Евробарометър: 84% от българите смятат, че богатото семейство е причина за успех

Евробарометър”: 84% от българите смятат, че богатото семейство е причина за успех. Проучването разкрива кои са индикаторите за успех според българите. Докладът е именуван “Справедливост, неравенство и мобилност между поколенията” и е на базата на проведени интервюта с 1027 българи в периода 30 май – 26 юни 2022 г.

Относно “успех в живота”, 92% от интервюираните посочват, че най-важна е упоритата работа. Тя е следвана от добро образование (89%) и произход от богато семейство (84%). 57% смятат, че от значение е и дали се раждаш мъж или жена.

Сигурността е по-важна за българите от свободата и демокрацията, сочи проучване

Във връзка с обществените очаквания, 47% мислят, че хората в страната не получават това, което заслужават, срещу 23%, които са съгласни. 28% не могат да преценят.
43% от хората мислят, че няма равенство на възможностите за успех,. Еднакъв процент мислят положително (27%) или не могат да преценят (27%).

Резултатите са съпоставени спрямо общите нагласи за държавите от Европейския съюз.

Интервюираните са почти единодушни и по отношение на разликите в доходите в страната. 92% мислят, че те са твърде големи, като 87% вярват, че правителството трябва да вземе мерки за намаляне на разликите в нивата.

По въпроса за публичните разходи, 77% смятат, че правителството трябва да харчи повече за пенсионно осигуряване и семейно подпомагане (71%), като например родителски отпуск и обезщетения за детски грижи.

Евробарометър: 84% от българите смятат, че богатото семейство е причина за успех

Read more