Населението на България се е стопило с 590 000 души за 10 години

Населението на България е намаляло с 590 000 души за последните 10 години. На този фон се покачва броят на бедните пенсионери, които са повече със 128 000, бедните деца у нас пък са над 17 000.

Бедните пенсионери с 369 лв. пенсия са над 40 пъти повече от богатите

Това обяви Иван Кръстев, заместник-социален министър. Според него в страната няма адекватна политика за социалната закрила на най-уязвимите – пенсионерите и децата.

Кръстев добави, че за 10 години – от 2010 до 2020 г. месечните помощи за отглеждане на дете са се увеличили с едва 5 лева.

“Няма адекватна политика по отношение на социалната закрила. Самият факт, че за 10 години месечните помощи за отглеждането на едно дете са се увеличили с фрапантната сума от 5 лева, е достатъчно показателно защо в момента виждаме подобни данни”, заяви зам.-министърът.

Кръстев взе участие в специална дискусия на тема доходи. Там стана ясно, че 1,6 милиона българи са под прага на бедност, а близо половин милион души или 29 процента от наетите в страната са на минимална работа заплата. Това означава, че над 20% от наетите в страната са на минимална работна заплата. Минималната ставка на час е 3 лева и 92 стотинки, което ни отрежда последното място в Европейския съюз.

Източник: БНР

Read more

Вдигат линията на бедност от 369 лв. на 413 лв.

Министерството на труда и социалната политика излезе с предложение линията на бедност да нарасне от 369 лв. на 413 лв. от 1 януари 2022 г.

Кой колко депутати вкарва в 46-ото Народно събрание? (видео)

Предложението е публикувано за обществено обсъждане на портала за обществени консултации Strategy.bg.

През миналата година линията на бедност беше 369 лева. Увеличението за 2022 г. е почти 12%, или с 44 лева, на годишна база.

Броят на лицата под линията на бедност при линия от 413 лева е почти 1,6 млн. души, сочат данните на социалното министерство.

В последната Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза от декември 2020 г. се предвижда за 2021 г. ръст на БВП от 2,5%, коефициент на безработица от 5,2% и ръст на заетостта от националните сметки от 0,9%. Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2021 г. отчитат спад на БВП от 1,8% на годишна база. За първо тримесечие по данни от наблюдението на работната сила коефициентът на безработица е 6,3%, заетостта по данни на националните сметки намалява с 2,5% на годишна база, посочва се в мотивите на вносителя във връзка с промяната.

През 2020 г. в методиката за определяне на линията на бедност беше включена възможност при резки икономически промени министърът на труда и социалната политика да предлага размер на линията на бедност на базата на обективна информация, съобразена с възможностите на бюджета, но не по-малък от определения размер на линията на бедност за страната през текущата година.

За тази година линията се определя и по метода EU-SILC, който с отделни промени става задължителен за определянето на линията на бедност в България.

Отсъствието на предсказуемост по отношение на промените в потреблението и заетостта, свързани с все още наличните рискове от здравно естество, налагат използването на относително консервативен поход при определянето на размер на линията на бедност за 2022 г., който едновременно да гарантира адекватност на използваната статистическа информация и да обезпечи политиките, относими към ограничаване на бедността, посочват от социалното министерство.

Предложената стойност от 413 лв. съответства на определената от изследването EU-SILC линия на бедност за 2019 г. и компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през 2021 г.допълва се в мотивите.

Ако размерът на линията на бедност не се актуализира за 2022 г., тя няма да отговаря на промените в доходите и  лицата, получаващи финансова подкрепа, обвързана с размера на линията на бедност, казва се в оценката на въздействието.

Източник: Инвестор

Read more