След КСНС: Българската армия няма нито кадри, нито пари (видео)

След КСНС: Българската армия няма нито кадри, нито пари, пише Dir.bg.

Изпълнителната власт да сформира целеви Фонд за модернизация на армията и да предложи инвестиционна план-програма за развитието на Въоръжените ни сили с хоризонт 2032 г. – това реши КСНС при президента след повече от 5 часа заседание.

В заседанието, посветено на рисковете пред страната ни заради кризата в Украйна, участваха президентът, председателят на НС, лидерите на парламентарните политически сили, министри и ръководители на спецслужби, както и началникът на отбраната. 

По време на Съвета са били констатирани дефицити в състоянието на Въоръжените ни сили. Hаправен e изводът, че армията ни не е достатъчно модернизирана на фона на факта, че страните от регион “заделят все по-голям ресурс за превъоръжаване с нови образци техника и развитие на иновативни технологии с военно предназначение”.

“Очертани бяха областите с дефицити и технологично изоставане, породени от недостатъчно финансиране”, обобщи позицията на участниците в заседанието президентът. 

“Постигнат беше консенсус за необходимостта от преодоляване на дефицитите от способности. Както и за развитие на съвременен отбранителен потенциал на Въоръжените сили на Република България в рамките на ЕС и НАТО”. Това подчерта Румен Радев.

Според него модернизацията на българската армия не съответства на съвременните изисквания. Констатирано е забавяне в изпълнение на договора за придобиване на нов боен самолет. Проектът за придобиване на бойна машина за пехотата е прекратен.

“Темпът на модернизацията на Българската армия не съответства на съвременните предизвикателства. Проектите за модернизация на видовете въоръжени сили не се развиват балансирано”, обобщи държавният глава и върховен главнокомандващ.

“Постигнат беше консенсус за необходимостта от преодоляване на дефицитите от способности”, отчете той.

“В сключените договори са неглижирани част от първоначално заложените способности в Проектите за инвестиционни разходи, приети от 44-то Народно събрание. Налице са нормативни уредби, които допълнително възпрепятстват и забавят процеса по превъоръжаване и модернизация. Всичко това води до загуба на способности, неизпълнение на поети съюзни ангажименти, нарастващ риск за здравето и живота на военнослужещите. То налага осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на наличната техника и въоръжение до момента на постъпване на нови такива”. Това подчерта върховният главнокомандващ.

Участниците в заседанието са се обединили около няколко предложения.

“Първо, изпълнителната власт да предложи промени в законите, позволяващи ускоряване на процедурите за модернизация на Въоръжените сили и преодоляване на некомплекта и издигане на престижа на военната професия”. Това съобщи президентът.

След КСНС: Българската армия няма нито кадри, нито пари (видео)

Русия изтегля част от войниците си от границата с Украйна (видео)

И изреди останалите стъпки, които ще предприеме държавата, за да обезпечи модернизацията на армията и сигурността на страната.

“Изпълнителната власт да предложи, а законодателната да обсъди промени в нормативната уредба. Те да позволят ускоряване на процедурите, свързани с модернизацията на Въоръжените сили и поддръжката на наличното въоръжение и техника. Необходимо е и преодоляване на некомплекта от личен състав и издигане на престижа на военната професия”. Това е първата задача, която получиха управляващите.

Второто решение на КСНС е изпълнителната власт да разработи приоритизирана, ресурснообезпечена и съответстваща на тенденциите в развитието на съвременните технологии “Инвестиционна план-програма до 2032 г.”. Тя да е съобразена с целите и плановете за развитие на Въоръжените сили на Република България, обяви президентът.

“Министерски съвет да анализира възможността за актуализиране на приетия през 2017 г. “Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 г.” така, че крайната цел да бъде постигната още през 2023 г.”, прочете третия приоритет Румен Радев.

Министерският съвет е натоварен със задачата и да осигури финансови ресурси за поддръжка на съществуващото въоръжение и техника. С приоритет е недопускане загуба на способности за контрол на въздушното и морско пространство на Република България.

“Изпълнителната власт да предприеме действия за преодоляване на изоставането и ускоряване на придобиването на нова техника по вече сключени договори за модернизация на Военновъздушните и Военноморските сили. Но и за стартиране на проекта за модернизация на Сухопътните войски”, е другото решение на участниците в КСНС.

“Министерският съвет да оцени възможността за създаване на Целеви инвестиционен фонд за модернизация на Въоръжените сили.

В него да постъпват както неусвоени в предходни години средства по инвестиционните проекти за модернизация. Там да отиват и средства от приходната част от бюджета на Министерството на отбраната”, добави още към решенията президентът.

Решено е още изпълнителната власт да предприеме стъпки за включването на България като пълноправен член във фонда на НАТО за иновации. Както и за пълноценно използване участието в акселератора на иновации на НАТО, наречен DIANA (NATO”s Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

Участниците в КСНС са се обединили около позицията, че ескалацията на напрежението в Черноморския регион, нестихващите конфликти в Близкия Изток и Азия, международния тероризъм и миграционните потоци изправят страната ни пред съществени предизвикателства.

Представители на политическите сили в НС коментираха без разнобой в позициите решенията на заседанието при президента.

Политическия консенсус по отношение достигане на 2% от БВП за отбрана потвърди и Десислава Атанасова.

“Взехме решение, което препотвърждава позицията на всяка една от парламентарните сили, че ще се работи за по-сериозен бюджет за отбрана до достигане на 2 процента от БВП до 2024 г.”. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова след заседанието.

Средствата, които са отделени от републиканския бюджет в последните години, са направили възможно плащането на самолетите F-16. Това коментира Атанасова и посочи, че преди това никой не е действал в тази посока.

“Фокусът беше върху дългосрочните нужди за това модернизацията на армията най-накрая сериозно и пълноценно да стартира. За това имаше подкрепа и това е много важно”. Това каза председателят на ПГ на “Демократична България” Христо Иванов пред журналисти.

“Всички разбират, че в тази среда, в тази ситуация ние трябва сериозно, пълноценно и дългосрочно да инвестираме в цялостна политика за модернизация на армията. Така че очакваме Министерството на отбраната да предложи необходимите проекти при ясната приоритизация, за да могат те да бъдат подкрепени”, заяви Иванов.

След КСНС: Българската армия няма нито кадри, нито пари

Read more