повод не съм давал писмено или устно съгласие да бъда агент“, заявява той и допълва, че през 2015 г. е потърсил документите си от Комисията по досиетата, където обаче са му били представени „пет еднообразни картона, на които липсваше какъвто и да е мой подпис“.

„Декларирам, че никога и по никакъв повод не съм бил част от органите на ДС и не съм им съдействал“, пише още Мемцов.

От министерството съобщиха още, че министър Денков ще уведоми министър-председателя Петков за ситуацията и ще обсъди с него вземането на евентуално решение.

Какво е съдържател на явочна квартира

По данните от проекта „Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА“ съдържателите на явочни квартири са основна категория секретни сътрудници на Държавна сигурност. В инструкциите на агентурата е записано следното:

„Съдържатели на явочни квартири се вербуват из средата на предани и патриотично настроени към народната власт граждани, предимно из средите на БКП“.

Според заповед на министъра на вътрешните работи за агентурния апарат на ДС от 1956 г. се дава следното определение:

Съдържател на явочна квартира е проверен и надежден сътрудник, който се е съгласил доброволно да предостави своята квартира на органите на ДС за срещи с агентурата и провеждане на други агентурни мероприятия.

По данните от архивите към 1986 г. роля на съдържатели на явочни квартири изпълняват близо 10 000 души.

Обявен за сътрудник на ДС оглави разследваните за финансови измами ученически лагери

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Read more

Кирил Петков: В правителството няма да има кадри на Държавна сигурност (видео)

В правителството няма да бъдат назначавани кадри на бившата Държавна сигурност (ДС), обявиха премиерът Кирил Петков и шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов, предава bTV.

Повод за тези изявления стана информацията, че бившият председател на ДАНС Петко Сертов, който е бил част от ДС, ще е бъде съветник на външния министър Теодора Ганчовска от ИТН.

“Мутри вън, ченгета вътре”: Назначенията на ДС доведоха до първи сътресения на властта

Кирил Петков: В правителството няма да има кадри на Държавна сигурност

„Хора с досиета, които бяха обявени в медиите, няма да бъдат назначени или ще бъдат освободени, ако вече са назначени“, заяви премиерът след края на заседанието на МС

„В един момента хората се назначават на някакъв тип експертиза, след това се разбира допълнителна информация и се взима крайното решение, но в случая няма да има компромис“, допълни Петков.

В кулоарите на парламента Тошко Йорданов увери, че няма да има нито един съветник от Държавна сигурност в екипа на вътрешното министерство.

„Тук наистина е морален въпросът и ние смятаме, че хората, които са били част от разузнаването на България и които са рискували живота си в името на това България да бъде просперираща държава, не трябва да се приравняват с тези, които са били доносници в личен план”, коментира относно Сертов депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев.

Кирил Петков: В правителството няма да има кадри на Държавна сигурнос

Източник: bTV

Read more

ДС е мъртва. Да живее ДС! Ще научи ли България цялата истина?

ДС е мъртва. Да живее ДС! Ще научи ли България цялата истина?

Кой какъв е? – един от главните въпроси, които задаваше комунистическата тайна полиция ДС в България. Агентите на Държавна сигурност архивираха доносническите си информации в безкрайни редици от папки. Тъкмо информациите за личности, организации и мрежи съставляват по-голямата част от километричните архиви на ДС. И точно от тези информации се нуждае всеки, който иска да разбере как комунистическата държава десетилетия наред шпионираше и потискаше българския народ.

От тази информация се нуждае и цялото общество, за да си даде сметка за влиянието, което и до днес упражняват някогашните мрежи на ДС. Ала достъпът до тази информация в момента е под угроза – заради едно решение на Върховния административен съд (ВАС), пише Кристофер Неринг за Дойче веле.

Съдебно решение, което забранява многократното осветляване

Миналата седмица ВАС взе принципното решение, че бивши сътрудници на тайната полиция ДС могат да бъдат осветлявани само веднъж от Комисията за досиетата (КОМДОС). От 2007 година насам тази комисия проверява всички важни държавни и обществени позиции и институции за евентуална принадлежност на съответните лица към ДС. Често пъти обаче някогашни агенти се добират до повече от една позиция. В продължение на 15 години КОМДОС огласяваше подобни хора във всеки отделен случай – и то с цялата налична информация. Срещу тази практика се жалваха бивши агенти, а съдилищата произнесоха няколко противоречиви решения. Затова КОМДОС се обърна към Главния прокурор, който внесе въпроса пред ВАС. Сега върховните съдии решиха: еднократното обявяване на бившите сътрудници е достатъчно, за да бъде изпълнен законът. Когато такива сътрудници трябва да бъдат обявени отново, защото става дума за нова позиция, КОМДОС не оповестява имената им, освен ако за тях не са налице нови информации, реши ВАС.

ДС е мъртва. Да живее ДС! Ще научи ли България цялата истина?

На пръв поглед това звучи безобидно, но всъщност поражда сериозен проблем. Не само, защото досегашната 15-годишна практика се приемаше без особени възражения. Но и поради това, че новото тълкуване на Закона за досиетата на ДС вече сочи в съвсем различна посока: ако то се прилага стриктно, българското общество фактически ще бъде лишено от достъп до важни информации. Разкриването на тайните мрежи на ДС ще бъде затруднено, а някогашните извършители ще получат закрила. За да го илюстрирам с пример: ако един агент на ДС през 1994 е бил народен представител, а през 2021 г. кандидатства отново, информациите за него няма да фигурират в последната проверка от въпросната година. И обществеността ще получи изкривена представа за влиянието на ДС и нейните мрежи.

Независимо от това решение, в понеделник (13 декември) КОМДОС оповести резултатите от проверката на главните архитекти и кметските наместници в окръзите Велико Търново и Враца. И в двата случая се появяват имена на хора, които са били огласявани и преди като сътрудници на ДС. КОМДОС добавя уточнението от решението на ВАС, но после добавя и всички налични информации. Храбър опит да се ограничат до минимум последствията от решението на ВАС, но едва бъдещето ще покаже дали тази интерпретация ще се наложи.

Какъв е германският закон?

За разлика от българския, германският закон не предвижда задължителна проверка на институции и лица. Службата за архивите на Щази проверява само в отговор на конкретна заявка. И въпросът дали резултатите от тази проверка да бъдат публикувани, се решава единствено от съответните институции. Независимо от всичко това и до ден днешен важи основният принцип на закона: обществеността има правото и интереса да получи информация за бившите сътрудници на Щази. С други думи: имената на щатните и нещатните сътрудници на Щази могат да бъдат обявявани публично. Един път, два пъти, десет пъти – няма значение.

Как Държавна сигурност и ЩАЗИ създаваха фалшиви новини заедно

Но и в Германия имаше сходен проблем. В началото на хилядолетието редица бивши агенти заведоха дела срещу разобличаването си и срещу многократното назоваване. И постигнаха частични успехи. В отделни случаи отделни съдии отсъдиха, че и за бившите сътрудници на Щази важи „правото да бъдат забравени“. И че личните им права и шансовете за ресоциализация могат да пострадат поради публичното оповестяване. Вярно, че тези отделни случаи не промениха основния принцип за легитимността на публичното обявяване на бивши сътрудници на Щази.

Но сред много изследователи, журналисти и дори в самата Служба за архивите на Щази се загнезди страхът от нови съдебни процеси, който доведе отчасти до автоцензура. От това може да се извлече една важна поука: когато става дума за достъпа до архивите на комунистическата тайна полиция, съдебните решения могат да доведат до огромни и непредсказуеми последствия. Особено, когато тези решения защитават правата на извършителите.

БСП има най-много кандидат-депутати от Държавна сигурност. Следват ДПС и ВМРО (снимки)

Как България преосмисля комунистическото минало

„Искахме справедливост, а получихме правова държава“ – така някогашната източногерманска правозащитничка Бербел Болай формулира разочарованието си от начина, по който в Германия се преосмисля диктатурата в някогашната ГДР. А последното решение на ВАС в България основателно поражда съмнението, че правовата държава действително предлага много възможности да се попречи на преосмислянето на комунистическото минало. Това решение се превръща и в ипотека за новоизбраното „правителство на промяната“, което възнамерява да се бори срещу корупцията и задкулисието. Защото в дъното на тези две взаимносвързани злини е тъкмо ДС.

Преосмислянето на комунистическите неправди в България спешно се нуждае от обрат. В момента КОМДОС е с изтекъл мандат и работи в служебна функция, тъй че никой вече не знае какво ще е бъдещето на ДС-архивите. Но така възниква и един голям шанс. След като Комисията по досиетата и въпросът за преосмислянето на миналото и за лустрацията години наред бяха поставени в ролята на Спящата красавица, сега решението на ВАС принуждава законодателя да действа. Ако реши да внесе промени в Закона за досиетата на ДС, новото правителство ще даде недвусмислена заявка за борба срещу задкулисието. Тъй че скандалното решение на ВАС сякаш идва в най-правилния момент!

ДС е мъртва. Да живее ДС! Ще научи ли България цялата истина?

Източник: Дойче веле

Снимки: БулФото

Read more

Как един български агент ликвидира Джеймс Бонд

Как един български агент ликвидира Джеймс Бонд, разказва Дойче веле

През 1967 Джеймс Бонд загива мъчително сред ледовете на Антарктика. Тогава той пада покосен в мъжка битка срещу агента от контрашпионажа на българската Държавна сигурност (ДС) Авакум Захов.

“Смъртта може да почака“

„Сега или никога. Когато 007 отдръпна крака си и загуби равновесие, Авакум се стрелна напред като светкавица […] и сграбчи крака на англичанина. Дръпна го силно, а после го пусна. От силата на собствения си ритник агент 007 изхвърча във въздуха. Нададе пронизителен вик, чиято сила отслабваше едновременно с отдалечаването му, падайки все по-надолу в безкрайна ледена пропаст.“ Така завършва романа на Андрей Гуляшки “Срещу 007“.

Смъртта на Джеймс Бонд винаги е привличала по-голямо внимание от тази на който и да било обикновен човек. Повече от 3 години се забави премиерата на 25-тия филм от поредицата за Бонд.

Не само пандемията от коронавирус беше причината за това: през 2018 г. продуцентската фирма на бърза ръка смени режисьора Дани Бойл и неговите автори, заменяйки го с Кари Фукунага.

Според някои слухове, авторите наистина са смятали да оставят Джеймс Бонд накрая да умре. А лайтмотивът за смъртта на 007 се повтаря в трейлъра, както и, разбира се, в заглавието на филма: “Смъртта може да почака“.

Парлива политическа тема

По времето на Студената война смъртта на Джеймс Бонд винаги е била много чувствителна политическа тема: през 1963 г. вторият филм от поредицата „От Русия с любов“ беше възприет доста хладно отвъд Желязната завеса.

В нито един друг филм за Бонд Изтокът и Западът не са били толкова директно изправени един срещу друг: от една страна британската служба МИ6 и нейният турски съюзник от НАТО, а от друга – съветската КГБ и нейният помощник – българската Държавна сигурност (ДС).

Комунистическите партии и техните тайни служби в Москва и София бяха побеснели от яд: чак до 1974 г. филмите и книгите за Джеймс Бонд бяха забранени в Съветския съюз. Освен това Москва беше обявила Джеймс Бонд, т.е. един фиктивен герой, за персона нон грата. Но и това очевидно не е било достатъчно: имало е нужда от появата на един социалистически противовес на Бонд.

Окуражен от това през есента на 1965 г. българският писател Андрей Гуляшки обявява пред съветската „Литературная газета“ своя следващ роман така: шпионски роман, в който българският таен агент Авакум Захов се изправя срещу Джеймс Бонд.

“От Русия с любов” – 1963 г.

В него, според британския вестник „Дейли Телеграф“, на Бонд е отредена ролята на злодея. Или както пише тогава самият Гуляшки, романът трябва да покаже злото в Джеймс Бонд и да се превърне в „пътепоказател за социалистическите идеи, както и да помогне за възпитанието на младежта“.

За първи път Авакум Захов се появява в българската литература в края на 1950-те години. Той е дипломиран археолог, хуманист, поставил се в услуга на партията и на социализма. Със своите енциклопедични знания и дарба за комбинации той напомня повече на един социалистически Шерлок Холмс, отколкото на таен агент.

В романа на Гуляшки Захов трябва да попречи на Бонд да отвлече съветския учен и изобретател на супер лазерен уред Константин Трофимов от една научна конференция на българското Черноморие.

Духовният баща на Авакум Захов, писателят Андрей Гуляшки, е истинска звезда на социалистическия реализъм. Той е дългогодишен секретар на Съюза на писателите, а по-късно и директор на Народния театър в София и депутат в Народното събрание. За своите романи, които навсякъде в Източния блок стават бестселъри, той е получавал от комунистическия режим в България по 30 хиляди лева на година, както с възмущение докладва на ДС един финансов служител.

Културна битка и партийни интриги

През 1966 година в България излиза книгата „Авакум Захов срещу 007“. В първото издание на романа съдбата на Джеймс Бонд обаче остава неясна: победен от Авакум Захов той остава в Антарктика. По това време Гуляшки преговаря в Англия за превода на книгата си, както и за заснемането на филм по нея. Чак в тази нова версия от 1967 г. на издателство Scripts агент 007 накрая е убит от Захов. Специално за западната публика историята на Гуляшки завършва още по-драматично.

В края на 1966 и първата половина на 1967 година е имало две срещи на Гуляшки с тогавашния министър на вътрешните работи. целта е била да се координират усилията за представянето на ДС в художествената литература, става ясно от архивни документи на Комисията по досиетата. Там се казва още, че всички са останали много доволни от това.  

За да преговаря за филмирането на романа си Гуляшки заминава на 22 януари 1966 г. за Лондон. Тогава противопоставянето по време на Студената война достига нова връхна точка: Изтокът срещу Запада, Бонд срещу Захов, Андрей Гуляшки срещу Иън Флеминг.

Но се случва друго: въпреки драматичния си край романът на Гуляшки се оказва твърде скучен за английската публика. Но също и в България Гуляшки е остро критикуван.

Романът е паднал до „най-ниското морално ниво“ на Запада, пише тогава Богомил Райнов, заместник-председател на Съюза на българските писатели и по-късен член на ЦК на БКП. През 1970-те години източногерманската ДС отхвърля със същата аргументация идеята за филмирането на книгата на Гуляшки, която година по-рано – през 1969 г. е издадена в ГДР.

Професор Пламен Дойнов, експерт по българска литература в Нов български университет в София, изключва критиката на Райнов да не е била съгласувана с партията или с ДС. Но кой би имал интерес да атакува Гуляшки?

Връзки с ДС

Андрей Гуляшки отдавна е поддържал отношения с Държавна сигурност. Архвите на тайната служба съхраняват документ, според който шефът на ДС Ангел Солаков лично е изпратил на държавни разноски Гуляшки, придружаван от шефа на Шести отдел Костадин Кюлюмов.

Самият Кюлюмов също е писател – автор е на книги и сценарии за филми. Не е изключено дори той да е дал идеята на Гуляшки за пряк дуел между Захов и Бонд. Възможно е и това, именно той да стои зад проваленото филмиране на книгата на Гуляшки.

Но защо ДС и Партията все пак не са искали да бъде заснет филм по книгата на Гуляшки за дуела между Захов и омразния Джеймс Бонд? И до днес този въпрос си остава без отговор.

Може би от страх да загубят контрола върху сюжета и автора, когато филмът стане хит на Запад? А може би Гуляшки е станал жертва на чисто писателска интрига, тъй като неговият критик Богомил Райнов също е писал шпионски романи?

Каквато и да е причината, в крайна сметка романът на Гуляшки никога не бива филмиран. Нито дори през 1980-те години, когато Българската телевизия заснема цялата поредица от Авакум Захов. Така за единствения убиец на Джеймс Бонд настъпва време за умиране. През 1976 г. Гуляшки „погребва“ своя литературен герой с „Последното приключение на Авакум Захов“.

През 1967 г. Лондон изпраща ново послание: няколко месеца след излизането на „Авакум Захов срещу 007“ и прекратяването на преговорите за филмирането на книгата в кината тръгва петият филм от поредицата за Джеймс Бонд „Човек живее само два пъти“. Още в началото на лентата Бонд е застрелян в Хонконг, но след като бива погребан в морето, той възкръсва.

Това е кинематографично намигване към Москва и София, а посланието звучи така: докато Авакум Захов има своето последно приключение, Джеймс Бонд просто няма време за умиране!

Как един български агент ликвидира Джеймс Бонд

Източник: Дойче веле

Read more