Ферма за норки отвътре: Кадри показват мизерията, в която се отглеждат животните (видео)

Ферма за норки отвътре: Кадри показват мизерията, в която се отглеждат животните – виждаме ги в материал на bTV.

На видеоклиповете се виждат мръсни и занемарени клетки, лоши условия за хранене и снабдяване с вода. В малки клетки живеят по няколко норки. Те са хищни животни и когато са поставени в тесни пространства за дълъг период от време прибягват до канибализъм. В клетките се виждат и труповете на умрели животни, които не са премахнати.

По думите на Стефан Димитров във фермата в Маджерито се отглеждат 130 хиляди норки в ужасяващи условия. Те се гледат за кожите и се умъртвяват чрез газова камера.

„Храната на норките е смлени отпадъци от производството на пилета на най-голямата компания в страната. Фермата е създадена като кофа за боклук за тази фирма, защото иначе трябва да плащат за унищожаването на отпадъците“, каза Димитров.

Ферма за норки отвътре: Кадри показват мизерията, в която се отглеждат животните

Защо служителите във ферми за норки ще бъдат ваксинирани преди пенсионерите у нас?

Кореспондент на bTV трябваше да разговаря с управителя на фермата за норки, но вместо него беше изпратена Павлина Кузманова, която е председател на асоциацията на норковъдите у нас.

„Фермата в Маджерито е изградена по европейски стандарти. Само през последната година са направени над 15 проверки, но нито една не е констатирала нарушения“, каза Кузманова.

По думите ѝ служителите на фермата полагат ежедневни грижи за животните, тъй като от здравословното им състояние зависи пряко качеството на кожата. Кузманова допълни, че това е единствената ферма, която функционира в момента у нас.

„За жалост малка част от показаното на кадрите действително се приема за нарушение“, каза Димитров в студиото. Той посочи, че управляващата коалиция има заложено в коалиционното споразумение да се приеме забрана за отглеждането на норки у нас.

Забраната вече е факт

Проект на заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов забранява вноса и развъждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на България.

Целта на заповедта е редуциране на общия брой екземпляри от вида чрез забрана на вноса и размножаването, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България.

Според наблюденията на специалистите по биоразнообразие има сериозен риск от навлизане и бързо разпространение на популацията от фермите за норки в околната среда. Трайното установяване измества местни видове и най-вече унищожава защитени видове бозайници, птици, влечуги и др. Има риск и за стопанската дейност на рибовъдни стопанства. Не на последно място се разпространяват зоонози, включително и коронавируси. В периода 2018 – 2021 г. в РИОСВ – Стара Загора са получени 5 сигнала за избягали животни от фермата за норки към близките села Маджерито и Загоре, Стара Загора.

Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен от учените под номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа, както и на приоритетните инвазивни чужди видове за България.

В 24 страни в ЕС е регистрирано наличието на американски норки в дивата природа след изпускане от животновъдни обекти. А в 19 държави вече са установени устойчиви популации. Избягалите норки са изместили популациите на силно застрашената европейска норка. Те са допринесли за изчезването на критично застрашени европейски видове животни.

Ферма за норки отвътре: Кадри показват мизерията, в която се отглеждат животните

Read more