Пополина Вокс пита ЗА или ПРОТИВ отварянето на заведенията (видео)

Пополина Вокс излезе сред народа, за да попита българите за или против отварянето на заведенията са! Гледайте!

Read more