Учени: Хората в малките градове са по-щастливи

Учени: Хората в малките градове са по-щастливи. Това разкрива ново изследване на канадски учени, което обхваща внушително число от хора.

Какво мислят софиянци за състоянието на бул. “Джеймс Баучер”? (РЕПОРТАЖ)

Учени: Хората в малките градове са по-щастливи

Много хора вярват, че предимствата на големия град – по-високото заплащане, повечето работни места, по-големите възможности за образование и професионално развитие – могат да осигурят по-щастлив живот. Нищо подобно.

Според проучване, проведено в Канада, обхващашо 400 хиляди души, жителите на малките градове се чувстват осем пъти по-щастливи от обитателите на мегаполисите.

Основната причина е, че в големия град социалното отчуждение е много-по голямо. А това е фактор, който значително намалява чувството за щастие. В малките населени места хората живеят по-задружно.

По-конкретно

Учените от Монреалския университ „Макгил“ използвали стандартизиран въпросник, в който участниците трябва да оценяват удовлетворението от живота си по скала от 1 до 10. Заключенията се потвърждават от допълнителни въпроси.

Жителите на големите градове имат значително по-малко контакти с роднини и приятели. Социалната изолация, както отдавна е установено, е ключов фактор за влошаване на психичното (а също и физическото) здраве.  Освен това обитателите на мегаполисите отделят близо 30 процента от доходите си за разходи около жилището си, което източник на допълнителен стрес.

В големия град хората изпитват много по-малко доверие помежду си. Различията между тях понякога са твърде големи. Социалната среда се възприема, било то и подсъзнателно, като по-малко безопасна.

Учени: Хората в малките градове са по-щастливи

Read more