ЕК одобри първата европрограма за България с бюджет 3.8 милиарда лева

Брюксел одобри първата европрограма за България в новия период 2021 – 2027. Европейската комисия ни даде “зелена светлина”, като страната ни ще може да усвои 3.8 млрд. лв. по програма “Развитие на човешките ресурси” (2021-2027). Макар решението да става факт в мандата на служебното правителство, то реално е плод на работата на
кабинета “Петков”, пише Mediapool.


Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3.8 млрд. лв. Очаква се с тях да бъдат подкрепени над 740 000 души в България. Чрез изпълнението на Програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила у нас и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда.

iStock
В следващите 7 години ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат осигурени повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите.

Най-уязвимите групи в обществото – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност,
деца, възрастни, представители на ромската общност – ще получат подкрепа за пълноценно
включване в икономическия и социалния живот на страната.

Подкрепата ще бъде комплексна – от една страна ще бъдат създавани възможности за професионална реализация. А от друга – ще бъде подобрен достъпът им до качествени социални и здравно-социални услуги.

Социално-икономическата интеграция на хората в неравностойно положение ще бъде насърчавана чрез увеличаване обхвата и качеството на предоставяните услуги. Планирано е идентифициране на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се и изготвяне на профили с най-подходящите за съответния човек мерки. С европейски средства ще бъдат предоставяни услуги и
качествена грижа в общността или в домашна среда.

ЕК одобри първата европрограма за България с бюджет 3.8 милиарда лева

Повече четете на Mediapool

Read more