Държавата обяви 12 язовира за спешен ремонт

Държавата обяви 12 язовира за спешен ремонт, пише Дневник.

Дванадесет язовира в България са с нарушени стени и с опасност от възникване на внезапни критични ситуации. Единият от тях е на 35 км от София и в близост до летище “Лесново”. Междуведомствена работна група пък вече е изготвила стратегия за управление на язовирите.

Това се разбира от писмен отговор на вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова на въпрос на депутата от “Демократична България” Мартин Димитров за предприетите мерки за укрепване на рисковите язовири. За броя на опасните язовири Министерството на икономиката и индустрията е предупредено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) през март.

Високоопасните язовири са:
 1. “Земен” (собственост на община Земен),
 2. “Росина” (на територията на общините Търговище и Попово, собственост на община Търговище),
 3. “Стрелча 2” (собственост на община Стрелча),
 4. “Луков дол” (собственост на община Тополовград),
 5. “Тополово 2” (собственост на община Асеновград),
 6. “Цар Асен 1” (собственост на сдружението за напояване “Успех – 2004”),
 7. “Златовръх” (предоставен за управление на “Напоителни системи” ЕАД),
 8. “Нановица 2” (предоставен за управление на “Напоителни системи” ЕАД),
 9. “Васил Левски 2” (предоставен за управление на “Напоителни системи” ЕАД),
 10. “Огняново” (предоставен на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”),
 11. “Бързина” (собственост на община Хайредин),
 12. “Дюлево 1” (собственост на община Стрелча).

Министерството на икономиката е обърнало внимание на собствениците на 12-те опасни язовира за отговорността и задължението им да ги ремонтират. От отговора на вицепремиера обаче не се разбира дали вече са започнали някакви дейности.

По Закона за водите собствениците са длъжни да поддържат и ремонтират язовирите и съоръженията към тях за своя сметка. Изключение от това правило е въведено с правителствено решение от 2018 г.

Държавата обяви 12 язовира за спешен ремонт

Милиони прибрали съмнителни фирми за ремонт на язовири

Какво се прави по опасните язовири

Тогава управляващите от ГЕРБ взеха решение, с което Държавната консолидационна компания (ДКК) беше определена като търговско дружество със 100% държавно участие, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, съгласно одобрен от Министерския съвет списък. Държавата предостави 500 млн. лева на дружеството, с които да извърши ремонтите.

В края на януари Нинова обяви, че голяма част от парите са раздадени авансово. С тях е трябвало да се направи ремонт или реконструкция на 267 водоема, но само при 11 дейностите са приключили. Само един от ремонтираните язовири обаче е узаконен, а останалите Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) не ги е приела, като е установила, че те са незаконно ремонтирани. Оказва се, че 6 от 12-те опасни язовира попадат в списъка на водоемите за реконструкция. Това са “Тополово 2”, “Цар Асен 1”, “Златовръх”, “Нановица 2”, “Васил Левски 2” и “Дюлево 1”.

Министерството на икономиката е изискало от собствениците на водоемите информация за това какво са направили до момента по поддръжката им. За язовирите “Дюлево 1” в община Стрелча и “Тополово 2” в община Асеновград ДКК е възложила ремонт на язовирните стени и съоръженията към тях. Към момента реконструкцията на “Тополово 2” е в заключителен етап.

Язовирите “Златовръх”, “Нановица 2”, “Васил Левски 2” са държавна собственост и са предоставени за управление и стопанисване на “Напоителни системи” ЕАД. Те могат да бъдат ремонтирани от ДКК и затова Нинова е изпратила писмо до “Напоителни системи”, в което иска становище и информация за предприетите действия.

С решение на Министерския съвет от 2020 г. дружеството “Български ВиК холдинг” ЕАД е определено да възложи ремонта на язовир “Огняново”. Икономическото министерство е изпратило писмо до холдинга с молба за повече информация за направеното до момента. Все още се изяснява техническото състояние на язовирите, предоставени за управление на Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”.

Стратегия за управление на язовирите

Междуведомствената работна група, която беше създадена през февруари със заповед на премиера Кирил Петков, е изготвила доклад с предложения за промени в Закона за водите и две наредби. Сред тях – за техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и за контрола на техническото им състояние. Докладът предстои да бъде внесен в Министерския съвет и предлага да се въведе механизъм за приоритизиране на язовирите. На някои от тях трябва да се направи спешен ремонт, както и да се определи орган, който да извърши приоритизацията.

При определяне на язовирите, които имат нужда от спешен ремонт, ще се вземат предвид няколко критерия, сред които степента им от потенциална опасност, техническото им състояние (по последната оценка на ДАМТН), конструктивната и технологичната им сигурност, застрашеност на близко разположени населени места.

Второто предложение на работната група е за промяна на Закона за устройство на територията и подзаконовата му нормативна уредба. Така ше може да бъде определен ред за спешен ремонт на язовирите.

След като се разбра, че голяма част от парите за ремонти на язовири са раздадени авансово, премиерът Кирил Петков определи случващото се в сектора като “огромен наследен проблем”. Наскоро областният управител на Софийска област Иван Иванов пък обяви, че язовир “Бели Искър” се нуждае от спешен ремонт. Но той не може да бъде извършен, тъй като няма яснота кой го стопанисва.

Държавата обяви 12 язовира за спешен ремонт

Read more