Съдът отмени запори на фирма на Божков за 300 млн. лв., сред които и 16 автомобила

Обезпечителни мерки за над 273.1 млн. лв., наложени върху банкови сметки, депозити, вещи, пари в трезори и 16 автомобила, собственост на фирмата “Ню Геймс” АД на Васил Божков, са отменени с окончателно решение на Административния съд – София-град (АССГ) от 9 октомври, информира “Сега”.

Васил Божков в нов пост: С Шиши ще се разправям лично

Става въпрос за допуснато предварително изпълнение на два Акта за установяване на публично държавно вземане, издадени на 14 февруари от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на компанията, която организираше лотарийните игри на Божков. Първият е за над 47.6 млн. лв., а вторият – за довнасяне на близо 188.2 млн. лв. плюс близо 35 млн. лв. лихва.

През февруари парламентът прие промени в Закона за хазарта, предложени от зам.-председателя на коалиционните партньори на ГЕРБ от „Обединени патриоти“ Валери Симеонов. С тях бяха премахнати всички частни лотарии на хазартния бос, а успоредно с това прокуратурата му повдигна 18 задочни обвинения.

На 21 февруари публичен изпълнител наложил обезпечителни мерки заради двата акта за 273 150 550 лв. Бил наложен запор върху банкови сметки, депозити, вещи и пари в трезори, суми на доверително управление в банка. Били запорирани и 16 моторни превозни средства. Това постановление било обжалвано пред НАП и потвърдено от директора на софийския клон на приходната агенция. Точно за това решение се произнася съдия Камелия Серафимова на 9 октомври. Тя приема, че то не е било мотивирано и липсват основания за него, тъй като двата акта на ДКХ са предмет на заведени от компанията на Божков дела, които все още са висящи.

“Двата Акта за установяване на публични държавни вземания са обжалвани пред АССГ и са образувани две дела, които не са приключили, нито към момента на издаване на издаване на постановлението, нито към момента на издаване на решението на директора на ТД на НАП, нито пък към момента на постановяване на настоящото решение”, мотивира се съдия Серафимова.

В решението ѝ се казва още, че “обстоятелството, че органът, издал двата Акта за установяване на публично държавно вземане, е допуснал предварителното им изпълнение по реда на чл.60, ал.1 АПК, не води до извод, че актовете са влезли в сила и оттам, че е налице годно изпълнително основание, позволяващо да се пристъпи към принудително събиране на публичните държавни вземания”.

Съдия Серафимова определя решението от 11 март, с което шефа на софийския офис на НАП е потвърдил наложените обезпечителни мерки, като “едно механично писане, без да са събрани каквито и да било доказателства за наличието на изпълнителен титул”.

“Наред с това, обезпечителни мерки – запор върху 16 броя моторни превозни средства, собственост на длъжника, са немотивирани и от постановлението не може да стане ясно кои точно действия на задължения субект ще доведат до затруднено събиране на установените и изискуеми публични вземания”, добавя съдът.

Междувременно на 30 септември съдия Радина Карамфилова-Десподска окончателно е отменила и друго постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки срещу “Ню Геймс” за над 22.5 млн. лв. Сумата е претендирана от НАП за неплатен корпоративен данък от фирмата. В този случай АССГ също приема, че решението на данъчните, с което е отхвърлена жалбата на компанията, е немотивирано и механично написано.

Във видеото горе можете да си припомните предоставени от прокуратурата снимки и видео от едно от помещенията в сградата на ул. „Московска“ № 43 в столицата, от които иззеха 3385 ценни предмети и артефакти, собственост на Васил Божков.

Източник: “Сега”

Read more

Депутатите спряха запорите на банкови сметки на физически лица по време на извънредното положение

Народното събрание прие на второ четене текстовете от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения и се спират процесуалните сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, пише Dir.bg.

Народните представители решиха във времето на извънредно положение да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, както и запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи или недвижими имоти, собственост на физически лица, освен задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Депутатите приеха Закона за извънредното положение на първо четене

Процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства се спират за времето от 13 март 2020 до отмяната на извънредното положение. Изключение от обхвата на закона са сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и тези по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

С новия закон се регламентира давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, също да спират да текат. Изключение е предвидено за сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Депутатите решиха във времето на извънредно положение да бъдат спрени всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Те ще бъдат насрочени наново, без да се дължат такси за това, след изтичането на извънредното положение.

Ще бъдат ограничени и нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания като нотариалната камара следва да осигури дежурни нотариуси – при съотношение един нотариус на 50 хиляди жители.

Народното събрание прие текст, с който министърът на здравеопазването, извън случаите по Закона за здравето и по предложение на Националния оперативен щаб, може да въвежда и други временни противоепедимични мерки и средства.

При необходимост и по препоръка на Националния оперативен щаб, със заповед на здравния министър, могат да бъдат наложени и по-тежки противоепидемични мерки, записаха депутатите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, наложено на 13 март у нас.

Народното събрание приема на второ четене текстове от него. Те потвърждават въведените вече забрани за посещения на игрални зали и увеселителни места, за провеждане на учебни занятия в училищата, където, при възможност, трябва да се въведе дистанционна форма на обучение, за затваряне на детски градини и ясли. Рестрикциите се отнасят също до спортните, културните мероприятия, конференции и др., както и за местата за хранене, за които се допуска онлайн доставки по адрес.

Не се разрешават свиждания в затворите, спират командировките, а българските граждани, планиращи екскурзия зад граница, задължително ще трябва да си направят медицински застраховки.

Източник: Dir.bg

Снимка: Булфото

Read more

Спират запорите на заплати и сметки при извънредно положение

В условия на извънредно положение да спрат налагането на запори на банкови сметки на физически лица, върху заплати и пенсии, както и извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на граждани. Това се предлага във внесения лично от председателката на Народното събрание Цвета Караянчева и още 19 депутати от ГЕРБ Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на парламента , съобщава lex.bg. Друга мярка всички спиране на процесуалните срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните дела

Със закона се прекратяват всички обявени процедури по публична продан и въвод във владение при държавните и частните съдебни изпълнители. И се регламентира, че след прекратяване на извънредното положение тези производства ще се образуват и обявяват отново.

В законопроекта се възпроизвежда вече известната заповед на здравния министър Кирил Ананиев за затварянето на някои търговски обекти. И тя със задна дата придобива силата на закон.

Освен това се изменят 13 закона, включително и Наказателният кодекс.

Предвиждат се и до 1000 лева глоба или пробация за лекари, ако откажат да лекуват при епидемия.

Какво означава извънредно положение според Конституцията?

Те ще се налагат на лекари и медицински лица, които не окажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, ще се наказват с пробация до една година или с глоба от 300 до 1000 лева.

Със закона се създават серия от нови разпоредби в Кодекса на труда, които се явяват специални при извънредно положение. Регламентира се, че както при бедствие, за времето на преустановяване на работа на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган поради обявено извънредно положение, работникът или служителят има право на обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата.

Както и че при обявено извънредно положение работодателят може да възлага без съгласие на служителя да извършва временно надомна или работа от разстояние.

Има и нова разпоредба, която урежда, че при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни служители. Като се предвижда, че за времето на преустановяване на работата работникът има право на брутното си трудово възнаграждение.

Освен това в КТ се записва, че работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на такъв, който не е придобил осем месеца трудов стаж. Ако човекът вече няма платен отпуск, излиза в неплатен.

Може до парка, но не и на кино. Какви са правилата в извънредно положение?

Ако пък бременна, кърмачка, самотен родител, служител с 50 и повече процента неработоспособност или друг защитен по КТ, сам поиска да излезе в отпуск при извънредно положение, шефът е длъжен да го разреши.

Източник: lex.bg

Снимка: Булфото

Read more