ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград, който е свързан с бизнесмена Христо Ковачки, остава затворен, реши Административният съд в Хасково. В края на април регионалната екоинспекция в града спря принудително работата на топлоелектрическата централа. Мотивът – нарушения на нормите за качество на въздуха.

Собственикът на ТЕЦ “Марица 3” в Димитровград оспори наложената принудителната административна мярка от РИОСВ – Хасково. С определение Административният съд в Хасково обаче е отхвърлил искането на ТЕЦ “Марица 3” за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитирано от Mediapool.

Екоминистерството затвори “черната” ТЕЦ “Марица 3”

По този начин съдът удостоверява правилността на незабавното изпълнение на мярката, издадена от РИОСВ.

Причина за мярката беше поредицата от нарушения на разпоредбите по Закона за опазване на околната среда и на условията на Комплексното разрешително, както и на предписанията, издавани от РИОСВ.

Административната мярка срещу ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград ще остане в действие до привеждане на горивната инсталация в състояние, което не води до опасни замърсявания на околната среда и до рискове за човешкото здраве.

Превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България. То е в напреднала фаза, очаква се решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни.

Към настоящия момент ТЕЦ “Марица 3” не работи.

Единствената лицензирана и сертифицирана автоматична измервателна станция в района на Димитровград отчита, че средноденонощните концентрации на серен диоксид вече са в норма, под критичния праг от 125 микрограма на кубичен метър (µg/m3).

За 30 април и 1 май те са съответно 13 и 18 µg/m3. Критичният праг от 350 µg/m3, приложим за средночасовите измервания, също е далеч от стойностите, отчитани в последните дни. За двата дни те попадат в диапазона от 4 µg/m3 до 65 µg/m3. На 2 май се забелязва известно повишение в нивата на серен диоксид, но остават в норма. Среднодневната стойност е 71 µg/m3, а средночасовата се движи в диапазона от 8 µg/m3 до 215 µg/m3. Възможна причина за повишението е пренос на емисии от Гълъбово в резултат на североизточния вятър през периода. За сравнение, преди принудителната административна мярка за спиране на дейността на ТЕЦ “Марица 3” АД – Димитровград, само за месец април са отчетени 5 критични прехвърляния на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве.

ТЕЦ “Марица 3” остава затворен, разпореди съдът

Източник: Mediapool

Read more