МЗ: “Александровска” е загубила близо 11 мил. лева само за 1,5 година по време на управлението на Костадин Ангелов

“УМБАЛ “Александровска” е загубила близо 11 милиона само за 1,5 година по време на управлението на Костадин Ангелов” – това се казва в прессъобщение, изпратено от Министерството на здравеопазването (МЗ).

Във видеото ви припомняме кадри от УБАЛ “Александровска”, изпратени ни от наш зрител.

Болницата е завършила 2012 година с положителен финансов резултат и не е имала задължения по това време. През 2013 година Костадин Ангелов поема управлението.

Само за последната година и половина от неговото ръководство (1.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лева. Натрупаната загуба до месец юни 2021 възлиза на 69,8 милиона лева.

Така собственият капитал на лечебното заведение се е понижил значително. Той е бил 22,8 милиона в края на 2016 година, а към края на 2020 е спаднал до 3,9 милиона, пише още в съобщението.

Повече от половината от дълговете са към доставчици:

Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 мил. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.

Урологията в “Александровска” тъне в мизерия и мръсотия (снимки)

Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери. Защо едно дружество, което има да плаща наказателна лихва, заради неизпълнение на договора си, се съгласява да разсрочи това задължение и да плаща допълнителна лихва?

МЗ: УМБАЛ "Александровска" е загубила близо 11 милиона само за 1,5 година по време на управлението на Костадин Ангелов
Спорни договори и споразумения

Открояват се и договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от Александровска болница утежняващи ангажименти за неустойки при забава, които също са цитирани в официалното съобщение:

– Фирма П….. Ф… ДЗЗД – освен лихва за забава са договорени допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;

– Фирма С……. ЕООД – отделно от просрочените задължения, болницата

трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;

– Фирма С…. Т…… АД – 10% лихви за забава и допълнително 10%

върху непогасената част на разсрочените задължения;

– Фирма Г… К… СД – Основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче,  доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);

– Фирма М….. С….. Б…. ЕООД – лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база.

Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата.

Вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици.

Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ.

УМБАЛ “Александровска” е загубила близо 11 милиона само за 1,5 година по време на управлението на Костадин Ангелов

Източник: Министерството на здравеопазването

Read more