България отново е осъдена заради безконтролното използване на СРС-та

България отново е осъдена заради безконтролното използване на СРС-та, предава в. Сега”.

България отново е осъдена от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) заради нарушения, свързани с използването на специални разузнавателни средства и трафични данни от мобилните оператори.

В решението, постановено днес, единодушно се приема, че е нарушено правото на зачитане на личния и семейния живот, гарантирано от конвенцията за правата на човека – веднъж чрез самата система на специалните разузнавателни средства и втори път със съхранението и употребата на данните, събрани със специални разузнавателни средства.

Спецсъдът не бил давал разрешение за подслушване на настоящия служебен премиер Стефан Янев

Решението на Страсбург потвърждава системните, структурни проблеми със СРС-тата, които има България. Специално място е отделено и на задълбочаването им от дейността на специализирания съд. В решението се обръща внимание на “изричната позиция на Специализирания апелативен наказателен съд, че съдия, който разглежда молба за използване на специално разузнавателно средство, трябва само да провери дали са изпълнени формалните изисквания, за да го разреши, без да се ангажира с материалите в подкрепа на заявлението”.

България отново е осъдена заради безконтролното използване на СРС-та

Решението на ЕСПЧ е по жалбата на адвокатите Михаил Екимджиев и Александър Кашъмов, както и на двете неправителствени организации, от които са част двамата юристи – Асоциация за европейски интеграция и права на човека и Фондация “Програма достъп до информация”.

В жалбата си те твърдят, че в България комуникацията на всеки може да бъда прихваната, а със събраната информация може да се злоупотребява. Те се оплакват още, че законите, уреждащи тези въпроси, прилагани на практика, не предоставят достатъчни гаранции срещу произволно подслушване и злоупотреби с него. Друго оплакване е, че съдебният контрол при разрешаване употребата на СРС е неефективен. Според тях няма ефективен механизъм за информиране на хората, че са били обект на използване на СРС.

След като веднъж е била осъдена заради подслушването през 2007 г., България не е предприела адекватни генерални мерки, водещи до преодоляване на констатираните от ЕСПЧ системни правозащитни проблеми, настояват адвокатите.

Задължителната ваксинация е необходима в едно демократично общество, постанови Европейски съд

Нещо повече, пишат те, точно в годините след влизане в сила на решението на ЕСПЧ по първата жалба значително са увеличени законовите хипотези, при които е допустимо използване на СРС. Въведен е и нов метод на тайно следене на комуникацията чрез контрол върху трафика на електронната кореспонденция.

Официални статистики и десетки медийни публикации показват драстично увеличение на броя на исканията за употреба на СРС. Почти 100% от исканията са уважени, а съдебният контрол върху тяхната законосъобразност и обоснованост е формален и фрагментарен, се казва още в жалбата.

В нея се припомнят и редицата скандали със СРС, избухнали в последните години. “Жертви на тези скандали са включително премиерът, директорът на Агенция “Митници”, народни представители, журналисти, лекари, спортисти…”. 

България отново е осъдена заради безконтролното използване на СРС-та

Източник: в. Сега”, ЕСПЧ

Read more