Напредва ли България по пътя към еврозоната?

Напредва ли България по пътя към еврозоната?

Един от изводите на Международната рейтингова агенция Standard & Poor’s Global Ratings посочва, че страната ни постепенно напредва в усилията си за влизане в еврозоната, но остава неясно дали ще получи членство от 1 януари 2024 г.

От агенцията потвърдиха дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута, пише Свободна Европа.

Според Standard & Poor’s Global Ratings перспективата пред рейтинга на България остава стабилна. От една страна са отбелязани по-слабите очаквания за икономическия растеж на България в краткосрочен план и повишената вътрешна политическа несигурност, а от друга – ниският нетен държавен дълг на страната и ниските разходи за лихви.

Референдуми за членството на България в ЕС, Еврозоната и НАТО – популизъм или реална възможност?

Позитивното в анализа

Според агенцията това развитие означава, че публичните финанси на България са по-малко чувствителни към бързо повишаващите се лихвени проценти в световен план. Също така икономиката е останала по-устойчива през 2022 г. от последствията от войната в Украйна, отколкото са били първоначалните очаквания на рейтинговата агенция.

Като положително влияние се оценяват проектите, финансирани със средства от ЕС, които ще осигурят известна подкрепа за икономиката. От агенцията прогнозират реален растеж през 2023 г. от по-малко от 1%. Това е значително забавяне спрямо очакванията им от 3 % през 2022 година.

Рисковете

Едно от възможните предизвикателства пред присъединяването на България към ЕС от 2024 г. е високата инфлация в страната. Тя се очаква да е близо 10% през 2023 г. Очаква се също така потреблението да отслабне и инфлацията да се отрази и на заплатите.

От агенцията смятат също, че растежът на Брутния вътрешен продукт (БВП) ще отслабне значително през следващите месеци. Друга пречка е нестабилната вътрешнополитическа ситуация и липсата на редовен кабинет.

Ползите от приемането на еврото

Успешното присъединяване на България към еврозоната според агенцията ще елиминира остатъчния валутен риск спрямо еврото в икономиката, ще подобри достъпа на страната до европейските капиталови пазари и ще позволи на местните търговски банки пряк достъп до ресурсите на Европейската централна банка.

Standard & Poor’s Global Ratings би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на страната към еврозоната, както и при съществено подобрение на външната позиция на България. От агенцията отбелязват, че биха понижили рейтинга, ако икономическите перспективи на България се влошат значително спрямо сегашните им очаквания.

Въпреки политическата нестабилност, от рейтинговата агенция казват, че властите остават ангажирани с приемането на еврото от 1 януари 2024 г. Рисковете около този срок са свързани главно с изпълнението на съответните критерии.

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Напредва ли България по пътя към еврозоната

Read more