Главният прокурор иска да се отмени разпоредбата за съдене на проститутки и просяци

Главният прокурор Иван Гешев е атакувал пред Конституционния съд (КС) разпоредба от Наказателния кодекс, пише Mediapool. Досега тя се използваше за съдене на проститутки и просяци.

Става дума за текст, влязъл в сила през 1968 г. Той гласи, че всеки работоспособен, който дълго време не работи или получава “нетрудови доходи по непозволен или неморален начин”, подлежи на наказание. Във втората алинея е указано, че се наказват и системно занимаващите се с просия.

iStock

Съдбата на Иван Гешев ще бъде решена в средата на май (видео)

Според Гешев това противоречи на приетата през 1991 г. Конституция. Той подчерта, че в предишните два основни закона – от 1947 г. (Димитровската) и от 1971 г. (Живковската) се приема, че трудът не е само право, но и задължение. През 1991 г. обаче трудът е обявен като фундаментално човешко право.

Същото е и разбирането в на ООН, записано и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

“Именно поради различното отношение към труда, прогласено в него, от една страна, и създаденото от разпоредбата задължение за лицата, получаващи доходи по непозволен или неморален начин да полагат обществено полезен труд, за да не осъществят състава на престъплението”, пише Гешев в искането си.

Поискаха оставката на Иван Гешев от трибуната на Народното събрание

Той определя приемането на труда като задължение като функция на една тоталитарна държава.

iStock

“Освен това, редакцията на нормата е твърде обща и позволява разширително тълкуване, недопустимо в наказателното право. Не може да не се изтъкне също така, че на основание на разглежданите разпоредби на НК се преследват крайно уязвими слоеве на обществото, като често посредством тяхното преследване и наказване реално се облекчава наказателната репресия спрямо лицата, ангажирани с експлоатацията им. Така на практика се създава двойствено отношение към жертвите, което се отразява негативно, както на резултатите от съответните наказателни производства, така и на усилията за предоставяне на законова закрила на тези лица”.

Главният прокурор иска да се отмени разпоредбата за съдене на проститутки и просяци

Източник: Mediapool
Видео: Pexels

Read more

Не може да се паркира върху всеки тротоар, постанови Върховният съд

Не може да се паркира върху всеки тротоар, постанови Върховният съд.

Разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, която позволява да се паркира на всеки тротоар и при отстояние само от 1.5 м, е загубила сила. Това постановява състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на мъж от Бургас, пише Дневник по данни на news.lex.bg.

Делото е с искане да се отмени текст за паркирането върху тротоар. Като причината е, че има разминаване между разпоредбата в правилника и закона за движение по пътищата. Според първия документ може да се паркира върху всеки тротоар. А според закона – само на определени места. Между двата документа има още едно разминаване – за мястото, което трябва да остане за пешеходците, след като колата паркира на тротоара. Според закона то трябва да е поне 2 метра, а според подзаконовия акт – 1.5 м.

Най-шокиращите развръзки след опити за паркиране (видео)

Не може да се паркира върху всеки тротоар, постанови Върховният съд

Върховните съдии приемат, че няма нужда да се отменя текста от правила, защото той е загубил сила след измененията в закона за движението по пътищата от 2002 г. и 2007 г. и вече не действа.

Тримата върховни съдии подчертават, че изгубилият сила подзаконов нормативен акт е равнозначен на отменен акт. Те приемат, че разпоредбата вече не може да се прилага и не е действащо право. Съдът уточнява, че в такива случаи по изключение отделни разпоредби може да продължат да действат. Това обаче важи само за тези, които не противоречат на новия закон.

Не може да се паркира върху всеки тротоар, постанови Върховният съд

Източник: Дневник

Read more