Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

Министерството на науката и образованието (МОН) предлага увеличение на броя на държавно субсидираните места за студенти в 23 професионални направления за следващата академична 2022/23 г., пише Дневник. Въпреки че от години университетите не успяват да запълнят обявените държавни бройки. Често се налага да обявяват второ и трето класиране.

Завеси разделят студенти от студентки в Кабул при връщането им в университетите (снимки)

В опит да насочи желаещите да учат висше образование към професии, от които бизнесът има нужда, държавата поема изцяло таксите за следването в някои специалности. Както и издръжката на студенти, сключили договор с работодател. Усилията обаче се радват на променлив успех. Новите места за растениевъди и животновъди, например, се запълват почти напълно. Опитът да се осигурят повече математици обаче удря на камък. Това сочат данни на просветното министерство, предоставени на Дневник.

Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

Почти половината от българите не знаят какво е антисемитизъм

Половината студенти искат само най-популярните специалности

Студентите в България са два пъти по-малко от максималния капацитет в университетите. Това посочва Националната карта на висшето образование. Над 50% от учащите се концентрират в 8 от общо 53 професионални направления. Образователната система произвежда най-много специалисти по икономика, педагогика и педагогика на обучението. Както и по администрация и управление, медицина, комуникационна и компютърна техника, информатика и компютърни науки и право. За сметка на това в специалности като математика, металургия и химия не успяват да се запълнят местата.

Пернишкият университет обучава студенти, без да има право на това

В опит да насочи желаещи да учат професии, от които има или се очертава недостиг на пазара на труда, държавата поема изцяло следването в някои специалности. Вече трета академична година в 18 държавни висши училища безплатно се обучават близо 1000 студенти. Те са в 8 професионални направления (педагогика на обучението по различни дисциплини, религия и теология, математика, физически науки, химически науки, химични технологии, енергетика, материали и материалознание). На същия режим са и 18 защитени специалности:

В афганистанските университети отново ще могат да учат жени

арменистика и кавказология, африканистика, индология, иранистика, класическа филология, новогръцка филология, румънска филология, унгарска филология, хебраистика, ядрена техника и ядрена енергетика, машини и апарати за хранително-вкусовата и биологичната промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, топло- и ядрена енергетика, ядрена енергетика, корабостроене и морска техника, хидростроителство, металургия, технология на дървесината и мебелите.

Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

Проф. Герджиков: СУ е готов да се обедини с друг университет

Трудното математическо уравнение

На заседанието си тази седмица правителството одобри първите 600 хил. лв. за нова национална програма в областта на математическите науки, чиято цел е да изгради устойчива връзка между образованието, науката и бизнеса. В математиката, която е и една от специалностите, за които следването се поема изцяло от държавата, в предложения план за прием за следващата година местата са завишени от 317 на 370. Те включва и местата за учители, чието обучение – заедно с повишаването на заплатите – беше обявено от приоритет на държавата в последните години заради силно застаряващия учителски състав.

27 университета вдигат таксите за българските студенти

Практиката от години обаче показва, че университетите не успяват да запълнят местата. За настоящата учебна година, например, от 317 места заети са едва 201. Всъщност реализираният прием в математиката е един от най-ниските сред платените от държавата специалности. За 2022/2023 година за Софийския университет са предвидени 189 места за прием на математици, Пловдивският университет ще се опита да приеме 35 души, Русенският – 45, Шуменският – 27 и Югозападният – 15, Великотърновският – 4.

Нуждата от растениевъди и животновъди

По-оптимистично изглеждат нещата в специалности като растениевъдство и животновъдство. Публикуваният за обществено обсъждане проект на МОН, изготвен въз основа на предложенията на висшите училища, предвижда общият брой на приеманите студенти за субсидирано от държавата обучение през академичната 2022/2023 година, да бъде увеличен с 1.62 на сто (или 655 места) спрямо миналата година. С проекта се предлага за утвърждаване приема за субсидирано от държавата обучение на 41 012 студенти в 38 държавни висши училища.

Български студенти демонстрират интересни сексуални предпочитания (видео)

Най-голямо увеличение в държавните бройки – освен за математика (с 16.4%) – има за растениевъдство (със 17%), и животновъдство (с 15%). Според МОН те са от особена значимост за националната икономика. Целта е да се даде възможност на водещите висши училища да приемат по-голям брой студенти. Сред останалите професионални направления с увеличени бройки са общо инженерство (7.6 на сто), машинно инженерство (6.2 на сто), материали и материалознание (6.9 на сто), енергетика (5.1 на сто), комуникационна и компютърна техника (5 на сто).

Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

Какво е мнението на МОН по въпроса със студентите, които са получили образование, но не и квалификация?

За настоящата академична година бяха отпуснати 501 места за студенти по растениевъдство. От тях бяха запълнени 468, а за следващата те се увеличават с 85 – до 586 места. Аграрния университет в Пловдив ще може да приеме 325 души, Лесотехническият – 78 студенти, Русенският – 24, Техническият университет във Варна – 56, Тракийския университет в Стара Загора – 103.

30 студенти зад граница ще получат по 200 000 лева, ако се върнат у нас

При животновъдството план-приемът за настоящата година беше за 120 студенти, всички от които бяха запълнени. А за 2022/2023 година броят им се увеличава на 138 студенти, като Тракийският университет в Стара Загора ще може да приеме 95 души, а Аграрният университет в Пловдив – 43.

Университетите, с които Дневник разговаря, успяват да запълнят бройките за растениевъдство и животновъдство.

Студентите се връщат присъствено при първа възможност, учениците – не

А завършилите бакалаври и магистри – да се реализират на пазара на труда. В Тракийският университет в Стара Загора в момента в професионално направление растениевъдство се обучават 246 студенти (от които за бакалавър в редовна форма на обучение са 70. В задочна – 152. А за магистър – 24). За животновъди учат общо 209 студенти, от които в редовна и задочна форма на обучение за образователна степен “бакалавър” съответно са 75 и 116. А за магистър – 18, показва справка.

Къде отидоха студентите?

И за двете професионални направления местата по държавна поръчка са запълнени 100% и за тази, и за миналата академична година, а над 90% от завършилите започват работа по специалността си, като повечето от тях са земеделски производители, съобщиха от университета.

Студенти получиха сметка за ток от 460 лева за стая в общежитие (видео)

В момента в професионално направление растениевъдство в ТУ във Варна се обучават 160 студенти за бакалавър. И още 39 студенти за магистър. През последните две академични години утвърденият от Министерски съвет прием е изпълнен 100% още на първия етап. А предлаганите специалности са едни от най-желаните в университета.

Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

“Завършилите студенти се чувстват подготвени да започнат работа. Само малка част се нуждаят от допълнителна подготовка. Относителният дял на студентите, които са наети на работа през първите две години след завършване е 48.44% при бакалаврите и 73.11% от магистрите”, посочиха от университета. В проекта за утвърждаване на броя на приеманите студенти в професионално направление растениевъдство за ТУ – Варна е предвидено увеличение на приема с близо 34%.

Студенти ще могат да се обучават едновременно в няколко университета

Един неизползван регистър

МОН създаде регистър на специалностите с бъдещ недостиг на кадри, за които се ангажира да плаща изцяло или частично обучението. Това би било ако студентът сключи договор с работодател за стаж. Той трябва да е за периода на обучението и за работа след завършване. Освен до информация за специалностите студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата. Условието е и да останат след завършването си 5 г. при същия работодател в България.

Проект на български студенти може да направи революция в антибиотиците

Общо 154 работодатели имат право да сключват подобни договори. Броят на студентите, от които са заявили нужда, са 975 от 96 различни специалности. Предложението изглежда не се радва на голям интерес. Към този момент има сключени едва 8 договора между студенти и работодатели и то само в областта на медицината.

Студенти от НАТФИЗ спечелиха голяма театрална награда в Москва (видео)

При средното професионално образование пък от учебната 2018/2019 г. държавата изготвя и всяка година актуализира списък на защитените професии, като подпомага със стипендии записалите се гимназисти.

Държавата иска повече математици, но все така получава юристи и икономисти

Източник: Дневник

Read more