Екостикерите на колите отпадат година след въвеждането им

Екостикерите на колите отпадат година след въвеждането им, пише в.Сега. Според него поставянето на отличителен стикер на предното стъкло оскъпява и утежнява процедурите при преминаването през пунктовете за проверка за техническа изправност. Предстои промяна в Наредба 32, с която бяха въведени лепенките. Подобни обозначения са архаични. Цялата информация за автомобилите и техническите им прегледи се вкарва в електроннни бази данни и е достъпна онлайн. Въпреки това кабинетът “Борисов” ги въведе. Още като пое поста, сегашният транспортен министър обяви, че ненужните стикери ще бъдат премахнати. Осем месеца по-късно обещанието още е в “процес на изпълнение”.   

Обсъждат отпадане на екостикерите за автомобилите (видео)

Поставянето на лепенка с вграден чип на предното стъкло на всеки автомобил бе обяснено с нуждата от по-ефективен контрол.

Бе предвидена  възможност общините да въвеждат ограничения за движение по улиците на МПС-та, които имат лоши екологични показатели и силно замърсяват въздуха. 

Още с въвеждането на стикерите през юли 2021 г. бе ясно, че системата с контрола няма да заработи поне още една година. Първо трябваше да влезе в сила Законът за чистотата на атмосферния въздух. През това време общините трябваше да изработят наредби и да определят зоните, в които ще действат евентуалните ограничения. При следващо явяване на годишен технически преглед всеки автомобил получава актуална оценка за екологичните показатели и вредни емисии и му се лепи съответен стикер.

Над 150 000 лепенки с чип бяха закупени от фирмите, които имат пунктове за годишен технически преглед. Собствениците на автомобили заплащаха за тях 10.56 лева, а техническите прегледи поскъпнаха с 5 до 10 лв. 

Уверенията бяха, че в чипа, вграден в стикера, се съдържа пълнaтa инфoрмaция за екологичната група, техническата изправност и валидността на прегледа на автомобила. Екостикерите трябваше да бъдат разчитани от разстояние със специални устройства от контролните органи. От “Автомобилна администрация” уверяваха, че техническите устройства за разчитане на данните са налични.

Пари и усилия на вятъра

КПКОНПИ още преди влизането в сила на екостикерите предложи на ресорното министерство да се откаже от архаичната идея. Анализ на Антикорупционната комисия установи риск от неефективно изразходване на публичен ресурс и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса. 

Няма нужда от знаци по колите. “Може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии. Така да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на моторни превозни средства“, препоръча КПКОНПИ. Но тогавашният ресорен министър не се съобрази с това становище.

Сега Николай Събев е изпратил писма до двама свои колеги – министъра на вътрешните работи Бойко Рашков и министъра на електронното управление Божидар Божанов за необходимите нормативни промени. 

Екостикерите на колите отпадат година след въвеждането си. Точка. Стикер. Еко.

Read more

Отпадат таксите за детските градини и ясли

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, предава NOVA.

Парламентът реши 10% да бъде данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Такива разходи са тези за ваучерите за храна.

Милиони левове за детски градини са неизразходвани (видео)

3% ще бъде данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини.

Отпадат таксите за детските градини и ясли

А също и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите. Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини.

Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и училищното образование. Както и в Закона за здравето.

Отпадат таксите за детските градини и ясли

Източник: NOVA

Read more

Отпада хартиената “Гражданска отговорност” при технически преглед

Вече не е необходимо водачите на автомобили да предоставят на хартия задължителната застраховка “Гражданска отговорност” при извършване на годишен технически преглед на колата, предава в. “Сега”.

В резултат на установената връзка за обмен на данни между системите на Гаранционния фонд и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, наличието и валидността на задължителната застраховка се проверява по електронен път в пунктовете за годишен технически преглед.

Масово у нас се карат стари коли на над 13 години

Масово у нас се карат стари коли на над 13 години

“Целта ни е да улесним водачите и да намалим ненужната административна тежест”. Това заявява председателят на Управителния съвет (УС) на Гаранционния фонд Максим Колев. Той твърди и, че предоставянето на удобни за гражданите дигитални решения е сред водещите стратегически приоритети на ГФ.

По-рано отпадна и носенето на квитанция за платен в общината данък на колата. И по този въпрос вече се прави електронна справка.

Отпада хартиената Гражданска отговорност при технически преглед

Източник: в. “Сега”

Read more