Стартира програмата „Дигитален маркетинг за значими каузи“

Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ на Фондация „Америка за България“ обявява своето второ издание. Ние от “Господарите” сме сред компаниите-партньори и през есента ще се радваме да допълним екипа си точно със стипендианти, избрани от конкурса.

Програмата осигурява 9-месечен платен стаж по дигитален маркетинг на 12 стипендианти, наскоро завършили университет или преквалифициращи се професионалисти. В рамките на стажа участниците ще натрупат професионален опит. Те ще съдействат с разработването и изпълнението на стратегии за дигитален маркетинг на ключови представители на гражданското общество в България. От стажантите ще се очаква да отделят 20 часа седмично за работа в организацията, в която са разпределени, както и да вземат участие във всички събития и лекции по програмата. „Дигитален маркетинг за значими каузи“ дава възможност на участниците да се вдъхновят от различни каузи и да разработят и приложат собствени стратегии за дигиталното им представяне. Програмата помага на стипендиантите за професионалното им ориентиране.

Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ включва и съпътстваща менторска програма. На всеки участник ще бъде осигурен индивидуален ментор, представител на водеща компания за дигитален маркетинг в България. В допълнение стажантите ще имат достъп до лекции и уебинари с професионалисти в сферата.

Кандидатстването за програмата е отворено от 25 юли до 31 август 2022 г.

Стажовете ще започнат на 26 септември 2022 г.

Пълните правила за участие, както и формата за кандидатстване ще откриете тук.

В Испания предлагат по 250 евро месечно, за да изкарат 30-годишните от домовете на родителите им

Стартира журналистическата програма „Медия е:волюция“

Стартира програмата „Дигитален маркетинг за значими каузи“

Read more