Дете, държано 3 години в интернат, осъди България в Страсбург

Дете, затворено в интернат в продължение на 3 години, без възможност да обжалва тази мярка, осъди България в Страсбург за 6000 евро. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие, че е нарушено правото на всеки лишаването му от свобода да бъде контролирано от съд, пише “Сега”. Момчето е било в интерната от 2011 до 2015 г., когато изтича максималният срок за настаняване в такава институция.

Възпитател от интернат е осъден да върне на ученик печалба от 100 000 лв. от лотарията

Делото “И. Г. Д. срещу България” засяга съдебния контрол след настаняването на 11-годишно дете в социално-педагогически интернат (СПИ). Както и ролята на системата от институции за борба с противообществените прояви за ресоциализация, социална интеграция и поддържане на контакт със семейството на настанените. Това обясняват от Българския хелзинкски комитет (БХК), който представлява детето в Страсбург.

Момчето е било обект на системно насилие както в своето семейство, така и в няколко от институциите, в които е било настанявано. Детето също е упражнявало насилие.
iStock

Майка му, която действа от негово име поради това, че е малолетен, се оплаква, че не е имала възможност да поиска от съда прекратяването на настаняването в интерната. Друго оплакване е, че той е бил изпратен в единствената институция от този тип. Като интерната във Варненци е далеч от града, в който живее. Така контактите между него и майката са били възпрепятствани. Това само по себе си нарушава правото им на семеен живот.

Баневи осъдиха България в Европейския съд за близо 20 хиляди евро заради изказване на Гешев

Според Страсбург основната мотивация на българските власти е била да накажат детето за поведението му, счетено за девиантно. Момчето е настанено в интернат, без да са положени реални усилия за намиране на по-малко ограничителни мерки. През трите години на пребиваване на детето в интерната нито един от компетентните органи не се е ангажирал да проучи дали условията за настаняване са били от полза за него. Дали са били подходящи за възстановяване на връзките между майка и син? Осигурена ли е перспектива а за реинтеграция в семейството на момчето?

Освен шестте хиляди евро за неимуществени вреди България е осъдена да плати и 2451 евро за разноски по делото.

Дете, държано 3 години в интернат, осъди България в Страсбург

Източник: “Сега”

Read more