Откога стоките ще са с две цени – в лева и евро?

Откога стоките ще са с две цени е въпрос, който вълнува всеки бълграски гражданин.

Държавата се стреми да въведе единната валута от 1 януари 2024г.

Съветът на Европа определя фиксиран обменен курс на националната валута към еврото приблизително шест месеца преди присъединяването към еврозоната. За България той вече е фиксиран – 1,95583 лева за 1 евро.

Според националния план за въвеждане на еврото у нас, в сила ще влезе изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро. Това трябва да се случи месец след приемането на България в еврозоната. Следователно, ако решението бъде прието, ще можем да видим две цени на етикетите още това лято.

Колко дълго ще имаме две цени на етикетите?

Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото, т.е. до края на 2024г. През първия месец от деня на въвеждането на единната европейска валута в България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно. И двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това означава, че и двете валути ще бъдат законно платежно средство у нас до 31 януари 2024 г. включително. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Банковите сметки автоматично ще минат от лев в евро

Какво плащаме, какво ни връщат?

Националния план за въвеждане на еврото в България гласи, че този период от един месец ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. Търговците обаче ще трябва да връщат рестото на клиентите си в евро. Изключение ще правят случаите, когато това не е практически възможно.

Откога стоките ще са с две цени?

Read more