Мъже варят ракия под звуците на оркестър (видео)

Мъже варят ракия под звуците на оркестър.

Народ, който се пази с чесън, ракия и Господ, не може да бъде унищожен (видео)

Мила, родна, блага картинка! По-блага ще излезе само ракията, която ще се роди с помощта на енергията от звуците на тези музиканти. Но както се казва – тертип…

Мъже варят ракия под звуците на оркестър

А ако ракията не се получи – поне сме сигурни, че са си изкарали добре на своеобразното казанено соаре.

Мъже варят ракия под звуците на оркестър

Read more