ИТ секторът е против плащането на осигуровки и за заплатите над 3000 лева

ИТ секторът е против плащането на осигуровки и за заплатите над 3000 лева, пише Mediapool.

Това става ясно от официална позиция на Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ. В нея се коментира изказване на социалния министър Гълъб Донев. Той заявява, че има вариант за покачване на максималния осигурителен доход с 300 лв. или с 600 лв. По думите му, това е мярка за осигуряване на допълнителен ресурс за намерението за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври тази година.

ИТ секторът е против плащането на осигуровки и за заплатите над 3000 лева
Каква е процедурата по взимане на решение за вдигане на осигуровките?

Подобно решение не може да стане факт без одобрение от парламента. Размерът на максималния месечен осигурителен доход се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и за тази година е определен на 3000 лв.

В момента у нас данъчно-осигурителната тежест е регресивна. Хората с по-ниски доходи имат по-високо облагане, докато хората с високи доходи поемат по-ниска тежест. Причината е, че те не дължат осигуровки върху частта от възнаграждението си, което е над 3000 лв. на месец.

В същото време у нас има огромен сив сектор на пазара на труда. Цели браншове от икономиката не внасят осигуровки върху реалните заплати на работещите. ИТ секторът е един от малкото, които работят на светло.

Всеки трети у нас се осигурява на минимална заплата

Мотивите на ИТ сектора да е против плащането на осигуровки и за заплатите над 3000 лв.

Компаниите, обединени в БАСКОМ, се противопоставят на идеите на Министерство на труда и социалната политика. Според тях повишаването на максималния осигурителен доход не е начин за увеличение на пенсиите, пише в позицията на софтуерните компании.

“Изразяваме категоричното си несъгласие с идеите за повишаване на максималния осигурителен праг в обмисляните два варианта – на 3300 лв. и на 3600 лв. Убедени сме, че прибягването до най-лесното решение – посягане върху доходите на заетите в секторите изцяло на светло и опериращи при прозрачни условия и високи етични стандарти, не е устойчивото решение”, пишат компаниите.

Те твърдят, че в сектора са заети над 34 000 висококвалифицирани специалисти, “част от крехката новосформираща се средна класа”. Компаниите, в които тези специалисти се трудят и създават своя интелектуален продукт, допринасят към бюджета с над 4 % от БВП. Те заплащат едни от най-високите осигуровки и данъци в България. Един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки, което е три пъти повече от средното за страната, твърди БАСКОМ.

Мерките, които БАСКОМ предлага

Асоциацията настоява за няколко спешни мерки. Едната е да се направи анализ на структурата на заетите в сегмента на високите доходи. Също трябва да се анализират и политиките за привличане и задържане на повече висококвалифицирани служители в секторите с висока добавена стойност. Асоциацията иска още държавата да предложи идеи за свиване на сивия сектор в множество браншове. Тя иска не само да не се увеличава максималният осигурителен доход, но и да се разработи пакет от данъчни облекчения. Сред тях да се помисли включително за диференциран подход за намаляване на осигуровки и данък общ доход във високотехнологични фирми за водещи специалисти. Така освен че няма да плащат осигуровки работещите с високи заплати, искат да не плащат и данък върху дохода си.

Другото ключово настояване на БАСКОМ е да се обсъдят предложения за това “как нивата на осигуряване в България да са адекватни на услугата, която се получава в замяна”. Например огромната част от софтуерните компании са въвели допълнително медицинско осигуряване и не ползват полагащите им се държавни пакети. Същото е и с бъдещите пенсии, посочват от асоциацията.

ИТ секторът е против плащането на осигуровки и за заплатите над 3000 лева

Източник: Mediapool

Read more