Имаме 10 години, за да спасим кожестите костенурки от изчезване, твърдят учени

Най-голямата костенурка в океана – “кожестата костенурка” е получила името си от здравата си и дебела кожа.

Мигрирайки на дълги разстояния всяка година, костенурката може да прекоси целия Тихи океан, но имайки предвид заплахите, като например заплитане в риболовни съоръжения, бъдещето на една популация изглежда “страшно”, твърдят активистки групи.

При сегашния темп на изчезване, критично застрашената костенурка, живееща в Източния Тихи океан ще изчезне в рамките на 60 години.

“Остават ни само 10 години, за да вземем мерки за спасяването ѝ”, твърди група от природозащитници, учени и организации, включително “Fauna & Flora International” (FFI).

„Притежаваме силата да защитим тези животни и да им дадем възможност да процъфтяват, но всички онези, които имат властта да оформят бъдещето, трябва да работят заедно, за да го направят“, каза Алисън Ган, програмен мениджър за Америка и Карибите в FFI.

В случай, че усилията за опазване бъдат стрикни и насочени към районите с висок приоритет и проектите се поддържат и изпълняват бързо, популацията на тихоокеанските кожести костенурки може да се стабилизира и да се увеличи, твърдят учените.

Две неща трябва да бъдат постигнати през следващите 10 години, за да се спаси вида:

  • Избягване на смъртта на 200-260 кожести костенурки годишно, причинени от страничния улов на костенурки от рибарите.
  • Опазването на на 7000 – 8000 повече бебета костенурки на година чрез по-добра защита на гнездата и подобрени условия за инкубация.

Кожестите костенурки е най-големият вид от всички морски костенурки, които могат да достигнат тегло от 900 кг. и дължина от 2 м.

От 80-те години на миналия век обаче популацията им в Тихия океан е намаляла с повече от 90%, като в резултат видът вече се класифицира като критично застрашен и е вписан в Червения списък на IUCN на застрашените видове

Източник: BBC

Read more