„Холдинг БДЖ“ е на печалба за първи път от десетилетие

„Холдинг БДЖ“ е на печалба за първи път от десетилетие. За второ поредно тримесечие железопътният превозвач отчете увеличение на своите приходи. През първата половина на година печалбата на холдинга е в размер на 13 256 000 лв. Това обявиха от Министерството на транспорта.

Опитаха да завлекат с 16 милиона БДЖ

Това важи и самостоятелно за “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, което към края на юни реализира счетоводна печалба от 6 904 000 млн. лв.

След отчитане на ефекта от намалените инфраструктурни такси за дружеството, оперативната печалба от присъщата му дейност е 2 201 000 лв. 

Според новия шеф на БДЖ, 9 часа в нощния влак съчетават транспорт и хотел (видео)

Приходите се дължат на повече изпълнени заявки за превод на товари, както и новите тарифи на компанията. Държавната железница е отчела 34% увеличение на приходите от продадени карти и билети, спрямо същия период на миналата година.

„Холдинг БДЖ“ е на печалба за първи път от десетилетие

Снимки: iStock

Read more