Вдигат линията на бедност от 369 лв. на 413 лв.

Министерството на труда и социалната политика излезе с предложение линията на бедност да нарасне от 369 лв. на 413 лв. от 1 януари 2022 г.

Кой колко депутати вкарва в 46-ото Народно събрание? (видео)

Предложението е публикувано за обществено обсъждане на портала за обществени консултации Strategy.bg.

През миналата година линията на бедност беше 369 лева. Увеличението за 2022 г. е почти 12%, или с 44 лева, на годишна база.

Броят на лицата под линията на бедност при линия от 413 лева е почти 1,6 млн. души, сочат данните на социалното министерство.

В последната Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза от декември 2020 г. се предвижда за 2021 г. ръст на БВП от 2,5%, коефициент на безработица от 5,2% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,9%. Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2021 г. отчитат спад на БВП от 1,8% на годишна база. За първо тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициентът на безработица е 6,3%, заетостта по данни на националните сметки намалява с 2,5% на годишна база, посочва се в мотивите на вносителя във връзка с промяната.

През 2020 г. в методиката за определяне на линията на бедност беше включена възможност при резки икономически промени министърът на труда и социалната политика да предлага размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година.

За тази година линията се определя и по метода EU-SILC, който с отделни промени става задължителен за определянето на линията на бедност в България.

Отсъствието на предсказуемост по отношение на промените в потреблението и заетостта, свързани с все още наличните рискове от здравно естество, налагат използването на относително консервативен поход при определянето на размер на линията на бедност за 2022 г., който едновременно да гарантира адекватност на използваната статистическа информация и да обезпечи политиките, относими към ограничаване на бедността, посочват от социалното министерство.

Предложената стойност от 413 лв. съответства на определената от изследването EU-SILC линия на бедност за 2019 г. и компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през 2021 г.допълва се в мотивите.

Ако размерът на линията на бедност не се актуализира за 2022 г., тя няма да отговаря на промените в доходите и  лицата, получаващи финансова подкрепа, обвързана с размера на линията на бедност, казва се в оценката на въздействието.

Източник: Инвестор

Read more

Социалното министерство ще предоставя психологическа подкрепа на възрастните хора по телефона

От днес до края на извънредното положение колцентърът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – тел. 080088001, ще предоставя безплатна психологическа подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания.

За целта са подбрани доброволци – психолози и студенти по психология и социална педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охрдиски“, които всеки ден от 9 ч. до 17 ч. ще консултират нуждаещите се.

Колцентърът на МТСП ще продължи да дава и актуална информация за въведените мерки в социалната сфера до края на извънредното положение, както и по теми, свързани с организацията на работа, правата на работещите, предоставянето на социални помощи и др.

В подкрепа на семействата и децата продължава да бъде и националната телефонна линия към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – тел. 116 111. На нея родителите също могат да получат помощ от психолог.

От тази седмица психолозите и логопедите в центровете за обществена подкрепа, детските центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция също са в готовност да консултират потребителите на услугите и техните семейства се по телефон, скайп или вайбър. Специализирана подкрепа могат да получават и регистрираните в бюрата по труда.

Източник: МТСП

Снимка: Pixabay

Read more