България е сред европейските страни с най-малък процент държавен дълг от брутния вътрешен продукт през 2021

България е сред европейските страни с най-малък процент държавен дълг от брутния вътрешен продукт през 2021, съобщава Националният статистически институт.

През 2021 г. дефицитът на институционален сектор “Държавно управление” на ЕС възлиза на -673 113 млн. евро, или -4.6% от БВП, като намалява спрямо 2020 г.

През 2021 г. всички държави членки, освен Дания (+3.6%) и Люксембург (+0.8%), докладват дефицит. Най-висок дефицит е отчетен в Малта (-7.8%), Гърция (-7.5%), Италия (-7.2%), Унгария и Румъния (по -7.1%), Латвия (-7.0%), Испания (-6.9%) и Франция (-6.5%).

Петнадесет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП. Сред тях е и България с 3.9% или 5 414 млн. лв. Година по-рано той е бил 3.8%

Германска медия: България беше “проблемно дете”, а днес се държи смело и проевропейски

В края на 2021 г. дългът на ЕС възлиза на 12 762 413 млн. евро, или 87.9% от БВП.

Най-нисък дълг, като процент от БВП е отчетен в Естония (17.6%), България (23.9%), Люксембург (24.5%), Швеция (36.3%) и Дания (36.6%).

Четиринадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60% от БВП за 2021 г., като най-високо е нивото в Гърция (194.5%), Италия (150.3%), Португалия (125.5%), Испания (118.3%), Франция (112.8%), Белгия (109.2%) и Кипър (101.0%).

България е сред европейските страни с най-малък процент държавен дълг от брутния вътрешен продукт през 2021

Read more