Евробарометър: Почти всички българи са притеснени от нарастващите разходи за живот

Евробарометър: Почти всички българи са притеснени от нарастващите разходи за живот, пише Свободна Европа. Според последното мащабно проучване това е основната тревога за 96 на сто. На второ и на трето място като причина за тревога в България са заплахата от бедност и социално изключване и опасността от разрастването на войната извън Украйна.

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната тревога за 93 на сто от европейците, сочи проучването, направено за Европейския парламент.

Във всяка държава членка на ЕС повече от седем на всеки десет анкетирани са обезпокоени от нарастващите разходи за живот, като най-високи са резултатите в Гърция, Кипър, Италия и Португалия.

Снимка: iStock

Подкрепата за Украйна с най-ниско одобрение в България

Проучването, проведено между 12 октомври и 7 ноември 2022 г., показва, че 74% от гражданите на ЕС одобряват подкрепата на Европейския съюз за Украйна след инвазията на Русия.

В 24 държави членки на ЕС, по-голямата част от гражданите са съгласни с подкрепата от страна на ЕС. Най-значителните стойности са регистрирани в Швеция, Финландия, Нидерландия, Португалия и Дания. В България и Гърция подкрепата е най-ниска.

Десет месеца след началото на войната в Украйна подкрепата за конкретните мерки, предприети от ЕС – под формата на санкции срещу руското правителство или финансова, военна или хуманитарна подкрепа за Украйна – се запазва на същото високо равнище от 73%.

Евробарометър: Българите искат да живеят в ЕС, но без евро и да не подкрепят Украйна във войната

Снимка: iStock

Най-много българи имат затруднения в плащането на сметки

53% от респондентите в България смятат, че жизненият им стандарт вече е понижен, а други 28% очакват това да се случи през 2023 г. Друг индикатор за нарастващите икономически ограничения е увеличаването на дела на гражданите, които срещат затруднения при плащането на сметки “през повечето време” или “понякога” – от есента на 2021 г. общото увеличение по тези два показателя е с девет процентни пункта – от 30% на 39%. В България 64% от анкетираните имат затруднения “през повечето време” или “понякога” при плащането на сметки.

Какво очакват европейците от Европейския парламент

Многобройните геополитически кризи от последните години продължават да поставят гражданите и политиците пред сериозни предизвикателства. При най-високото ниво на инфлация от десетилетия насам гражданите искат Европейският парламент да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното изключване. Общественото здраве продължава да е от значение за много граждани, както и продължаването на действията срещу изменението на климата.

Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места също е на ключово място сред очакванията на гражданите.

Снимка: iStock

И какво очакват българите

Основните приоритети на ЕП според българите трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване. Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, общественото здраве. Както и темата за демокрацията и върховенството на закона. Докато действията срещу изменението на климата са припознати едва от 10% от респондентите. Това представлява близо 20 процентни пункта разлика със средните нива за Европа.

В същото време настоящите кризи и особено войната на Русия срещу Украйна засилват подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 62% от респондентите смятат, че членството в ЕС е „нещо добро“, което представлява един от най-високите резултати от 2007 г. насам. Делът за България по този показател е много по-нисък – 49%, с което тя попада сред държавите членки с най-ниски нива по този показател (Италия и Румъния с 46%, Словакия – 44%, Гърция – 43% и Австрия – 42%).

Две трети от Европейските граждани смятат, че членството на страната им в ЕС е важно.

72% смятат, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. Данните за България сочат, че 54% от анкетираните смятат, че членството им в ЕС е важно. 60% от тях посочват, че България е спечелила от членството си в ЕС. Това я поставя на предпоследно място сред държавите членки и по двата показателя – съответно преди Словакия и преди Австрия.

Европейците смятат още, че ЕС улеснява по-доброто сътрудничество между държавите членки и допринася за икономическия растеж. За 53% от българите най-голямото предимство от членството в ЕС е, че съюзът предоставя на българите нови възможности за работа. Следващите по важност ползи от членството в ЕС за българите са по-доброто сътрудничество с другите държави членки, поддържането на мира и укрепването на сигурността.

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Евробарометър: Почти всички българи са притеснени от нарастващите разходи за живот

Read more