Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи!

Националният статистически институт публикува резултатите по етнокултурни характеристики на населението от последното преброяване .

84.6% от отговорилите на въпроса за етническа принадлежност се определят като българи. Това са 5 118 494 души. Това показват данните от последното преброяване към 7 септември 2021 г., публикувани на сайта на НСИ. За последните 10 години определящите се като българи намаляват с 0.2 процентни пункта.

Снимка: iStock

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021” (видео)

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите. Почти половината от населението живее в областите Кърджали, Разград, Търговище, Силистра и Шумен. Относителният им дял също намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Най-много представители на ромската етническа група живеят в областите Сливен, Монтана, Шумен, Добрич и Ямбол. Като роми са се самоопределили 266 720 души или 4.4%.

Намалява населението на големите градове у нас (видео)

В началото на миналия век в градовете са живели 18.2% от българите, 16.1% от турците и 20.5% от ромите. С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две основни етнически групи. Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група.

Снимка: iStock

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население при ромите. Най-нисък е този при българската общност.

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност.

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност. Отчита се обаче положителна тенденция при завършилите средно и висше образование.

Вижте какъв процент от жителите на страната се определят като българи

Read more

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ.

Преброяването от септември 2021 година показва, че в страната ни живеят 6 519 789 души. За сравнение, при предишното преброяване през 2011 година броят им е бил 7 364 570 души.

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021” (видео)

Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0,7 на сто през периода 2001-2011 г. на 1,2 през периода 2011-2021 година. От НСИ обобщават факторите за това във високата смъртност, ниската раждаемост и емиграцията на активните хора в чужбина.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 124 290 души, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286), показват още данните на НСИ.

Област Видин е изгубила почти 25% от населението си

В четирите най-големи области живее 41,7 процента от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408 души, или 1,2 на сто от населението на страната.

Остават големи и различията в броя на населението по общини. В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4,7 процента от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души или 40,2 на сто от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 62, и относителният дял на населението в тях е 13,7 процента.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст.
БулФото

В трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. са 3 815 000 души – или 58,5 процента, допълни директорът на Дирекция “Демографска и социална статистика” в НСИ Магдалена Костова. Мъжете са 1 997 000, а жените – 1 818 000. Населението над трудоспособна възраст е 1 726 000 души – 26,5 процента, а под трудоспособна възраст 979 000 души или 15 процента от населението на страната.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65.8% от населението на областта.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и
Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Най-малко млади хора “заместват” излизащите от трудоспособна възраст хора в Смолян и Кърджали. Там съотношението между младежите на възраст 15-19 г. и хората между 60-64 в предпенсионна възраст е 41 / 100. Най-благоприятен е този коефициент в Сливен (79), Варна (71) и София-столица (70).

Могат ли забавените резултати от преброяването да лишат София от над 10 нови депутатски места?

Данни на база гражданство

Към 7 септември 2021 г. 99,1 процента са с българско гражданство. Към 0,5 процента са с двойно гражданство – българско и друго. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в страната, са 10 549 – или 0,2 процента от населението. Преобладаващата част от тях са граждани на Германия, Гърция, Италия, Полша и Румъния. Гражданите на трети страни са 49 453 – или 0,7 процента, като 35,3 от тях са граждани на Руската федерация, като следват гражданите на Украйна, Обединеното кралство, Турция и Сирия.

Почти всеки трети чужденец живее в София. Останалите са разпределени в областите Варна, Бургас и Пловдив.

С 844 000 души се е стопило населението на България, сочат данните на НСИ

Read more

Населението на Китай ще започне да намалява до 3 години

Населението на най-многолюдната страна в света Китай ще започне да намалява до 3 години. Причините – демографската криза, забавящата се икономика, бързо застаряващата работна сила.
Въпреки че миналата година властите разрешиха на двойките да имат до три деца, раждаемостта в КНР спадна до рекордно ниско ниво, пише bTV.

“Темпът на нарастване на общия брой на населението се забави значително и ще навлезе в етап на отрицателен прираст през периода на “14-ия петгодишен план”. Това съобщиха от Националната комисия по здравеопазване (НКЗ) в понеделник, като се позова на периода между 2021 и 2025 г.

Расизмът в Китай: “Можем да изядем черния съсед от седмия етаж”

iStock

В началото на тази година беше съобщено, че според прогнозите се очаква населението да навлезе в нулев растеж “или дори отрицателен растеж” през този 5-годишен период.
В него се допълва, че през последните години общият коефициент на плодовитост е спаднал под 1,3, а около 2035 г. се очаква страната да навлезе в етап на силно застаряване, като повече от 30% от населението ще бъде на възраст над 60 години.


Населението на Китай ще започне да намалява до 3 години

Източник: bTV

Read more

България ще загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възраст до 2050 година

България е една от най-бързо топящите се страни в света. Очаква се до 2050 г. да загубим близо една трета от населението си в трудоспособна възраст. Това сочи доклад на Агенцията по заетостта и Европейската комисия.

Много фактори допринасят за тази статистика, включително ниската раждаемост, емиграцията и бързо застаряващото население, пише bTV.

Ето в кои области българското население намалява най-много (демографска карта)

До 2050 г. една трета от пълнолетните в България ще бъдат на възраст 65 години или повече. Най-вероятно това ще доведе до недостиг на пазара на труда и ще затрудни значително системата за социално осигуряване.

България ще загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възраст до 2050 година

В документа пише, че нови политики, предназначени да увеличат заетостта до максимална възможна степен, ще бъдат жизненоважни за облекчаване на последствията на бързо намаляващата работа сила.

“През следващите 20-30 години българските работодатели ще работят с все повече възрастни хора. Ако през 2000 година 100 души, които излизат от пазара на труда, се заместваха от около 130, които навлизаха, в момента 100 души ще се заместват от една 70”, посочи Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП).

Кампанията срещу демографската криза на Иван и Андрей възмути с двусмислени послания (видео и снимки)

По-възрастната част от работната сила в страната среща затруднения с адаптирането към зеления преход и дигитализацията.

Тези две неща са важни и нужни за по-добър стандарт на живот и конкурентоспособна икономика.

България ще загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възраст до 2050 година

От института обясниха, че трябва да се инвестира в човешкия капитал и подновяването на знанията на трудосподобното население в по-зряла възраст.

Гърция е все по-застаряваща страна с все по-намаляващо население

Работното време, комбинацията между личен и професионален живот би трябвало да са различни при млад и възрастен работник, посочиха експертите.

Водят се дебати за увеличаване на пенсионната възраст. Обмисля се и предложение за доброволно оставане по-дълго на пазара на труда и създаване на условия възрастните сами да го поискат.

България ще загуби близо една трета от населението си в трудоспособна възраст до 2050 година

Източник: bTV
Видео и снимки: Pexels

Read more

Гърция е все по-застаряваща страна с все по-намаляващо население

Гърция е все по-застаряваща страна с все по-намаляващо население, пише Верена Шелтер от Deutsche Welle.

Най-голямата емиграционна вълна започна през 2010-а година: дълговата криза прогони близо половин милион млади гърци от родината им. Много от тях първо започнаха да следват в чужбина, а после и останаха да живеят и работят там.

Гърция загуби не само работна ръка, но и потенциален прираст на населението. А онези гърци, които останаха да живеят в страната, раждат все по-малко деца. “Икономическата криза ускори някои негативни развития. Много от младите хора си казаха – по време на криза не е най-доброто време да създаваме семейства и да имаме деца”, казва Вирон Коцаманис, демоскоп от университета в Тесалия.

Гърция е все по-застаряваща страна с все по-намаляващо население
Гърция се топи с 450 000 за десетилетие

През 2011 година в Гърция за пръв път от десетилетия насам смъртните случаи бяха повече от ражданията. Но тогава разликата между тях беше от едва 4500. През 2020 година вече се оказа, че починалите са близо 46 000 повече, отколкото новородените. Тази тенденция явно ще продължи и занапред.

Според прогнози на гръцката Статистическа служба ELSTAT, населението на страната се топи на всяко десетилетие с по близо 450 000 души, а средната възраст постоянно расте. “Над една четвърт от населението са на възраст от над 65 години, а през идните 20 години с такава възраст ще са една трета от гърците. Подобно развитие се наблюдава още от края на войната, но то се ускори особено много през последните 20-30 години”, казва Коцаманис.

Прогнози на Европейската статистическа служба Евростат сочат, че през 2030 година гърците ще са вече най-застарялата нация в ЕС. Досега това първо място се падаше на италианците.

Гръцкото правителство на Кириакос Мицотакис се опитва да противодейства на това развитие: от началото на 2020 година държавата плаща премия в размер на 2000 евро за всяко новородено. Освен това е предвидено да се разкрият 50 000 нови места в ясли и детски градини. А веднага след раждането на детето и двамата родители имат право на четири месеца платен отпуск. Бащите пък са защитени от съкращения в продължение на 6 месеца след раждането на детето.

Проблемът е в това, че за да се ползват част от тези привилегии, е необходимо човек да има щатно място.

Само че тъкмо по-младите често работят зле платена и временна работа.

Същевременно младежката безработица е стигнала до почти 40%. Почти две трети от гърците между 18 и 34 години живеят при родителите си. “Ако погледнете демоскопските анкети, ще видите, че гърците са сред най-песимистично настроените народи в ЕС”, казва Коцаманис. Той добавя, че сред хората цари всеобща несигурност. Хората не знаят дали ще могат да запазят работното си място и в бъдеще. Докато не се предприемат някакви мерки за промяна на тази ситуация, нищо няма да се подобри, предрича демоскопът.

Единственото спасение – миграцията?

Ако раждаемостта и занапред остане ниска, а продължителността на живота се увеличава, възниква и опасност за пенсионната система. Броят на хората, които плащат вноски в пенсионното осигуряване, става все по-малък. От гледна точка на демоскопите миграцията е единствената възможност да се смекчат негативните последици от застаряването на населението. Гърция трябва да стане имиграционна държава, казва Коцаманис.

Гърция е все по-застаряваща страна с все по-намаляващо население

Read more

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021” (видео)

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021”.

“Предстои данните да бъдат уточнени след въвеждането на всички преброителни карти и това няма да се случи преди март”, заяви председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според "Преброяване 2021"
Снимка: БулФото

“Наблюдава се намаление на населението през последните четири преброявания. Най-голямо е при преброяването през 2021 г. – с 844 000 души или с 11,5% по-малко сме спрямо 2011 г.”, заяви Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ в НСИ.

България се превръща в старчески дом. Какво ще научим от преброяването

Тя допълни, че по-голямата част от това намаление се дължи на негативните демографски тенденции, отрицателния естествен прираст. А останалата част на негативното нетно салдо – на външната миграция.

Половата структура се запазва – 52% от преброеното население са жени, а 47% мъже.

Какво още ни показват данните от предварителната оценка?

“Ако през 1992 г. 24% от населението е било до 17-годишна възраст, а 14% са били възрастните хора над 65 г. Сега е точно обратното – 14% население до 17 г. и 24% население над 65 г. Населението намалява и застарява. Има продължаващо обезлюдяване на определени територии от страната”, поясни Костова.

Роми разсъждават за ваксините, изборите и преброяването (РЕПОРТАЖ)

Увеличава се населението в градовете, 74% от населението на страната живее в тях. Спрямо преброяването през 2011 г. само София увеличава населението си с 14,7%. Всички останали области регистрират намаление на населението, като то варира между -8 и -26%.

В селата пък живеят 25,7% от населението на страната. Най-малка остава област Видин с население 74 000 души, а най-голяма област София с 1 480 000 души.

Снимка: БулФото

Жилищата в страната са 4 182 000 и се увеличават с 295 000 хиляди спрямо 2011 г. Най-много жилища има в София, Пловдив, Бургас и Варна.

Сградите се увеличават с 36 000 (1,8%) спрямо 2011 г. Това се случва основно в градовете, където има развит туризъм: най-много във Варна, Бургас, Благоевград, Смолян Сградният фонд в селата намалява.

Населението на България е намаляло до 6,5 милиона души, според “Преброяване 2021”

Източник и видео: bTV

Read more

Вижте как се е променила демографската картина у нас през 2020 година

Вижте как се е променила демографската картина у нас през 2020 година, предава БНР.

Застаряването е най-значимата тенденция за България, а положителната е значителното намаляване на детската смъртност. Това показва отчетът за изпълнението на Националната демографска стратегия за 2020 година. Проследяват се измененията на основни параметри за състоянието на населението спрямо година по-рано.

Вижте как се е променила демографската картина у нас през 2020 година
Снимка: БулФото

През 2020-а в страната са регистрирани 59 440 родени деца, което е 4% по-малко спрямо предишната година.

Миналата година в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5 промила при 5,6 през 2019-а и 14,4 през 2005 г.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2020-а се увеличава с два месеца спрямо година по-рано и е 27 години и 5 месеца.

България се превръща в старчески дом. Какво ще научим от преброяването

Извънбрачните раждания са почти 60% от всички. За 80 на сто от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Броят на жените във фертилна възраст е 1,452 милиона, като намалява с 13 хиляди спрямо година по-рано.

Сключените бракове са 22 хиляди – със 7 хиляди по-малко спрямо 2019-а.

Разводите са 9 хиляди, като отбелязват спад от близо 1900.

Снимка: БулФото

Починалите са 24 700, което е ръст от 15 на сто спрямо предходната година.

Вижте как се е променила демографската картина у нас през 2020 година

Източник: БНР

Снимки: БулФото

Read more

Средностатистическият софиянец: на 41 г., живее в панелка и дава 40% от дохода си за наем

Човек на 41 години, който живее в соцпанелка и дава 40% от заплатата си за наем на жилището, най-често работи в администрацията, IT сектора или преработващата промишленост. Заплатата, която получава, е средно 1753 лв. (към 2019 г.) и се е увеличила почти двойно в сравнение с 2013 г.

Символ на София се руши заради дългогодишното безхаберие на институциите (РЕПОРТАЖ)

Такъв е портретът на средностатистическия софиянец според анализи на “Софияплан” към подготовката на плана за интегрирано развитие на Столичната община – “Програма за София”, която ще насочва финансирането от ЕС за периода 2021 – 2027 г.

София винаги е привличала младите хора въпреки очевидните недъзи като трафика и мръсния въздух. Вече са се оформили и пет “младежки квартала” – “Витоша ВЕЦ Симеоново”, “Младост” 1 и 3, “Манастирски ливади” и “Студентски град”. Минусът е, че в тях има много деца, но няма достатъчно детски градини. Този проблем в комбинация с презастрояване и липсата на зелени кътчета обаче води до нова тенденция – все по-малко хора идват да живеят в града и по-скоро хвърлят замечтан поглед към покрайнините.Софиянци живеят предимно в блокове – старо строителство, а младите са концентрирани в пет квартала.

Прогнозата е, че към 2050 г. населението на София ще намалява и много жилища ще останат празни, защото местата около града са по-привлекателни.

Анализите показват още, че пътуванията с градски транспорт намаляват през годините въпреки пускането на метрото.

Източник: Капитал

Read more