Брюксел отпуска 1.61 млрд. евро на България за транспортна свързаност

Брюксел отпуска 1.61 млрд. евро на България за транспортна свързаност, предаде БНТ.

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г.

Снимка: iStock

ЕС отпуска близо 5 милиона евро в подкрепа на ромските общности

Предвидените инвестиции по програмата  „Транспортна свързаност” ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива. Ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда.

Брюксел отпуска 1.61 млрд. евро на България за транспортна свързаност

Read more

Създателят на Patagonia подарява компанията си на екофонд: “Земята е единственият ни акционер” (видео)

Създателят на Patagonia Ивон Шуинър взе необичайно решение. Той ще подари компанията си на благотворителен фонд, който да разпределя средствата на организации, работещи за преодоляване на екологичната криза.

“В момента Земята е единственият ни акционер. Всички печалби – завинаги – ще отидат за нашата мисия да спасим нашата родна планета”, това обяви Шуинър.

Patagonia отказва да работи с редица компании

Patagonia

Patagonia е една от най-успешните марки за дрехи и аксесоари, предназначени за планинари, спортисти и активни хора. Марката е известна с изключително качествените си артикули и устойчивостта и развитието си.

Рекламата ѝ “Не си купувайте това яке”, стана популярна заради приканването ѝ клиентите да взимат предвид разходите за околната среда.

Всяка печалба, която не е реинвестирана в управлението на бизнеса, ще бъде дарена в помощ на борбата с климатичните промени.

Защо основателят на “Patagonia” Ивон Шуинар смята, че съвременният капитализъм унищожава планетата?

“Никога не съм искал да бъда бизнесмен. Започнах като занаятчия, правех екипировка за катерене за мен и приятелите ми, впоследствие и облекло. Започнахме да виждаме степента на глобалното затопляне и екологичната разруха, както и нашия личен принос към тях. Решихме, че трябва да променим бизнеса. Ако можем да правим правилното нещо, докато успяваме да плащаме сметките си, ще повлияем на клиентите ни и други бизнеси. А може би дори ще променим и как работи системата”, пише Шуинър в официалния сайт на Patagonia.

Wikipedia

“Една от опциите ни бе да продадем Patagonia и да дарим всички пари. Но нямаше как да знаем дали новият собственик ще продължи да поддържа нашите ценности и ще запази всичките ни служители по света”.

Как Ивон Шуинар превърна своите екологични и анти-корпоративни идеали в кредо на “Patagonia”?

100% от акциите на компанията са прехвърлени към Patagonia Purpose Trust. A 100% от акциите, които не позволяват притежателят им да взима решения за компанията, са дадени на Holdfast Collective – неправителствена организация, посветена на борбата за кризата на околната среда и опазването на природата.

iStock

“Въпреки необятността ѝ, ресурсите на Земята не са безкрайни и е ясно, че сме надхвърлили границите им. Вместо да извличаме стойност от природата и да я превръщаме в богатство, ние използваме богатството, което Patagonia създава, за да защитим източника”.

Създателят на Patagonia подарява компанията си на екофонд: “Земята е единственият ни акционер”

Източник и видео: Patagonia

Read more

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите, пише Дневник. Те се случват под ръководството на служебния министър Росица Карамфилова. Освен че прие за свой заместник дългогодишния зам.-кмет на София по екологията и кадър на ГЕРБ със спорна репутация в средите на екоактивистите Мария Бояджийска, служебният министър върна на постовете им или издигна в йеархията и други спорни фигури с неубедителни мотиви или изобщо без обосновка.

Кадър на бившата Държавна сигурност стана директор на национален парк

Сменен е директорът на Дирекция “Национален парк Централен Балкан” Светослав Тодоров, назначен след конкурс през юли 2022 г. Бившият експерт в дирекция и лесовъд с природозащитен опит спечели конкурса. Той представи програма за опазване на природата и инвестиции в повече контрол, сред които ограничаване на достъпа на автомобили в района около връх Ботев. По тази тема ние от “Господарите” направихме репортаж още през 2020 година:

Ще унищожат ли и парк “Централен Балкан”? (РЕПОРТАЖ)

Екоминистерството изтъкна, че Тодоров е отстранен, защото не се е оттеглил от участие в управителни органи на неправителствени организации (НПО). Това противоречи на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Самият Тодоров потвърди, че е подал заявленията си за напускане на ръководните органи на НПО в изисквания от закона срок. До момента обаче няма потвърждение и подписани документи от самите юридически лица за регистриране на напускането.

Пресофисът на екоминистерството посочва, че “министърът на околната среда и водите е длъжен да прекрати трудовите правоотношения, съобразно императивния характер на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗПКОНПИ”.

Освобождаването е последвано от бързо назначение без конкурс.

Това е в разрез със Закона за защитените територии. Според него националните паркове се управляват с първи приоритет опазване на природата. Досега в конкурсите за тази позиция е изискван съответен експертен опит.

За директор на националния парк е назначен пенсиониран полицай. Той е и агент на бившата Държавна сигурност (ДС).

В отговор на въпрос дали е вярно, че новоназначеният директор на Централен Балкан е пенсиониран кадър на Министерството на вътрешните работи (МВР) и агент на комунистическите служби Никола Миронов Гоцков пресслужбата потвърди назначението без да отговаря на конкретното запитване за принадлежност към ДС.

За директор е назначен Николай Гоцков, който действително е работил в МВР и е пенсионер по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване /по реда на специален закон/, но е заемал длъжността началник на отдел „Контрол и охрана“ в ДНП „ЦентраленБалкан“ през 2021 г.

Според Решение №143/16.06.2010 г. на Комисията по досиетата принадлежността на Николай Миронов Гоцков от гр. Шипка към Държавна сигурност е потвърдена и датира от 1985 г. Той е бил и Началник на Районно полицейско управление към МВР от 16.12.1997 г. до 09.04.1998 г. Началник е на отдел в Главна дирекция “Охрана” в Министерството на правосъдието от 10.06.2003 г. до 03.08.2010 г. През 2019 г. е бил кандидат за кмет на БСП за кметство Тъжа, общ. Павел баня.

Адвокатът на застрояването на Пирин се върна в службата за защита на природата

При предходното редовно правителство беше уволнен Мирослав Калугеров. Той е дългогодишен кадър в правителствата на ГЕРБ начело на Националната служба за защита на природата. Като директор на природозащитното звено, натоварено с управлението на националните защитени територии и мрежата “Натура 2000”, Калугеров е лицето, даващо аргументи за политиките на МОСВ по времето, когато министри са Нено Димов и Емил Димитров – Ревизоро (кабинетът “Борисов 2”).

Защитник на строителството в природни паркове

Калугеров беше и основният защитник на опитите актуализацията на Плана за управление на Национален парк “Пирин” да включи значително увеличение на площта, разрешена за строителство и сеч. Мирослав Калугеров е юрист и представляваше Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в съда, защитавайки плановете за строителство. След дълги години протести и съдебни дела от граждани и природозащитни организации министерството загуби спора. Съдът забрани да се разширяват зоните за строителство и сеч без извършване на законовите екооценки.

След неговото присъствие в правителствата на ГЕРБ начело на природозащитната служба, в края на 2021 г. България имаше четири наказателни процедури за дългогодишни нарушения на европейските правила за защита на биоразнообразието. Сред тях – за липса на органи за управление на “Натура 2000”, за системни проблеми при оценките за въздействие и кумулативния ефект от множество малки проекти, за липса на заповеди за стотици защитени зони и за липса на специфични цели за защита на отделните зони.

Мирослав Калугеров беше в 7-месечен отпуск по болест по време на управлението на МОСВ от екипа на Борислав Сандов. През последната седмица от работата на редовния кабинет той се е върнал на работа. Но веднага е бил освободен от длъжност. Служебното правителство го е възстановило начело на Националната служба за защита на природата в първите дни от встъпването във властта.

Басейнова дирекция е обвинена за забавянето на газовата връзка с Гърция

Доскорошният директор на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” (БД ИБР) юристът Георги Велев е друг ръководен служител, назначен от предходната власт, който загуби поста си.

В отговор на въпроси от “Дневник” екоминистерството посочва, че Велев е освободен на основание чл. 19а от Закона за администрацията, който позволява освобождаване без предизвестие, а причините са неефективност, заблуждаване на ръководството, забавяне на преписки.

Пресслужбата уточнява, че Велев е въвел в заблуда ръководството на МОСВ за напредъка на строителните работи по трасето на газопровода на “Междусистемната газова връзка Гърция-България”. Той е забавил множество преписки, за което са получавани сигнали на граждани.

Според Велев и двете обвинения са недобре аргументирани. Той каза, че не разбира за какви негови действия се отнася твърдението за “въвеждане в заблуда на ръководството на МОСВ относно напредъка на строителните работи по трасето на газопровода ICGB”, защото формулировката е твърде обща. Информира, че на 20 юни в басейновата дирекция е получено писмо от екоминистерството. С него се изисква информация за извършени проверки на газопровода. Пита се и какви искания е отправила дирекцията към дружеството “Ай Си Джи Би”, което стопанисва тръбата.

На 28 юни е изпратен отговор с подробни констатации по всяко едно от издадените от дирекцията 19 разрешителни за водовземане и ползване на воден обект. Сред тях и за установените документални неизпълнения на определени условия от проектната компания. На 15 и 16 август басейновата дирекция изпраща още две писма до МОСВ и “Ай Си Джи Би”. В тях има допълнителна информация, установена при извършени повторни проверки – този път на място.

Според обясненията на Велев неизпълненията са били отстраними.

Те нямат отношение към политическите спекулации за завършеност или не на газовата връзка. Ставало е въпрос за бъдещи дейности по укрепване и рекултивация на речни брегове. Но те не препятстват въвеждането в експлоатация на тръбата.

По твърденията за “забавяне в процедирането на множество преписки, във връзка с което са получавани сигнали на граждани”, уволненият за несправяне с работата Велев посочва, че басейновата дирекция “от години работи в условия на постоянен и продължителен недостиг на експерти, които да обработват в срок изключително голямото количество постъпващи преписки”. Доклади за този проблем са изпращани до МОСВ още през есента на 2015 г. и многократно след това. Но мерки за увеличаване на щата не са предприети. Велев разказва също, че в периода февруари – август 2022 г. е информирал многократно МОСВ за броя на забавените преписки. Към момента на встъпването му в длъжност те са били над 750. Подчертава, че докато той е ръководил дирекцията са “извършени структурни и кадрови промени, насочени към увеличаване на служителите, занимаващи се издаване на разрешителни, включително чрез провеждане на 4 конкурса.”

Към момента на мястото му е издигнат Васил Узунов. Той е досегашен директор на дирекция “Планове и разрешителни,”. Тя по принцип е отговорна именно за навременното издаване на разрешителни от Басейновата дирекция. Според отговора на ведомството Узунов е служител в структурата от 2006 година. Работата му по преписките досега се изтъква като доказателство за “значителен опит и експертиза”.

Бивш директор на екоинспекцията в Бургас се издигна до съветник на министъра

Тонка Атанасова е един ръководителите на Регионалната инспекция по околна среда и води на област Бургас, които от години бяха критикувани заради течащите по Черноморието процеси на незаконно строителство и увреждане на защитено биоразнообразие (примери за това можете да намерите тук и тук). През 2022 г. тя бе кандидат в конкурса за старата си длъжност начело на екоинспекцията за Южното Черноморие, но не бе одобрена. Конкурсът за РИОСВ – Бургас дори бе обявен два пъти поради липса на подходящи кандидати.

Към момента Тонка Атанасова работи като съветник в екоминистерството.

Пресслужбата на ведомството уверява, че “високо оценява ентусиазма на своите служители. Но сред изискванията за заемане на определена длъжност са още професионална експертиза и държавническо поведение.”

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Кадри от ГЕРБ и от Държавна сигурност се сдобиха с високи постове в Министерството на околната среда и водите

Read more

Желаещите да отдадат почит към Елизабет II трябва да избягват мечета Падингтън и други нефлорални предмети

Желаещите да отдадат почит към кралица Елизабет II да избягват мечета Падингтън и други нефлорални предмети. Това посъветваха от Кралските паркове, цитирани от The Guardian, относно продължаващите вече пети ден поклонения. Препоръката има за цел да направи проявата на скръб по-екологична.

От службата на кралските паркове, отговаряща за две хиляди хектара земи в и около Лондон, съветват поданиците на Короната да оставят цветя без опаковки, както и “органични и подлежащи на компостиране материали”.

Необичайната на пръв поглед покана се корени във все по-масовото оставяне на символични предмети като сандвичи с мармалад, плюшени играчки и други в знак на почит към най-дълго управлявалия английски монарх.

Мечето Падингтън остави на кралицата сандвич с мармалад „за по-късно“

“Молим посетителите да свалят опаковките от флоралните предмети и да ги поставят в предоставените за целта контейнери. Това ще ги запази за по-дълго време и ще подпомогне разграждането им”, се казва в съобщението, публикувано на официалния сайт на службата.

Мечето Падингтън се присъедини към чаеното парти на кралица Елизабет II (видео)

Мечето Падингтън и сандвичът с мармалад

Практиката да се оставят мечета Падингтън дойде от видео, публикувано неотдавна в чест на платинения юбилей от възкачането на трона на Елизабет II. В него въпросното мече пие чай с Нейно Величество. В края на шеговитото видео мечето се обръща към британската кралица с думите: “Честит юбилей, Ваше Височество и… благодаря Ви за всичко!”

Wikipedia

Кралските паркове (The Royal Parks) са територия в околностите на Лондон, която в миналото се е ползвала за отмора на кралското семейство. Най-вече за лов. Някои от тях вече са с отворен достъп за граждани. Такива са Хайд Парк, Кенсингтън Гардънс, Гринуич парк и др. Те са любимо място за лондончани и туристите в британската столица.

Желаещите да отдадат почит към Кралицата да избягват мечета Падингтън и други нефлорални предмети

Read more

Двама репортери на “Господарите” получиха престижни отличия от конкурса за зелена журналистика “Див кестен” (РЕПОРТАЖ)

Двама репортери на “Господарите” получиха престижни отличия от конкурса за зелена журналистика “Див кестен” – материали на репортерите ни Виктория Симеонова и Дани Йорданов впечатлиха журито и организаторите от “Зелени Балкани”. Церемонията по награждаване на победителите се състоя във Враца през изминалия уикенд. Преди нея финалистите в конкурса имаха възможност да посетят пещерата “Леденика”, да наблюдават отблизо черни лешояди в местността Вратцата и да се запознаят с дейностите по “Натура 2000” във Врачанския Балкан.

Снимка: Зелени Балкани
Снимка: Зелени Балкани

В категория “Онлайн медии” номинирани бяха над 40 журналисти. Вики и Дани се наредиха на второ място, а победител тази година стана Валя Ахчиева с разследване, публикувано в сайта Биволъ. На трето място в тази категория са Генка Шикерова от “Свободна Европа” и Зорница Спасова от “Климатека”. В категория Радио отличието отиде при Лора Търколева от БНР, при телевизионните журналисти наградата е за Гергана Гайдарова от БНТ, в печатните медии отличена бе Татяна Гаркавая с материал за сдружение “Зелени Балкани”, а сред блогърите – Рада Бонева и Добромир Балабанов.

Снимка: Зелени Балкани

А ето и кои са темите, които донесоха отличията на нашите репортери:

Строят газов проект за 172 млн. лв. в заливаема зона и без ОВОС? (РЕПОРТАЖ)

Отровени ли са реките край рудник “Елаците Мед”? (РЕПОРТАЖ)

Концесия унищожава река и хиляди декари земеделски земи (РЕПОРТАЖ)

Повече от 15 години екокатастрофа заплашва Елин Пелин (РЕПОРТАЖ)

Строителство в блато заплашва от унищожаване стотици животни, защитени по Натура 2000 (РЕПОРТАЖ)

Снимка: Йохан Вирт

Поредните отличия са просто доказателство, че работата ни е забелязана от хората, посветили живота си на опазването на природата. По-важното обаче е че темите, които представяме, не просто са общественозначими, но водят и до реални решения на проблемите. Така например през юни съдът спря строежа в Боянското блато; МОСВ издаде поредна заповед за премахване на ББ кубовете в Елин Пелин, а “Елаците мед” се наложи да пуснат в експлоатация пречиствателната станция.

Благодарим за признанието и обещаваме да продължим да работим активно за решаването на проблемите!

Скъпи приятели, продължавайте да ни сигнализирате за всякакви злоупотреби, измами и корупция само на gospodari.com и на телефон *3333.

Двама репортери на “Господарите” получиха престижни отличия от конкурса за зелена журналистика “Див кестен”

Read more

Ето какво извадиха от най-стария потънал средновековен кораб в Англия (видео)

Ето какво извадиха от най-стария потънал средновековен кораб в Англия.

В Колумбия показаха за пръв път съкровищата на легендарния кораб “Сан Хосе” (видео)

Ето какво извадиха от най-стария потънал средновековен кораб в Англия (видео)
Част от извадените артефакти от потъналия кораб

Останките, които гледате на видеото, са открити край бреговете на Дорсет преди две години. Те бяха признати за най-старите по рода си в Обединеното кралство. И получиха най-високия природозащитен статус.

Това е първият кораб от 11-14 век, открит в английски води, който има останки от корпус, въпреки че е на поне 750 години.

Корабът е открит във водите на залива Пул през 2020 г. Въз основа на дървото, учените казват, че той е най-малко на 750 години.

Останките са наречени “Mortar Wreck” (mortar – хоросан, wreck – корабокрушение), защото сред тях са открити хоросани, използвани за смилане на зърно на брашно.

Героят

Останките бяха открити за първи път от водолаз и капитан Тревър Смол.

“Роден съм в семейство на моряк”, казва Смол. “Плавал съм хиляди морски мили в търсене на потънали кораби от родното ми пристанище Пул. През лятото на 2020 г. се натъкнах на нещо, което тогава мислех, че може да е неизвестен досега потънал кораб. Скорошните бури разкриха нещо на морското дъно. Разрешиха ми да се гмуркам на това място. А какво се случи след това, вече знаете. Намерих един от най-старите кораби в Англия.”

Сглобката

Дървесината, използвана за построяването на кораба, е получена от ирландски дъб. Дърветата са изсечени между 1242 и 1265 г. Това е по време на управлението на крал Хенри III.

Хоросанът е първият артефакт, открит в зоната на кораба. Но скоро след това водолазите откриват две оцелели надгробни плочи, издълбани от камък от местен вид варовик. Той е съставен от черупки на сладководни охлюви.

Върху надгробните плочи са издълбани кръстове в стила, характерен за 13 век. Като все още са запазени следи от длетата на майсторите. Надгробни плочи от този вид са били знак за висок статус на починалия. Те могат да бъдат намерени в гробищата по цялото южно крайбрежие на Острова.

Намерените плочи са нешлифовани. Възможно е продуктите да са били обработени при пристигането на кораба на местоназначението мъ. Все още не е известно накъде се е насочил корабът и защо е потънал. Но има теория, че може да е бил изгубен на път от бреговете на Дорсет.

Проучвания

Експерти и археолози продължават да проучват мястото на катастрофата. Ирландският дъб е бил широко изнасян за корабостроене през средновековния период. А каменните надгробни плочи са били използвани в южната част на Англия и също са били изпращани до Ирландия и континентална Европа. По този начин тази останка разкрива мрежа от морска търговия и контакти в Ламанша и Ирландско море през този период.

Археолозите

Морският археолог Том Казънс от университета в Борнемут казва: “Днес са останали много малко кораби на 750 години. Затова сме много щастливи, че открихме екземпляр толкова рядък като този и в толкова добро състояние. Комбинацията от вода с ниско съдържание на кислород, пясък и камъни помогна да се запази едната страна на кораба.”

Ето какво извадиха от най-стария потънал средновековен кораб в Англия (видео)

Източник: “Дейли мейл”

Read more

Бразилия може да се изправи пред екокатастрофа заради дезинформация за климата

В статия в The Washington Post Робърт Муга, съосновател на Института Игарапе, и колумнистът Май Марголис пишат за екокатастрофата, която грози Бразилия.

Десетки от най-красивите плажове в Бразилия са замърсени с петрол (видео и снимки)

“Не е изненадващо, че страната, която е начело на планетата по емисии на парникови газове, отделяни от обезлесяването на вътрешността си, се отличава и с фалшиви новини за климата”, пише в материала.

Повече от 15 години екокатастрофа заплашва Елин Пелин (РЕПОРТАЖ)

Защо 500 милиона пчели умряха в Бразилия за три месеца

“Там, където дезинформацията процъфтява в Бразилия, президентът Жаир Болсонаро винаги е замесен. Когато през 2019 г. горите се изсичаха и горяха с рекордни темпове, той обвини неправителствените организации. Както и техните предполагаеми чуждестранни спонсори за пожара, разпалвайки пламъка на онлайн конспирациите”.

Норвегия и Германия блокират десетки милиони за Бразилия заради обезлесяването в Амазония

“Друг популярен дигитален фалшификат е твърдението, че Бразилия отчаяно се нуждае от разкопаване на Амазония. Особено на териториите на коренното население, за добив на калий. […] Но има и “някои окуражаващи зелени кълнове на прозрачност, които се появяват под навеса на климатичната дезинформация”, пишат още Муга и Марголис.

Бразилия отказа 20 млн. долара, обещани от Г-7 за пожарите в Амазония

Нещо невиждано в Амазонската джунгла: какво става в Бразилия?

Като пример те дават практиката на медиите и органите за наблюдение на отчетността за проверка на фактите за околната среда.

Бразилия може да се изправи пред екокатастрофа заради дезинформация за климата

Източник: DIR.bg
Снимки: iStock
Видео: Pexels

Read more

В 13 града у нас организират инициативата „Бира за смет” (видео)

В 13 български града днес ще се проведе инициативата “Бира за смет”.

„Всяка година Ротаракт клубовете се обединяват около една обща кауза. Тази година тя е посветена на любовта ни към природата. Инициативата се провежда в общо 13 града. Дупница е един от тях”, обясни Борислава Динева.

Мозъчен имплант позволява на мъж да поиска бира само с мисълта си (видео)

Един от най-красивите паркове в Дупница е също и един от най-замърсените. Като мотивация за почистването му за всеки чувал боклук се получава една бира. За по-малките има предвидени и безалкохолни напитки.

В 13 града у нас организират инициативата „Бира за смет” (видео)

Източник и видео: NOVA
Снимки: iStock

Read more

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици (видео и снимки)

Джонатан Олакунле иска едно по-чисто общество в Ошогбо, Нигерия. Затова той се облича като Спайдърмен и чисти улиците.

“Всеки квартал в Нигерия има нужда от някой като мен. Аз съм нигерийският Спайдърмен”.

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици

През 2004 г. Джонатан е започнал нещо, което нарича “почистващи упражнения”. Те са започнали в дома му, но скоро след това и извън него.

Грета Тунберг отказа награда за екология от 46 000 евро

Мъжът е започнал да чисти улиците на своя град и да събира боклуците от каналите, които се изливат в океана.

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици

“Не съм щастлив от това, което виждам. Има боклук навсякъде. Станало е част от нормалния живот. […] Когато сънародниците ми пътуват в Европа или САЩ, винаги спазват законите и не замърсяват. Но върнат ли се тук, все едно нищо не са научили”.

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици

По негови думи, в Нигерия няма закони и регулации за боклука и хората изхвърлят отпадъците си навсякъде.

“Спайдърмен” е напът да стане най-печелившият филм в историята (видео)

“Сложих костюма, за да привличам внимание. Ако съм облечен с нормални дрехи, никой няма да отрази това, което правя”, обясни Джонатан пред BBC. ” А когато сложа костюма, карам хората да се присъединят към почистващите ми упражнения. Те също могат да станат герои”.

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици

Нигерийският Спайдърмен се бори за по-чисти улици

Източник и видео: BBC

Read more

Абу Даби ще забрани еднократните найлонови торбички

Столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абу Даби ще забрани използването на найлонови торбички за еднократна употреба от юни. Това съобщиха властите в емирството.

В Индонезия създадоха музей само от пластмаса, събрана от замърсени реки и плажове (видео)

Няма информация как точно ще бъде наложена забраната. Възможно е да бъде чрез допълнителни такси, плащани от потребителите или чрез налози на бизнеса.

Абу Даби ще забрани еднократните найлонови торбички

Планира се до 2024 г. да се забранят изцяло и еднократните чаши, прибори и кутии за храна.

Можем ли да заменим пластмасата с водорасли?

Абу Даби тръгна по стъпките на Дубай, който обяви наскоро, че от юли започва да начислява такса от 6 цента върху найлоновите торбички. Целта е до две години те да бъдат извадени от употреба.

ОАЕ планира да станат въглеродно неутрални до 2050 г.

Абу Даби ще забрани еднократните найлонови торбички

Източник: DIR.bg
Снимки: Pexels

Read more