Отлага се изслушването на кандидатите за европрокурори

Отлага се изслушването на кандидатите за европейски делегирани прокурори за неопределена дата. Това реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) на първото си заседание след съдебната ваканция.

Има 8 кандидати за 6-те свободни места. Те са Василен Бенчев и Живка Арсенова от Софийската районна прокуратура, Юлиана Христова, Михаела Райдовска, Марио Томов, Милко Момчев и Иван Кучиев от Софийската градска прокуратура (СГП) и следователят Бойко Атанасов.

iStock

Предложението за отлагането бе на Йордан Стоев. Неговият аргумент е, че не е ясно какво ще се случи с мандата на ВСС, който изтича на 3 октомври.

Лаура Кьовеши лично посочи на ВСС какво не харесва в отхвърлените български европрокурори

Процедурата за избор на още шестима европрокурори беше обявена на 27 юли. У нас в момента има 9 европрокурори при предвидени 10. А преди 3 месеца европейският главен прокурор Лаура Кьовеши поиска да станат 15 заради сериозна натовареност.

В момента европрокурорите на България са Светлана Шопова, Бойко Калфин, Вероника Трифонова, Димитър Беличев, Елена Попова, Виктор Тарчев, Станислав Стойков, Анна Алексова и Ивайло Илиев.

Отлага се изслушването на кандидатите за европрокурори

Източник: NOVA

Read more

23-ма са кандидатите за европрокурори от България

Двадесет и трима магистрати – 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии, депозираха към 16.07.2021 г. заявления за участие в процедурата за подбор на 6-ма европейски делегирани прокурори от България. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Предвид възможността за подаване на заявления по пощата, е възможно да бъдат получени и други кандидатури. Процедурата се провежда на три етапа – допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори.

Кандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система на България, чиято независимост е извън съмнение и да притежават необходимата квалификация и практически опит.

Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Приетите от Колегията Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор поставят изисквания кандидатите да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи;

да са придобили статут на несменяемост;

да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

За приетото решение, което се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, се уведомява Европейският главен прокурор, чрез министъра на правосъдието.

Източник: ВСС

Read more